Ogłoszenia zakupowe


 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 18803  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/08014/2019 Antykorozja czerpni zewnętrznych i kanałów ssących powietrza 2NG01 i 2NG02 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 23-07-2019 19-08-2019 10:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/08646/2019 Zakup unoszącego wózka widłowego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA TRS.347 Sprzęt technologiczny 26-07-2019 07-08-2019 15:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/07373/2019 Zakup części zamiennych do podgrzewacza powietrza dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA MCH.326 Elementu układu wytwarzania energii 03-07-2019 07-08-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/03763/2019 Blok nr 3 – zmiana konstrukcji wentylatorów spalin w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 15-07-2019 06-08-2019 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/08707/2019 Zakup pogłębiaczy dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA MCH.32710 Pogłębiacze 31-07-2019 05-08-2019 10:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/08263/2019 Przegląd i czyszczenie prowadnic zastawki w kanałach ssawnych głównych pomp układu chłodzenia dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 22-07-2019 02-08-2019 13:00
POST/PEC/PEC/ZSR/01391/2019 Wymiana źródła promieniotwórczego w kotle OS20 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów EC Południe (Rzeszów, Lublin, Kielce) PGE Energia Ciepla S.A. REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 25-07-2019 01-08-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/07175/2019 Budowa zbiornika na wodę do celów ppoż. na terenie magazynu B-6/2 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 09-07-2019 01-08-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/06088/2019 Rewitalizacja suwnic bramowych na osadniku żużla dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 22-07-2019 01-08-2019 10:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/03372/2019 Dostawa i montaż osuszaczy ziębniczych wraz z filtrami oraz osuszacza adsorpcyjnego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 28-06-2019 26-07-2019 15:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/04769/2019 Badanie szczelności i konserwacja źródeł promieniotwórczych oraz kompleksowa usługa nadzoru Inspektora Ochrony Radiologicznej i urządzeń rentgenowskich dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 05-07-2019 26-07-2019 14:30
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/05643/2019 Badanie mikrobiologiczne atmosfery w obiektach nabiomasiania dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA POZ.25899 Elemen.grupy usł. 15-07-2019 26-07-2019 13:00
POST/EOD/EOD/BM/00219/2019 ZEW Porąbka-Żar - Czyszczenie specjalistyczne w pomieszczeniach ruchu elektrycznego Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ADM.22802 Usługi utrzymania porządku/sprzątania 15-07-2019 26-07-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/08242/2019 Zakup elementów zamiennych do systemów analizy spalin dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA ELK. Materiały elektryczne 22-07-2019 26-07-2019 10:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/08015/2019 Przegląd i legalizacja urządzeń chwytnych UC-250P dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 22-07-2019 25-07-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWT/08143/2019 Zakup kosiarki dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWT PGE GiEK SA MCH.33107 Kosiarki 15-07-2019 24-07-2019 14:00
POST/PEC/PEC/ZSR/00964/2019 Remont rampy przy budynku nastawni sieciowej 110 kV w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów EC Południe (Rzeszów, Lublin, Kielce) PGE Energia Ciepla S.A. RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 11-07-2019 24-07-2019 13:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWT/05217/2019 Dostawa samochodów specjalistycznych dla Oddziałów PGE GiEK S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWT PGE GiEK SA TRS.345 Pojazdy 11-07-2019 24-07-2019 13:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/07657/2019 Zakup rur dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB PGE GiEK SA HUT.341 Wyroby ze stali, żelazostopów, żeliwa 10-07-2019 24-07-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00214/2019 EW Dychów- Modernizacja zaworów upustowych Bay-Pass Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.20503 Uk-ur związ.z instalacjami 08-07-2019 23-07-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00164/2019 ESP Porąbka-Żar - Remont dźwigu osobowego na górnym ujęciu Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 08-07-2019 22-07-2019 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/08021/2019 Zakup węży przesyłowych dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA MCH.335 Sprzęt i wyposażenie do napędu hydraulicznego i pneumatycznego 15-07-2019 22-07-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/08085/2019 Zakup spektrofotometru dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA MCH.332 Maszyny i urządzenia 16-07-2019 22-07-2019 12:00
POST/PEC/PEC/ZSR/00808/2019 Remont dachu budynku warsztatu samochodowego w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Zakupów EC Południe (Rzeszów, Lublin, Kielce) PGE Energia Ciepla S.A. RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 11-07-2019 19-07-2019 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/06844/2019 Badania oleju transformatorowego i badania przekaźników przepływowych i gazowo-przepływowych transformatorów w latach 2019-2022 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO PGE GiEK SA REM.20518 Usługi laboratoryjne 12-07-2019 19-07-2019 12:00