Ogłoszenia o zamówieniach i kwalifikacjach


 

Pozycje / Items 1-25 z \ of 2021  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
DT/PGE/PGE/DZ/03612/2018 Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie Opracowanie: 1. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: Raport OOŚ); 2. raportu lokalizacyjnego dla obiektu energetyki jądrowej (dalej: Raport Lokalizacyjny) wraz z opcjonalnym uzyskaniem decyzji administracyjnych Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD.24199 Pozostałe elementy grupy usługi doradcze 21-12-2018 18-01-2019 11:00
DT/PGE/PGE/DZ/00313/2019 Weryfikacja parametrów jakościowych urządzeń wielofunkcyjnych opartych o technologię atramentową” poprzedzający postępowanie publiczne na dostawę wraz z utrzymaniem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer) dla Spółek GK PGE Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Dostawy Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF. Materiały, oprogramowanie i usługi IT 02-07-2019 10-07-2019 13:00
POST/EOD/EOD/BM/00103/2019 Modernizacja Systemów Zabezpieczeń Technicznych w Oddziałach PGE Energia Odnawialna S.A. Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.30506 Systemy alarmowo-monitorujące 25-09-2019 23-10-2019 14:00
POST/PGE/PGE/DZ/00485/2019 Wsparcie utrzymania wydruku i skanu na urządzeniach z CSW1 na lata 2020-2022. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. INF.23503 Usługi utrzymania/wsparcia IT 27-09-2019 29-10-2019 12:00
POST/PEC/PEC/ZZB/01708/2019 Usługa na bieżące utrzymanie ruchu w branż Elektrycznej i AKPiA dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 09-12-2019 20-12-2019 13:00
POST/EOD/EOD/BM/00390/2019 Wybór Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją uszczelnienia ściany odwodnej zapory Solina w ramach zadania pn.: "EW Solina - Ściana odwodna - wykonanie uszczelnienia ściany odwodnej" Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20126 Rb-ui usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego 22-11-2019 12-12-2019 14:00
POST/PEC/PEC/PZ2/01939/2019 Zakup łopatki kierownicy do pompy 180 D 40-6 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Dział Zakupów Rybnik (do archiwizacji) PGE Energia Ciepła S.A. ND Nie dotyczy 10-12-2019 17-12-2019 12:00
POST/PEC/PEC/ZCS/00051/2020 „Modernizacja rozdzielnic 0,4kV w EC Gdańsk i EC Gdynia” Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Podstawowych i Strategicznych PGE Energia Ciepła S.A. ELK.303 Rozdzielnie i stacje transformatorowe 10-01-2020 17-02-2020 11:00
POST/PEC/PEC/ZSK/01987/2019 Remont kotłów parowych OP130K-1, K-3, K-4 oraz BFB100k-2 wraz z instalacją biomasy w EC Czechnica Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Utrzymaniowych i Inwestycyjnych PGE Energia Ciepła S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 20-12-2019 22-01-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00249/2019 Wybór domu mediowego dla Spółek GK PGE Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. REK.254 Usługi reprezentacyjne i reklamowe 11-12-2019 30-01-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZCS/00114/2020 Realizacja „pod klucz” elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Roboty budowlane Dział Zakupów Podstawowych i Strategicznych PGE Energia Ciepła S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 29-01-2020 29-01-2020 14:15
POST/PEC/PEC/ZSW/01938/2019 ”Serwis pomiarów fizykochemicznych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie, PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże, KOGENERACJA S.A., PGE Toruń S.A. i EC Zielona Góra S.A.” Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Podstawowych i Strategicznych PGE Energia Ciepła S.A. ELK.30599 Poz.elemen.grupy akpia 04-12-2019 09-03-2020 11:00
POST/PEC/PEC/ZCI/00096/2020 „Modernizacja turbozespołu parowego TC32 zainstalowanego w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim" Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Utrzymaniowych i Inwestycyjnych PGE Energia Ciepła S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 29-01-2020 17-02-2020 14:30
POST/PEC/PEC/ZST/00299/2020 Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Przelot, zasilającej obszar Abisynii w Toruniu - etap I Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Zakupów Toruń PGE Energia Ciepła S.A. ADM.22805 Usługi roboty bud./remontowe obiektów 03-03-2020 03-04-2020 10:00
POST/EOD/EOD/BM/00040/2020 EW Dychów - system diagnostyki drgań COMPASS Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.305 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 28-02-2020 01-04-2020 14:00
POST/PEC/PEC/ZCI/00111/2020 Wymiana trójników, czwórnika rurociągu pary świeżej oraz odcinków wylotowych komór za schładzaczami II go stopnia kotła OP 430 nr 3 w PGE EC S.A. Oddział nr 1 w Krakowie. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Utrzymaniowych i Inwestycyjnych PGE Energia Ciepła S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 10-03-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZST/00425/2020 "Przebudowa sieci ciepłowniczej DN 600 w rejonie ul. ŚW. Józefa i Kaszubskiej w Toruniu dla PGE Toruń". Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Zakupów Toruń PGE Energia Ciepła S.A. REM.20514 Uk-ur związ.z cieplnymi linia.przesył. 19-03-2020 24-04-2020 10:00
POST/PEC/PEC/ZST/00316/2020 Wykonanie dla źródeł PGE Toruń S.A. pomiarów kontrolnych i kalibracyjnych parametrów gazów odlotowych (procedura ASTi QAL2), pomiarów okresowych emisji zanieczyszczeń, pomiarów stężeń zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu w rejonie lokalizacji składowiska odpadów paleniskowych oraz przygotowanie opracowań w tym zakresie. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Toruń PGE Energia Ciepła S.A. POZ. Usługi pozostałe 02-03-2020 19-03-2020 11:00
POST/PGE/PGE/DZ/00065/2020 Wybór agencji interaktywnej/social media dla PGE Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. REK.25402 Usługi reklamowe 06-03-2020 25-03-2020 10:00
POST/PEC/PEC/ZST/00408/2020 "Modernizacja odcinków sieci i przyłączy cieplnych oraz budowa węzłów cieplnych w ramach zadania „Modernizacja grupowego węzła cieplnego i budowa węzłów indywidualnych – Witosa 1-1C” w Toruniu dla PGE Toruń S.A". Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Zakupów Toruń PGE Energia Ciepła S.A. REM.20514 Uk-ur związ.z cieplnymi linia.przesył. 03-04-2020 06-05-2020 10:00
POST/PEC/PEC/ZSW/00406/2020 Wykonywanie usług w ramach utrzymania (awarie, usterki remont bieżący/remont planowy) węzłów ciepłowniczych i/lub kotłowni lokalnych wraz z infrastrukturą na terenie Zielonej Góry dla PGE Energia Ciepła Elektrociepłownia Zielona Góra Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Wrocław PGE Energia Ciepła S.A. REM.20514 Uk-ur związ.z cieplnymi linia.przesył. 20-04-2020 22-05-2020 11:00
POST/EOD/EOD/BM/00112/2020 EW Porąbka, EW Tresna - Przegląd układów wzbudzenia Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.20501 Uk-ur przeglady techniczne maszyn i instalacji 15-04-2020 29-04-2020 14:00
POST/PEC/PEC/ZCI/00216/2020 Wykonywanie prac serwisowych, remontów planowych i nieplanowych oraz ulepszeń na urządzeniach uczestniczących w procesie przygotowania powietrza na instalacjach IMOS, zamontowanych w PGE EC S.A. Oddział nr 1 w Krakowie, Oddział Wybrzeże w Gdańsku (EC Gdańsk i EC Gdynia) i w KOGENERACJI S.A. (EC Wrocław) Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Utrzymaniowych i Inwestycyjnych PGE Energia Ciepła S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 09-03-2020 06-05-2020 11:00
POST/PEC/PEC/ZSW/00572/2020 "Kompleksowe wykonywanie dokumentacji projektowych na budowę, rozbudowę, remont lub modernizację infrastruktury technicznej na obiektach i instalacjach Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A. " Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Wrocław PGE Energia Ciepła S.A. FPD.24407 Usługi projektowania specjalistycznego 14-04-2020 21-05-2020 11:00
POST/PEC/PEC/ZST/00453/2020 Modernizacja odcinków sieci i przyłączy cieplnych i budowa modułów przyłączeniowych w ramach zadania " Modernizacja grupowego węzła cieplnego i budowa węzłów indywidualnych - Asnyka 8-10" oraz budowa przyłącza cieplnego dla budynku przy ul. Skłodowskiej 59 w ramach zadania " Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory G16 w kierunku Plasticon" w Toruniu dla PGE Toruń S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Zakupów Toruń PGE Energia Ciepła S.A. REM.20514 Uk-ur związ.z cieplnymi linia.przesył. 07-04-2020 15-05-2020 09:00