Wyszukiwarka scenariuszy kwalifikacji


 

Pozycje / Items 1-10 z \ of 10  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Aprowizacja biura 2019/PGE/DZ/00011/KW Materiały biurowe 13-06-2019 08:52
BAL02(03) 3D UHRS 2024 (NEW) 2023/IPT/PROC/00001/KW GOR.BADANIA GEOFIZYCZNE I GEOTECHNICZNE 30-05-2023 10:12
Dostawa paliw w systemie bezgotówkowym 2019/PGE/DZ/00012/KW Paliwa eksploatacyjne 18-06-2019 11:33
Dostawy Offshore Baltica 2+3 / Offshore Supplies Baltica 2+3 2022/IPT/BZ/00002/KW Offshore - Dostawy 30-05-2023 09:49
EKO.24903 Kwalifikacja Wykonawców Usługi zagospodarowywania odpadów stałych 2019/GEK/PMS/00016/KW Usługi zagospodarowywania odpadów stałych 17-07-2019 08:32
GiEK_MCH.32201[Łożyska] i MCH.32298 [Części do łożysk] - Kwalifikacja Wykonawców 2019/GEK/PMS/00018/KW Łożyska 22-07-2019 11:46
GUM.36101 [Pasy napędowe]_GiEK_Kwalifikacja wykonawców 2019/GEK/PMS/00017/KW Pasy napędowe 19-07-2019 09:07
Roboty Budowlane Offshore Baltica 2+3 / Offshore Works Baltica 2+3 2022/IPT/BZ/00003/KW Offshore - Roboty budowlane 22-06-2022 15:03
Usługi doradcze 2019/PGE/DZ/00014/KW Usługi doradcze biznesowe 27-06-2019 15:01
Usługi Offshore Baltica 2+3 Morskie Farmy Wiatrowe/ Offshore Service Baltica 2+3 Offshore Wind Farms 2022/IPT/BZ/00004/KW Offshore - Usługi 09-08-2022 18:24