Ogłoszenia o zamówieniach i kwalifikacjach


 

Pozycje / Items 1-25 z \ of 1788  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/DYS/OL/LZA/00468/2021 Dokumentacja projektowa i wykonanie robót w branży elektroenergetycznej dla zadania: Budowa GPZ Felin Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wydział Zamówień PGE Dystrybucja SA RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 23-06-2021 24-06-2021 11:00
POST/PEC/PEC/ZCS/00789/2020 Budowa bloku gazowego w oparciu o turbinę gazową z wodnym kotłem odzysknicowym oraz budowa gazowych kotłów typu KRS dla PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Roboty budowlane Dział Zakupów Podstawowych i Strategicznych PGE Energia Ciepła S.A. RBI.20108 Rb-ui związ.z blokami energet. 22-05-2020 27-07-2020 12:00
POST/GEK/CSS/PMK-KWB/05194/2021 Serwis pogwarancyjny falowników i softstartów 6kV dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB Bełchatów PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 14-09-2021 28-09-2021 12:00
DT/PGE/PGE/DZ/03612/2018 Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie Opracowanie: 1. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: Raport OOŚ); 2. raportu lokalizacyjnego dla obiektu energetyki jądrowej (dalej: Raport Lokalizacyjny) wraz z opcjonalnym uzyskaniem decyzji administracyjnych Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD.24199 Pozostałe elementy grupy usługi doradcze 21-12-2018 18-01-2019 11:00
POST/PEC/PEC/ZSG/00156/2019 Modernizacja turbiny gazowej GT8C wraz z generatorem typu WY 16Z-068LL zainstalowanej w PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 14-02-2019 17-05-2019 12:00
POST/PEC/PEC/ZSG/00937/2019 Modernizacja sieci zewnętrznych wod-kan wzdłuż ul. Energetycznej dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. FPD.24407 Usługi projektowania specjalistycznego 19-06-2019 24-06-2019 13:00
DT/PGE/PGE/DZ/00313/2019 Weryfikacja parametrów jakościowych urządzeń wielofunkcyjnych opartych o technologię atramentową” poprzedzający postępowanie publiczne na dostawę wraz z utrzymaniem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer) dla Spółek GK PGE Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Dostawy Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF. Materiały, oprogramowanie i usługi IT 02-07-2019 10-07-2019 13:00
POST/PEC/PEC/ZZB/01405/2019 Modernizacja turbozespołu parowego TC32 zainstalowanego w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 23-10-2019 12-12-2019 10:00
POST/PGE/PGE/DZ/00485/2019 Wsparcie utrzymania wydruku i skanu na urządzeniach z CSW1 na lata 2020-2022. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów -- INF.23503 Usługi utrzymania/wsparcia IT 27-09-2019 29-10-2019 12:00
POST/PEC/PEC/ZZB/01708/2019 Usługa na bieżące utrzymanie ruchu w branż Elektrycznej i AKPiA dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 09-12-2019 20-12-2019 13:00
POST/PEC/PEC/ZZB/01723/2019 Budowa turbiny gazowej z kotłem odzyskowym parowo-wodnym oraz gazowo olejowych kotłów rezerwowo-szczytowych parowo-wodnych dla PGE EC. S.A. Oddział Elektrociepłowni w Bydgoszczy. Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Roboty budowlane Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. RBI.20108 Rb-ui związ.z blokami energet. 25-10-2019 13-11-2019 13:00
POST/PEC/PEC/ZSB/01874/2019 Dostawa układów mielących do młynów 7M65 w latach 2020 - 2021 dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. MCH.32601 Młyny d/el i ec-części 06-03-2020 07-04-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZSW/01938/2019 ”Serwis pomiarów fizykochemicznych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie, PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże, KOGENERACJA S.A., PGE Toruń S.A. i EC Zielona Góra S.A.” Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Podstawowych i Strategicznych PGE Energia Ciepła S.A. ELK.30599 Poz.elemen.grupy akpia 04-12-2019 09-03-2020 11:00
POST/PEC/PEC/PZ2/01939/2019 Zakup łopatki kierownicy do pompy 180 D 40-6 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Dział Zakupów Rybnik (do archiwizacji) PGE Energia Ciepła S.A. ND Nie dotyczy 10-12-2019 17-12-2019 12:00
POST/PEC/PEC/ZZW/01984/2019 Wymiana przepływów bilansowych w EC Czechnica i EC Wrocław Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Wrocław PGE Energia Ciepła S.A. ELK.30599 Poz.elemen.grupy akpia 03-01-2020 06-02-2020 09:00
POST/PEC/PEC/ZSK/01987/2019 Remont kotłów parowych OP130K-1, K-3, K-4 oraz BFB100k-2 wraz z instalacją biomasy w EC Czechnica Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Utrzymaniowych i Inwestycyjnych PGE Energia Ciepła S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 20-12-2019 22-01-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZSZ/00044/2020 MODERNIZACJA LABORATORIUM ZAKŁADOWEGO W CELU DOSTOSOWANIA DO KONKLUZJI BAT W ELEKTROCIEPŁOWNI GDAŃSKIEJ PGE EC SA ODDZIAŁ WYBRZEŻE Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Zakupów Zielona Góra PGE Energia Ciepła S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 10-01-2020 04-02-2020 11:00
POST/PEC/PEC/ZCS/00051/2020 „Modernizacja rozdzielnic 0,4kV w EC Gdańsk i EC Gdynia” Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Podstawowych i Strategicznych PGE Energia Ciepła S.A. ELK.303 Rozdzielnie i stacje transformatorowe 10-01-2020 17-02-2020 11:00
POST/PEC/PEC/ZCI/00096/2020 „Modernizacja turbozespołu parowego TC32 zainstalowanego w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim" Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Utrzymaniowych i Inwestycyjnych PGE Energia Ciepła S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 29-01-2020 17-02-2020 14:30
POST/PEC/PEC/ZCI/00107/2020 Modernizacje, remonty, przeglądy, konserwacje i usługi utrzymania ruchu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Utrzymaniowych i Inwestycyjnych PGE Energia Ciepła S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 20-03-2020 04-06-2020 10:00
POST/PEC/PEC/ZSZ/00110/2020 Wykonywanie remontów kapitalnych i przeglądów silników elektrycznych średniego napięcia 6KV oraz silników elektrycznych niskiego napięcia o mocy powyżej 15kW dla Spółek Grupy PGE Energia Ciepła - PGE Toruń i EC Zielona Góra. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Zielona Góra PGE Energia Ciepła S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 04-02-2020 17-02-2020 11:00
POST/PEC/PEC/ZCI/00111/2020 Wymiana trójników, czwórnika rurociągu pary świeżej oraz odcinków wylotowych komór za schładzaczami II go stopnia kotła OP 430 nr 3 w PGE EC S.A. Oddział nr 1 w Krakowie. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Utrzymaniowych i Inwestycyjnych PGE Energia Ciepła S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 10-03-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZCS/00114/2020 Realizacja „pod klucz” elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Roboty budowlane Dział Zakupów Podstawowych i Strategicznych PGE Energia Ciepła S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 29-01-2020 29-01-2020 14:15
POST/PEC/PEC/ZCI/00116/2020 Przeglądy, konserwacje i usługi utrzymania ruchu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Utrzymaniowych i Inwestycyjnych PGE Energia Ciepła S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 27-03-2020 04-06-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZSK/00117/2020 Dostosowanie Centralnej Ciepłowni w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach do wymogów konkluzji BAT Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Zakupów Kielce PGE Energia Ciepła S.A. RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 24-04-2020 06-07-2020 12:00