Ogłoszenia zakupowe


 

Pozycje / Items 1-25 z \ of 30386  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
GK PGE/RIR/11/0301 Doradztwo prawno-handlowe w zakresie budowy bloków gazo-wo-parowych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Przygotowania, Realizacji i Rozliczenia Inwestycji PGE GiEK SA Wiele 08-09-2011 09-09-2011 10:00
GK PGE/RP/11/0310 Zakup ługu sodowego 100% Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Dział Przygotowania Remontów PGE GiEK SA Wiele 09-05-2011 16-05-2011 12:00
GK PGE/RP/11/0322 Wapno hydratyzowane Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Dział Przygotowania Remontów PGE GiEK SA Wiele 14-07-2011 14-07-2011 13:55
GK PGE/ZZ/11/0325 (TEST) Zakup pomp Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy DZIAŁ ZAOPATRZENIA PGE GiEK SA Wiele 18-05-2011 18-05-2011 12:10
GK PGE/RRB/11/0333 Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania „Suszenie węgla dla celów komercyjnych” Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Badań, Rozwoju i Nowych Technologii PGE GiEK SA Wiele 02-06-2011 14-06-2011 14:00
GK PGE/HP/11/0336 Budowa ekranów przeciwhałasowych w rejonie przenośnika ON-3. Postępowanie niepubliczne Przetarg ograniczony Roboty budowlane Dzial Zamówien PGE GiEK SA Wiele 22-06-2011 29-06-2011 14:00
GK PGE/HG/11/0342 Dostawa części zamiennych do żurawi Liebherr Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Dzial Magazynów i Gospodarki Materialowej PGE GiEK SA Wiele 21-06-2011 30-06-2011 12:00
GK PGE/HP/11/0343 Prace wiertnicze Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Dzial Zamówien PGE GiEK SA Wiele 20-06-2011 30-06-2011 12:30
GK PGE/HG/11/0354 Dostawa pierścienia zaciskowego HSD 800-81-1 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Dzial Magazynów i Gospodarki Materialowej PGE GiEK SA Wiele 01-07-2011 12-07-2011 12:30
GK PGE/HP/11/0349 Założenia górniczo-technologiczne eksploatacji złoża Turów i zwałowania wewnętrznego nadkładu dla projektowanego docelowego układu transportu technologicznego i odwodnienia Kopalni Turów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Dzial Zamówien PGE GiEK SA Wiele 19-08-2011 07-09-2011 13:00
GK PGE/FZZ/11/0395 Usługi transportu kolejowego węgla na potrzeby Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Realizacji Zakupów PGE GiEK SA Wiele 15-07-2011 29-08-2011 10:00
GK PGE/HP/11/0352 Konserwacja zbiorników na odkrywce Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Dzial Zamówien PGE GiEK SA Wiele 07-07-2011 18-07-2011 12:30
GK PGE/HG/11/0351 Dostawa rozdzielnic Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Dzial Magazynów i Gospodarki Materialowej PGE GiEK SA Wiele 14-06-2011 27-06-2011 12:30
GK PGE/HG/11/0368 Dostawa sprężarki śrubowej AIRPOL Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Dzial Magazynów i Gospodarki Materialowej PGE GiEK SA Wiele 22-06-2011 04-07-2011 12:00
GK PGE/HP/11/0407 Remonty bieżące Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Dzial Zamówien PGE GiEK SA Wiele 11-07-2011 20-07-2011 12:30
GK PGE/HP/11/0356 Modernizacja systemu sygnalizacji i wizualizacji ppoż. z maszyn podstawowych i obiektów kopalni Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Dzial Zamówien PGE GiEK SA Wiele 21-06-2011 29-06-2011 12:30
GK PGE/HP/11/0355 Zakup i dostawa opieki producenckiej na oprogramowanie firmy Symantec Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Dzial Zamówien PGE GiEK SA Wiele 16-06-2011 22-06-2011 12:30
GK PGE/HG/11/0367 Dostawa odkuwek prętów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Dzial Magazynów i Gospodarki Materialowej PGE GiEK SA Wiele 05-07-2011 15-07-2011 12:00
GK PGE/TI/11/0360 Dostawa liczników energii cieplnej potrzeb własnych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Wydział Remontów i Modernizacji PGE GiEK SA Wiele 16-06-2011 27-06-2011 12:00
GK PGE/HP/11/0365 Modernizacja urządzeń porozumiewawczych na maszynie podstawowej K-26 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Dzial Zamówien PGE GiEK SA Wiele 21-06-2011 05-07-2011 12:30
GK PGE/HP/11/0371 Zabudowa systemu sygnalizacji pożaru dla przenośników na Sortowni Węgla i Estakadzie do Elektrowni Turów Postępowanie niepubliczne Przetarg ograniczony Usługi Dzial Zamówien PGE GiEK SA Wiele 22-08-2011 02-09-2011 14:00
GK PGE/HG/11/0380 Dostawa przekładni FLENDER typ B3FE 15C Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Dzial Magazynów i Gospodarki Materialowej PGE GiEK SA Wiele 01-07-2011 11-07-2011 12:30
GK PGE/HG/11/0373 Dostawa asortymentu elektrotechnicznego Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Dzial Magazynów i Gospodarki Materialowej PGE GiEK SA Wiele 22-06-2011 05-07-2011 13:00
GK PGE/HP/11/0379 Remont kapitalny wymiennika ciepła budynku remizy DSP (powódź) + dokumentacja Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Dzial Zamówien PGE GiEK SA Wiele 30-06-2011 12-07-2011 12:30
GK PGE/HG/11/0381 Dostawa Łożysk ZŁW Kraśnik Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Dzial Magazynów i Gospodarki Materialowej PGE GiEK SA Wiele 22-06-2011 04-07-2011 12:00