Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE


 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 428  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
GKP/EOD/0083/2018 EW Dychów - Wymiana zabezpieczenia elektrycznego generatora nr 2 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Hydroenergetyki -- REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 12-04-2018 27-04-2018 14:00
GKP/EOD/0082/2018 ESP Żarnowiec - Remont układu hamowania mechanicznego Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Hydroenergetyki -- REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 16-05-2018 08-06-2018 14:00
GKP/EOD/0155/2018 Wybór Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zabezpieczenia skarpy lewego przyczółka zapory w ramach zadania pn.: "EW Solina - Zabezpieczenie skarpy przy lewym przyczółku zapory" Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Departament Hydroenergetyki -- RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 13-06-2018 06-07-2018 14:00
GKP/EOD/0181/2018 ESP Porąbka-Żar - Projekt dostosowania zasilania potrzeb własnych do świadczenia usługi odbudowy napięcia w systemie elektroenergetycznym Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Hydroenergetyki -- FPD.244 Usługi projektowe 14-06-2018 20-07-2018 14:00
GKP/EOD/0190/2018 ESP Żarnowiec - Budowa systemu monitorowania pracy rurociągów derywacyjnych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Hydroenergetyki -- MCH.332 Maszyny i urządzenia 03-07-2018 20-07-2018 14:00
POST/EOD/EOD/BM/04047/2018 Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu podczas realizacji Programu Kompleksowej Modernizacji Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar dla zadań realizowanych przez GRI1 i GRI2 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów -- RBI.20122 Rb-ui inwestora zastępczego 14-12-2018 31-01-2019 14:00
DT/PGE/PGE/DZ/03612/2018 Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie Opracowanie: 1. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: Raport OOŚ); 2. raportu lokalizacyjnego dla obiektu energetyki jądrowej (dalej: Raport Lokalizacyjny) wraz z opcjonalnym uzyskaniem decyzji administracyjnych Dialog techniczny / Konkurs / RFX Dialog techniczny z Ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD.24199 Pozostałe elementy grupy usługi doradcze 21-12-2018 18-01-2019 11:00
POST/PGE/PGE/DZ/05053/2018 Umowy ramowe na udzielenie linii gwarancyjnych Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD.242 Usługi finansowe 27-11-2018 18-01-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00022/2019 ESP Porąbka-Żar - Modernizacja śluzy ewakuacyjnej wraz z układem wentylacji nadciśnieniowej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów -- REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 01-03-2019 13-03-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00037/2019 ESP Porąbka-Żar - Serwis sterowania Zaworami Kulowymi Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów -- REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 20-03-2019 29-03-2019 14:00
POST/PGE/PGE/DZ/00101/2019 Podłączenie Systemu Sygnalizacji Pożarowej wraz z Systemem lokalizacji wycieku i zalania do stacji wizualizacyjnej w pomieszczeniu wartowni Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. POZ. Usługi pozostałe 20-03-2019 04-04-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00054/2019 EW Solina - Remont instalacji wody chłodzącej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów -- REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 12-04-2019 24-04-2019 14:00
POST/PEC/PEC/ZSG/00156/2019 Modernizacja turbiny gazowej GT8C wraz z generatorem typu WY 16Z-068LL zainstalowanej w PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Bydgoszcz -- REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 14-02-2019 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00041/2019 EW Solina - Modernizacja ekranu betonowego zapory zbiornika wyrównania dobowego dla ESP Solina - Prace projektowe Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów -- FPD.244 Usługi projektowe 18-04-2019 13-05-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. MCH.32506 Turbiny wiatrowe - części 01-03-2019 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00085/2019 ESP Porąbka-Żar - Remont cewki generatora Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów -- REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 08-05-2019 21-05-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00139/2019 EW Solina - Modernizacja układu prądu stałego Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów -- ELK. Materiały elektryczne 23-05-2019 05-06-2019 14:00
POST/PEC/PEC/ZSG/00998/2019 Wykonanie modernizacji turbiny gazowej GT8C wraz z generatorem typu WY 16Z-0168LL zainstalowanej w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Bydgoszcz -- REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 28-05-2019 10-06-2019 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00232/2019 Realizacja magazynu wewnętrznego "Pod Parasolem” Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów -- POZ.25806 Usługi poligraficzne i introligatorskie 29-05-2019 25-06-2019 13:00
POST/EOD/EOD/BM/00082/2019 EW Dychów - Wykonanie ekspertyzy stanu rurociągów technologicznych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów -- RBI.20123 Rb-ui techniczne 24-05-2019 07-06-2019 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-CSS/02976/2019 Dostawy naturalnej wody średniozmineralizowanej i źródlanej do Spółek GK PGE w okresie 12 miesięcy Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Centrala PGE GiEK SA BHP.39501 Woda mineralna i źródlana 12-06-2019 18-07-2019 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00179/2019 Zakup licencji i wsparcia VMWare. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. INF. Materiały, oprogramowanie i usługi IT 17-05-2019 01-07-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00133/2019 ESP Żarnowiec - Modernizacja przegród przeciwerozyjnych przy podporach stałych RD - Opracowanie dokumentacji technicznej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów -- FPD.244 Usługi projektowe 31-05-2019 21-06-2019 14:00
POST/PGE/PGE/DZ/00332/2019 Dostawa sorbentów wapiennych dla jednostek wytwórczych GK PGE na lata 2019 – 2021 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ODP.381 Sorbenty 25-06-2019 02-08-2019 12:00
POST/PEC/PEC/ZSG/00937/2019 Modernizacja sieci zewnętrznych wod-kan wzdłuż ul. Energetycznej dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Zakupów Bydgoszcz -- FPD.24407 Usługi projektowania specjalistycznego 19-06-2019 24-06-2019 13:00