Opracowanie ekspertyzy wpływu na system elektroenergetyczny przyłączenia dwóch zakładów produkcyjnych o mocy 20 MW i o mocy 60 MW, w jednym miejscu przyłączenia, ten sam wnioskodawca, do linii 110 kV Miłosna – Mińsk 1 w m. Stary Konik gm. Halinów w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Kontrahenta (Rank Progress S.A. Duchnów s.k.)

 • Numer postępowania POST/DYS/OW/GZ/01768/2021
 • Typ postępowania Postępowanie niepubliczne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
 • Imię i nazwisko Anna Bakuła
 • Telefon 22 367 15 10
 • Adres e-mail anna.bakula@pgedystrybucja.pl

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Rozmiar pliku Typ dokumentu Wersja dokumentu
  icon POST_DYS_OW_GZ_01768_2021 SWZ ekspertyzy m. Stary Konik.pdf 0.67 MB SIWZ 1
  icon schemat poł.pdf 0.27 MB SIWZ 1
  icon Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf 0.49 MB SIWZ 1
  icon zakres i warunki ekpsertyzy.pdf 0.19 MB SIWZ 1
  icon Załącznik nr 1a i 3a do SIWZ.docx 0.03 MB SIWZ 1
  icon projekt umowy DOK PROJ.docx.pdf 0.92 MB SIWZ 1