Ogłoszenia zakupowe


 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 19007  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/09103/2019 Zakup części do przekładni napędu jazdy koparek węglowych oraz przekładni jazdy koparek KRUPP dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB PGE GiEK SA MCH.323 Przekładnie i elementy napędowe 17-09-2019 25-09-2019 15:00
POST/PEC/PEC/ZZB/00942/2019 Dostawa materiałów remontowych dla PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Zakupów EC Północ (Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz, Zgierz) -- MCH.32601 Młyny d/el i ec-części 11-09-2019 17-09-2019 13:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/10294/2019 Zakup przewodów hydraulicznych do zamykania zasuwy remontowej młyna dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA MCH.33507 Węże hydrauliczne i pneumatyczne, osprzęt 05-09-2019 16-09-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/09825/2019 Zakup przyczepy niskopodwoziowej i cysterny dwukomorowej dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB PGE GiEK SA TRS.34506 Cysterny 03-09-2019 16-09-2019 12:00
POST/PEC/PEC/ZSR/01289/2019 Zakup wyposażenia warsztatu dla PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Zakupów EC Południe (Rzeszów, Lublin, Kielce) -- MCH.33198 Narzędzia - części mechaniczne 30-08-2019 12-09-2019 13:00
POST/PEC/PEC/ZSR/01313/2019 Remont budynków na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie: Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Zakupów EC Południe (Rzeszów, Lublin, Kielce) -- RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 03-09-2019 11-09-2019 13:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/10048/2019 Zakup blach dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA HUT. Materiały hutnicze 04-09-2019 10-09-2019 10:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/09179/2019 Przegląd Bram i Regałów dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 23-08-2019 06-09-2019 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/10074/2019 Zakup wózka platformowego akumulatorowego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA TRS.345 Pojazdy 04-09-2019 06-09-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/10009/2019 Zakup preparatu OPTIMER 9601 PULV FLOKULANT dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA CHM.35399 Poz.elemen.grupy wyroby chemiczne 03-09-2019 06-09-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/09971/2019 Zakup korpusu aparatu eżekcyjnego dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA MCH.326 Elementu układu wytwarzania energii 30-08-2019 05-09-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/09184/2019 Zakup panewek łożyskowych dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów  Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA MCH.322 Łożyska 13-08-2019 04-09-2019 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/09747/2019 Montaż wciągnika elektrycznego do obsługi laboratorium w budynku UGD10 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 27-08-2019 04-09-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/08246/2019 Wykonanie projektu technicznego dla systemu wykrywania pożaru dla jednostek napędowych urządzeń nawęglania w oparciu o nowy rodzaj czujek typu HotSpot dla PGE GiEk S.A. - oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA FPD.24407 Usługi projektowania specjalistycznego 22-08-2019 04-09-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/08898/2019 Odtworzenie aparatury kotła w zakresie pomiarów fizykochemicznych na bloku nr 3 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 29-07-2019 02-09-2019 15:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/09347/2019 Zakup części do pomp dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA MCH.320 Pompy i podnośniki do cieczy 12-08-2019 02-09-2019 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWT/09426/2019 Zakup krążników dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWT PGE GiEK SA MCH.324 Elementy układu KTZ 20-08-2019 02-09-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/08276/2019 Wykonanie dokumentacji technicznej: „Pole Szczerców. Projekt wierceń dla uściślenia zalegania węgla w strefie uskoku brzeżnego południowego Rowu Kleszczowa oraz morfologii skał podłoża mezozoicznego” dla PGE GiEK S.A. - oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB PGE GiEK SA FPD.24407 Usługi projektowania specjalistycznego 26-08-2019 02-09-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00220/2019 ZEW Porąbka-Żar – Wykonanie ekspertyzy technicznej wieży stalowej na górze Żar Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20123 Rb-ui techniczne 07-08-2019 30-08-2019 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWT/09423/2019 Zakup motoreduktorów do zespołów napędowych palczatek dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWT PGE GiEK SA MCH.324 Elementy układu KTZ 22-08-2019 30-08-2019 13:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/09748/2019 Dostawa cylindrów hydraulicznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA MCH.33598 Napędy hydrauliczne i pneumatyczne - części 26-08-2019 29-08-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/09239/2019 Zakup stołu testowego do prób ciśnieniowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA ELK.305 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 26-08-2019 29-08-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/09012/2019 Dostawa części zamiennych do chłodnic popiołu dennego na kotły nr 4-6 dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA MCH.326 Elementu układu wytwarzania energii 06-08-2019 28-08-2019 14:00
POST/PEC/PEC/ZSR/01501/2019 Organizacja imprezy okolicznościowej dla pracowników PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów EC Południe (Rzeszów, Lublin, Kielce) -- POZ.25899 Elemen.grupy usł. 21-08-2019 28-08-2019 13:00
POST/EOD/EOD/BM/00241/2019 Modernizacja wejścia do budynku administracyjnego (Oddział EW Żarnowiec) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 09-08-2019 27-08-2019 14:00