Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE


 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 491  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/GEK/GEK/PMR-CSS/05558/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadu z instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą w postaci produktu poreakcyjnego (PPR) dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Centrala PGE GiEK SA EKO.24903 Usługi zagospodarowywania odpadów stałych 16-09-2019 24-10-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/05538/2019 Rekonstrukcja układu zasilania elektroenergetycznego kotłowni pomocniczej w zakresie wykonania projektów wykonawczych oraz ich realizacja dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO PGE GiEK SA RBI.20108 Rb-ui związ.z blokami energet. 22-08-2019 21-10-2019 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00435/2019 Wykonanie wstępnego badania geotechnicznego dna morskiego (Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o. o. i Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o. o. ) Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów -- GOR.21401 Usługi wiertnicze i górnicze 06-09-2019 21-10-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/04568/2019 Budowa dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA RBI.20108 Rb-ui związ.z blokami energet. 12-06-2019 18-10-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-CSS/05452/2019 Dostawy sprzętu technologicznego dla PGE GiEK S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Centrala PGE GiEK SA TRS.347 Sprzęt technologiczny 06-09-2019 17-10-2019 12:00
POST/PEC/PEC/ZZR/00911/2019 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie prac służących utrzymywaniu gotowości ruchowej i efektywności urządzeń oraz instalacji technologicznych na terenie PGE Energia Ciepła S.A. - Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów EC Południe (Rzeszów, Lublin, Kielce) -- REM.20502 Uk-ur związ.z maszynami 11-09-2019 17-10-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-CSS/06321/2019 Dostawa taśm przenośnikowych dla Oddziałów PGE GiEK S.A. na 2020 i I półrocze 2021 roku Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Centrala PGE GiEK SA GUM.36102 Taśmy przenośnikowe 06-09-2019 14-10-2019 13:00
POST/EOD/EOD/BM/00228/2019 Wykonanie robót budowlanych w zakresie uszczelnienia ściany odwodnej zapory w ramach zadania pn.: "EW Solina - Ściana odwodna - wykonanie uszczelnienia ściany odwodnej" Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 02-08-2019 11-10-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00091/2019 Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja zbiornika górnego GRI2 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 14-05-2019 10-10-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00109/2019 Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja technologiczna elektrowni GRI1 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 16-05-2019 10-10-2019 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00257/2019 Świadczenie usług logistycznych - podróże służbowe dla spółek GK PGE Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. TRS.218 Usługi transportu osób 03-09-2019 08-10-2019 12:00
POST/OBR/OBR/BI/00086/2019 Dostarczanie danych meteorologicznych i produktów na nich bazujących Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. FPD.241 Usługi doradcze 19-09-2019 07-10-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00316/2019 CW Wyspa - budowa zespołu domków Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 19-09-2019 04-10-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00311/2019 CW Wyspa - Wykonanie drogi Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 19-09-2019 04-10-2019 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/09896/2019 Zagospodarowanie odpadu kod 10 01 21 "Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO PGE GiEK SA EKO.24903 Usługi zagospodarowywania odpadów stałych 18-09-2019 04-10-2019 12:30
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/08880/2019 Badania diagnostyczne elementów rurociągów pary świeżej i wtórnie przegrzanej bloków energetycznych eksploatowanych w warunkach pełzania dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO PGE GiEK SA REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 12-09-2019 04-10-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWT/08849/2019 Zakup hamulca wraz z osprzętem do przekładni napędu koła czerpakowego KDP-704s dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWT PGE GiEK SA MCH.33598 Napędy hydrauliczne i pneumatyczne - części 19-09-2019 03-10-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/08695/2019 Odtworzenie układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych nastawni bloku Nr 3, 5 i 6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 16-09-2019 03-10-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/07777/2019 Wymiana chillera i rozbudowa chłodzenia precyzyjnego w serwerowniach w budynku dyrekcji dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 17-09-2019 02-10-2019 15:00
POST/EOD/EOD/BM/00318/2019 Dostawa zasilaczy awaryjnych na FW Karnice 1, Karwice, Resko 1 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK. Materiały elektryczne 19-09-2019 02-10-2019 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/10634/2019 Wymiana oświetlenia na chłodniach kominowych 1 i 2 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO PGE GiEK SA RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 18-09-2019 02-10-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-CSS/08342/2019 Organizacja transportu pracowników PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów " do pracy i z pracy Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Centrala PGE GiEK SA TRS.21801 Transport osób z i do pracy zorganizowany 02-09-2019 02-10-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/06256/2019 Dostawa wody amoniakalnej dla Oddziałów PGE GiEK S.A. na 2020 rok Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO PGE GiEK SA CHM.35399 Poz.elemen.grupy wyroby chemiczne 27-08-2019 02-10-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/10206/2019 Pomiary dla bloku nr 2 po modernizacji o nominalnej mocy 370 MW dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA REM.20518 Usługi laboratoryjne 18-09-2019 02-10-2019 10:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/10439/2019 Opracowanie dokumentacji technicznej: "Pole Szczerców. Badanie własności sorpcyjnych i określenie geologiczno-górniczych warunków zalegania kredy jeziornej w Polu Szczerców dla PGE GiEK S.A. - oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB PGE GiEK SA FPD.24407 Usługi projektowania specjalistycznego 19-09-2019 01-10-2019 12:00