Dostawa ładowarek teleskopowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

 • Numer postępowania POST/GEK/CSS/PMK-KWB/04874/2021
 • Typ postępowania Postępowanie niepubliczne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
 • Imię i nazwisko Aleksandra Kitaj-Cybulska
 • Telefon
 • Adres e-mail Aleksandra.Kitaj-Cybulska@gkpge.pl

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Rozmiar pliku Typ dokumentu Wersja dokumentu
  icon 1. SWZ_04874.pdf 0.34 MB SIWZ 1
  icon 2. Zał. nr 1 do SWZ (do Umowy) - Formularz Techniczny (OPZ).pdf 0.13 MB SIWZ 1
  icon 3. Zał. nr 2 do SWZ - Projekt umowy_04874.pdf 0.15 MB SIWZ 1
  icon 3.1. Zał. nr 2 do projektu Umowy - Protokół Odbioru Dostawy.pdf 0.04 MB SIWZ 1
  icon 4. Zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf 0.07 MB SIWZ 1
  icon 5. Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.pdf 0.11 MB SIWZ 1
  icon 5.1. Zał. nr 4.1 do SWZ - Wykaz dostaw.pdf 0.09 MB SIWZ 1