Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE


 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 435  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
GKP/EOD/0083/2018 EW Dychów - Wymiana zabezpieczenia elektrycznego generatora nr 2 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Hydroenergetyki PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 12-04-2018 27-04-2018 14:00
GKP/EOD/0082/2018 ESP Żarnowiec - Remont układu hamowania mechanicznego Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Hydroenergetyki PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 16-05-2018 08-06-2018 14:00
GKP/EOD/0155/2018 Wybór Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zabezpieczenia skarpy lewego przyczółka zapory w ramach zadania pn.: "EW Solina - Zabezpieczenie skarpy przy lewym przyczółku zapory" Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Departament Hydroenergetyki PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 13-06-2018 06-07-2018 14:00
GKP/EOD/0181/2018 ESP Porąbka-Żar - Projekt dostosowania zasilania potrzeb własnych do świadczenia usługi odbudowy napięcia w systemie elektroenergetycznym Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Hydroenergetyki PGE Energia Odnawialna S.A. FPD.244 Usługi projektowe 14-06-2018 20-07-2018 14:00
GKP/EOD/0186/2018 Przegląd 5 letni GPZ na FW Resko Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Eksploatacji Energetyki Wiatrowej PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 27-06-2018 11-07-2018 14:15
GKP/EOD/0190/2018 ESP Żarnowiec - Budowa systemu monitorowania pracy rurociągów derywacyjnych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Hydroenergetyki PGE Energia Odnawialna S.A. MCH.332 Maszyny i urządzenia 03-07-2018 20-07-2018 14:00
POST/EOD/EOD/BM/04518/2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji farm wiatrowych wchodzących w skład projektu Klaster (FW Starza; FW Rybice; FW Karnice II) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20126 Rb-ui usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego 13-12-2018 07-01-2019 14:00
GKP/PGE/0004/2018 Zamówienie Współne - Dostawa wraz z utrzymaniem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-function Printer) dla Spółek GK PGE. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. INF.314 Sprzęt komputerowy, peryferia 16-10-2018 03-01-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/04047/2018 Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu podczas realizacji Programu Kompleksowej Modernizacji Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar dla zadań realizowanych przez GRI1 i GRI2 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20122 Rb-ui inwestora zastępczego 14-12-2018 31-01-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/03994/2018 Usługi porządkowe i pielęgnacja zieleni w Centrali i Oddziałach PGE Energia Odnawialna S.A.(w 5 częściach) Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ADM.228 Usługi obsługi obiektów i nieruchomości 06-11-2018 21-12-2018 14:00
DT/PGE/PGE/DZ/03612/2018 Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie Opracowanie: 1. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: Raport OOŚ); 2. raportu lokalizacyjnego dla obiektu energetyki jądrowej (dalej: Raport Lokalizacyjny) wraz z opcjonalnym uzyskaniem decyzji administracyjnych Dialog techniczny / Konkurs / RFX Dialog techniczny z Ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD.24199 Pozostałe elementy grupy usługi doradcze 21-12-2018 18-01-2019 11:00
POST/PGE/PGE/DZ/05053/2018 Umowy ramowe na udzielenie linii gwarancyjnych Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD.242 Usługi finansowe 27-11-2018 18-01-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00022/2019 ESP Porąbka-Żar - Modernizacja śluzy ewakuacyjnej wraz z układem wentylacji nadciśnieniowej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 01-03-2019 13-03-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00001/2019 EW Dychów - Remont kapitalny cykliczny hydrozespołu HZ-2- komponent oraz modernizacja zasuwy wlotowej nr 2 na Zamku Wodnym Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 13-02-2019 18-03-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00001/2019 EW Dychów - Remont kapitalny cykliczny hydrozespołu HZ-2- komponent oraz modernizacja zasuwy wlotowej nr 2 na Zamku Wodnym Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 13-02-2019 --
POST/EOD/EOD/BM/00037/2019 ESP Porąbka-Żar - Serwis sterowania Zaworami Kulowymi Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 20-03-2019 29-03-2019 14:00
POST/PGE/PGE/DZ/00101/2019 Podłączenie Systemu Sygnalizacji Pożarowej wraz z Systemem lokalizacji wycieku i zalania do stacji wizualizacyjnej w pomieszczeniu wartowni Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. POZ. Usługi pozostałe 20-03-2019 04-04-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/01480/2019 Systemy elektryczne – odtworzenie zabezpieczeń generatorów bl. 4-6” w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 05-04-2019 23-04-2019 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/03396/2019 Systemy elektryczne – odtworzenie regulatora przełącznika zaczepów transformatorów BBT10 bl.4-6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 05-04-2019 26-04-2019 14:00
POST/PEC/PEC/ZSG/00130/2019 ,,Konserwacja, remonty bieżące oraz usuwaniem usterek i awarii na rurociągach gazu, stacji redukcyjnej, stacji mieszania gazu w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim na lata 2019-2021” Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów EC Północ (Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz, Zgierz) -- REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 03-04-2019 18-04-2019 10:00
POST/EOD/EOD/BM/00054/2019 EW Solina - Remont instalacji wody chłodzącej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 12-04-2019 24-04-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00063/2019 EW Porąbka - Remont cykliczny HZ-2 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 16-04-2019 07-05-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00071/2019 EW Tresna – Modernizacja układu odprowadzenia wody przeciekowej – projekt Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. FPD.244 Usługi projektowe 18-04-2019 06-05-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00108/2019 ESP Porąbka-Żar – Regeneracja ubytków kawitacyjnych na powierzchni kierownicy spirali i opływki wirnika turbiny spirali i łopat Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 25-04-2019 08-05-2019 14:00
POST/PEC/PEC/ZSG/00156/2019 Modernizacja turbiny gazowej GT8C wraz z generatorem typu WY 16Z-068LL zainstalowanej w PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów EC Północ (Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz, Zgierz) -- REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 14-02-2019 17-05-2019 12:00