Ogłoszenia o zamówieniach i kwalifikacjach


 

Pozycje / Items 1-25 z \ of 1759  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/EOD/EOD/BM/04047/2018 Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu podczas realizacji Programu Kompleksowej Modernizacji Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar dla zadań realizowanych przez GRI1 i GRI2 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20122 Rb-ui inwestora zastępczego 14-12-2018 31-01-2019 14:00
DT/PGE/PGE/DZ/03612/2018 Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie Opracowanie: 1. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: Raport OOŚ); 2. raportu lokalizacyjnego dla obiektu energetyki jądrowej (dalej: Raport Lokalizacyjny) wraz z opcjonalnym uzyskaniem decyzji administracyjnych Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD.24199 Pozostałe elementy grupy usługi doradcze 21-12-2018 18-01-2019 11:00
POST/PEC/PEC/ZSG/00156/2019 Modernizacja turbiny gazowej GT8C wraz z generatorem typu WY 16Z-068LL zainstalowanej w PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 14-02-2019 17-05-2019 12:00
POST/PEC/PEC/ZSG/00937/2019 Modernizacja sieci zewnętrznych wod-kan wzdłuż ul. Energetycznej dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. FPD.24407 Usługi projektowania specjalistycznego 19-06-2019 24-06-2019 13:00
DT/PGE/PGE/DZ/00313/2019 Weryfikacja parametrów jakościowych urządzeń wielofunkcyjnych opartych o technologię atramentową” poprzedzający postępowanie publiczne na dostawę wraz z utrzymaniem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer) dla Spółek GK PGE Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Dostawy Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF. Materiały, oprogramowanie i usługi IT 02-07-2019 10-07-2019 13:00
POST/EOD/EOD/BM/00103/2019 Modernizacja Systemów Zabezpieczeń Technicznych w Oddziałach PGE Energia Odnawialna S.A. Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.30506 Systemy alarmowo-monitorujące 25-09-2019 23-10-2019 14:00
POST/PGE/PGE/DZ/00485/2019 Wsparcie utrzymania wydruku i skanu na urządzeniach z CSW1 na lata 2020-2022. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów -- INF.23503 Usługi utrzymania/wsparcia IT 27-09-2019 29-10-2019 12:00
POST/PEC/PEC/ZZB/01723/2019 Budowa turbiny gazowej z kotłem odzyskowym parowo-wodnym oraz gazowo olejowych kotłów rezerwowo-szczytowych parowo-wodnych dla PGE EC. S.A. Oddział Elektrociepłowni w Bydgoszczy. Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Roboty budowlane Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. RBI.20108 Rb-ui związ.z blokami energet. 25-10-2019 13-11-2019 13:00
POST/PEC/PEC/ZZB/01405/2019 Modernizacja turbozespołu parowego TC32 zainstalowanego w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 23-10-2019 12-12-2019 10:00
POST/PEC/PEC/ZZB/01708/2019 Usługa na bieżące utrzymanie ruchu w branż Elektrycznej i AKPiA dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 09-12-2019 20-12-2019 13:00
POST/EOD/EOD/BM/00390/2019 Wybór Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją uszczelnienia ściany odwodnej zapory Solina w ramach zadania pn.: "EW Solina - Ściana odwodna - wykonanie uszczelnienia ściany odwodnej" Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20126 Rb-ui usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego 22-11-2019 12-12-2019 14:00
POST/PEC/PEC/PZ2/01939/2019 Zakup łopatki kierownicy do pompy 180 D 40-6 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Dział Zakupów Rybnik (do archiwizacji) PGE Energia Ciepła S.A. ND Nie dotyczy 10-12-2019 17-12-2019 12:00
POST/PEC/PEC/ZZB/01830/2019 Serwis i konserwacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w ECII dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. REM.20503 Uk-ur związ.z instalacjami 19-12-2019 30-12-2019 13:00
POST/PEC/PEC/ZZW/01984/2019 Wymiana przepływów bilansowych w EC Czechnica i EC Wrocław Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Wrocław PGE Energia Ciepła S.A. ELK.30599 Poz.elemen.grupy akpia 03-01-2020 06-02-2020 09:00
POST/PEC/PEC/ZCS/00051/2020 „Modernizacja rozdzielnic 0,4kV w EC Gdańsk i EC Gdynia” Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Podstawowych i Strategicznych PGE Energia Ciepła S.A. ELK.303 Rozdzielnie i stacje transformatorowe 10-01-2020 17-02-2020 11:00
POST/PEC/PEC/ZSK/01987/2019 Remont kotłów parowych OP130K-1, K-3, K-4 oraz BFB100k-2 wraz z instalacją biomasy w EC Czechnica Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Utrzymaniowych i Inwestycyjnych PGE Energia Ciepła S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 20-12-2019 22-01-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZSZ/00044/2020 MODERNIZACJA LABORATORIUM ZAKŁADOWEGO W CELU DOSTOSOWANIA DO KONKLUZJI BAT W ELEKTROCIEPŁOWNI GDAŃSKIEJ PGE EC SA ODDZIAŁ WYBRZEŻE Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Zakupów Zielona Góra PGE Energia Ciepła S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 10-01-2020 04-02-2020 11:00
POST/PGE/PGE/DZ/00249/2019 Wybór domu mediowego dla Spółek GK PGE Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. REK.254 Usługi reprezentacyjne i reklamowe 11-12-2019 30-01-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZCS/00114/2020 Realizacja „pod klucz” elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Roboty budowlane Dział Zakupów Podstawowych i Strategicznych PGE Energia Ciepła S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 29-01-2020 29-01-2020 14:15
POST/PEC/PEC/ZSZ/00110/2020 Wykonywanie remontów kapitalnych i przeglądów silników elektrycznych średniego napięcia 6KV oraz silników elektrycznych niskiego napięcia o mocy powyżej 15kW dla Spółek Grupy PGE Energia Ciepła - PGE Toruń i EC Zielona Góra. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Zielona Góra PGE Energia Ciepła S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 04-02-2020 17-02-2020 11:00
POST/PEC/PEC/ZSW/01938/2019 ”Serwis pomiarów fizykochemicznych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie, PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże, KOGENERACJA S.A., PGE Toruń S.A. i EC Zielona Góra S.A.” Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Podstawowych i Strategicznych PGE Energia Ciepła S.A. ELK.30599 Poz.elemen.grupy akpia 04-12-2019 09-03-2020 11:00
POST/EOD/EOD/BM/00026/2020 ESP Porąbka-Żar - Serwis sterowania Zaworami Kulowymi Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 06-02-2020 24-02-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00030/2020 EW Porąbka - Remont turbiny HZ - 1 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.20502 Uk-ur związ.z maszynami 10-02-2020 21-02-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00034/2020 ZEW Solina - Myczkowce prace serwisowe automatyki zapór wodnych w zakresie systemów sterowania oraz aparatury kontrolnej, pomiarów i automatyki. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 12-02-2020 24-02-2020 14:00
POST/PEC/PEC/ZCS/00231/2020 Usługa modernizacji turbiny gazowej 9E.03 oraz serwis turbozespołu gazowego dla PGE Energia Ciepła Elektrociepłownia Zielona Góra. Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Usługi Dział Zakupów Podstawowych i Strategicznych PGE Energia Ciepła S.A. RBI.20108 Rb-ui związ.z blokami energet. 13-02-2020 13-02-2020 16:20