Ogłoszenia o zamówieniach i kwalifikacjach


 

Pozycje / Items 1-25 z \ of 1667  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/GEK/CSS/IZE-ELD/01956/2023 Przeglądy serwisowe sprężarek i osuszaczy na sprężarkowni Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloków 5,6 w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Dolna Odra PGE GiEK S.A. REM.20501 Uk-ur przeglady techniczne maszyn i instalacji 24-03-2023 07-04-2023 11:00
DT/GEK/GEK/PMR-CSS/03753/2020 Dialog techniczny w sprawie dostaw ręczników frotte dla pracowników Oddziałów PGE GiEK S.A. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. BHP.394 Środki ochrony osobistej, BHP, P.poż. 19-05-2020 28-05-2020 12:00
BR/GEK/GEK/PMS/10358/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Zakup usługi polegającej na realizacji prac odtworzeniowo-remontowych w ramach rozszerzonego remontu średniego bloku nr 6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 02-11-2020 06-11-2020 12:00
POST/PEC/PEC/UZS/01895/2020 Utrzymanie, wykonywanie usług serwisowych, przeglądów i remontów planowych turbozespołu gazowego dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Usługi Dział Zakupów Podstawowych i Strategicznych PGE Energia Ciepła S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 22-12-2020 23-04-2021 12:00
BR/GEK/GEK/PMO/00476/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawy oleju turbinowego (REMIZ) dla Spółek GK PGE w okresie 12 miesięcy Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. PAL.37604 Oleje turbinowe 04-02-2021 11-02-2021 12:00
BR/GEK/CSS/PMO/00842/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Wykonanie stołu załadowczego na podwoziu szynowym przenośnika TZ-11 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20502 Uk-ur związ.z maszynami 22-02-2021 02-03-2021 13:00
BR/GEK/CSS/PMO/00917/2021 Remont odtworzeniowy wirnika generatora z bloku nr 11 i nr 3 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 25-02-2021 04-03-2021 13:00
BR/GEK/ELB/ELB/01612/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa gazów technicznych do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów (w okresie 01.07.2021 – 30.06.2022) Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- PGE GiEK SA - O El Bełchatów PGE GiEK S.A. PAL. Paliwa, oleje i gazy techniczne 23-03-2021 02-04-2021 15:00
BR/GEK/CSS/PMO/01808/2021 Zapytanie o informację (RFI) - "Świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów" Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. TRS. Usługi transportowe 26-03-2021 01-04-2021 23:00
BR/GEK/CSS/PMO/03124/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa roztworów kwasu solnego oraz wodorotlenku sodu na okres 12 miesięcy dla Oddziałów PGE GiEK S.A. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. CHM.353 Chemia przemysłowa 29-04-2021 13-05-2021 15:00
BR/GEK/CSS/PMO/02633/2021 Zapytanie o informację (RFI) Serwis urządzeń produkcji ATLAS COPCO dla PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20501 Uk-ur przeglady techniczne maszyn i instalacji 16-04-2021 21-04-2021 12:00
POST/DYS/OLD/GZ/00802/2021 Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla celów przyłączenia nowych odbiorców na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź na obszarze działania Rejonu Energetycznego Żyrardów (powiat Żyrardów) w obrębie miast/gmin: Mszczonów, Radziejowice Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wydział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 11-05-2021 19-05-2021 09:00
BR/GEK/CSS/PMO/04480/2021 Zapytanie o informację (RFI) - "Usługi załadunku i rozładunku ubocznych produktów spalania dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole" Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. TRS.220 Usługi sprzętu technologicznego 21-06-2021 24-06-2021 13:00
POST/DYS/OL/LZA/01461/2021 Projekt i budowa – 3 zadania Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wydział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 29-06-2021 15-07-2021 10:00
BR/GEK/CSS/PMO/04536/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Zaprojektowanie i wykonanie sieci transmisji danych pomiarowych zużycia energii elektrycznej dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. LCZ.20699 Poz.elemen.grupy usługi licznikowe 28-06-2021 06-07-2021 12:00
POST/DYS/OL/LZA/01931/2021 Projekt i budowa przyłącza SN - 4 zadania Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wydział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 04-08-2021 18-08-2021 10:00
BR/GEK/ELT/ELT/05875/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa wodnego roztworu bromku wapnia o stężeniu 42% dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- PGE GiEK SA - O El Turów PGE GiEK S.A. CHM.353 Chemia przemysłowa 12-08-2021 20-08-2021 13:00
BR/GEK/ELT/ELT/05877/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa 150 ton wodnego roztworu bromku sodu NaBr o stężeniu 43% dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- PGE GiEK SA - O El Turów PGE GiEK S.A. CHM.353 Chemia przemysłowa 12-08-2021 20-08-2021 13:00
BR/GEK/CSS/IZO/06250/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Zakup infrastruktury dla środowiska wirtualizacji systemów OT dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. INF.31403 Serwery 30-08-2021 07-09-2021 12:00
POST/DYS/OL/LZA/02714/2021 Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej dla 5 zadań Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wydział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 15-09-2021 27-09-2021 10:00
POST/DYS/OLD/GZ/02870/2021 Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Żyrardów i RE Łowicz w podziale na 4 części Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wydział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 23-09-2021 04-10-2021 09:00
POST/DYS/OLD/GZ/03268/2021 Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Łódź w podziale na 5 części. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Wydział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. FPD.244 Usługi projektowe 12-10-2021 19-10-2021 09:00
POST/DYS/OLD/GZ/03502/2021 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w branży elektroenergetycznej: Przebudowa stacji 110/15/6kV Boruta ( RE Zgierz-Pabianice ) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wydział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 06-12-2021 05-01-2022 09:00
BR/GEK/ELO/ELO/07735/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Sukcesywne dostawy uzupełniające roztworu mocznika i wody amoniakalnej dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- PGE GiEK SA - O El Opole PGE GiEK S.A. CHM.353 Chemia przemysłowa 18-10-2021 22-10-2021 13:45
POST/DYS/OL/LZA/05792/2021 Dostawy obuwia roboczego i ochronnego Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Wydział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. BHP. Środki ochrony osobistej i dobra konsumpcyjne 06-12-2021 12-01-2022 10:00