Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE


 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 500  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/EOD/EOD/BM/00091/2019 Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja zbiornika górnego GRI2 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2019-05-14 2019-10-10 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00109/2019 Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja technologiczna elektrowni GRI1 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2019-05-16 2019-10-10 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/04568/2019 Budowa dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA RBI.20108 Rb-ui związ.z blokami energet. 2019-06-12 2019-07-31 12:00
GEK/PMR-ELD/04612/2018 Modernizacja oczyszczalni ścieków przemysłowo-opadowych w Elektrowni Dolna Odra. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2019-05-17 2019-07-29 11:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/04879/2019 Zakup ciągników przegubowych dla PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB PGE GiEK SA TRS.345 Pojazdy 2019-06-14 2019-07-19 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/05447/2019 Rekonstrukcja układu płukania pomp cyrkulacyjnych - montaż klap wraz z systemem sterowania automatycznego na blokach 1-4 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO PGE GiEK SA REM.20503 Uk-ur związ.z instalacjami 2019-05-27 2019-07-18 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-CSS/02976/2019 Dostawy naturalnej wody średniozmineralizowanej i źródlanej do Spółek GK PGE w okresie 12 miesięcy Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Centrala PGE GiEK SA BHP.39501 Woda mineralna i źródlana 2019-06-12 2019-07-18 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/03320/2019 Dostawa transformatora blokowego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA ELK.302 Transformatory i przekształtniki 2019-06-10 2019-07-17 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/03137/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków - Program dostosowania jednostek wytwórczych PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów do konkluzji BAT Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 2019-05-13 2019-07-15 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/05460/2019 Rozbudowa systemu sterowania pracą sprężarek dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO PGE GiEK SA REM.20502 Uk-ur związ.z maszynami 2019-05-27 2019-07-12 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00147/2019 ESP Porąbka-Żar - Remont bramy rolowanej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 2019-05-31 2019-07-10 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/03579/2019 Remont średni rozszerzony turbozespołu nr 6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 2019-06-03 2019-07-08 09:00
POST/EOD/EOD/BM/00130/2019 SW Żarki Wielkie - przepławka dla ryb oraz modernizacja jazu piętrzącego (prace projektowe i uzgodnienia) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. FPD.244 Usługi projektowe 2019-06-13 2019-07-05 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/06603/2018 Dostawa górniczych przewodów elektrycznych oponowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB PGE GiEK SA ELK.307 Kable, przewody i druty 2019-04-30 2019-07-05 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/05454/2019 Przeglądy serwisowe sprężarek i osuszaczy oraz przegląd/remont układu odolejania kondensatu na sprężarkowni Instalacji Odsiarczania Spalin dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO PGE GiEK SA REM.20501 Uk-ur przeglady techniczne maszyn i instalacji 2019-06-13 2019-07-05 10:00
POST/EOD/EOD/BM/00193/2019 EW Myczkowce - Remont łazienki Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2019-06-18 2019-07-04 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/04861/2019 Wyposażenie ładowarek węgla w wagi wskaźnikowe strumienia masy dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO PGE GiEK SA RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 2019-06-18 2019-07-03 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00185/2019 Zakup ciągnika rolniczego (ZEW Dychów) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. TRS.34505 Ciągniki rolnicze 2019-06-17 2019-07-02 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/04542/2019 Zakup obuwia roboczego dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB PGE GiEK SA BHP.39404 Obuwie robocze i ochronne 2019-06-14 2019-07-02 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/06081/2019 Zakup koszul męskich oraz tkaniny Figaro dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA BHP.39401 Odzież robocza i ochronna 2019-06-12 2019-07-02 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWT/03148/2019 Zaprojektowanie i wykonanie układu podawania oczyszczonej wody do pompowni T-7 wraz z systemem zraszania poziomów roboczych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWT PGE GiEK SA RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 2019-05-23 2019-06-28 23:59
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/02006/2019 Zakup agregatów prądotwórczych dla GE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów   Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB PGE GiEK SA MCH.332 Maszyny i urządzenia 2019-05-27 2019-06-28 15:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/07278/2019 Zakup wózka transportowego TROLLEY TYP B dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA TRS.345 Pojazdy 2019-06-18 2019-06-28 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00136/2019 Zakup narzędzi serwisowych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. MCH.330 Narzędzia ręczne 2019-06-17 2019-06-28 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00151/2019 Dostawa aparatury pomiarowej obwodów pierwotnych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.305 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 2019-06-17 2019-06-28 14:00