Ogłoszenia o zamówieniach i kwalifikacjach


 

Pozycje / Items 1-25 z \ of 1612  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/GEK/CSS/PME-ELB/04251/2021 Zakup specjalistycznych produktów chemicznych dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów PGE GiEK SA CHM.35205 Rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, zmywacze 17-06-2021 24-06-2021 10:00
POST/GEK/CSS/PME-ELB/04186/2021 Zakup hydrantu wewnętrznego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów PGE GiEK SA MCH.32199 Poz.elemen.grupy armatura technologiczna 11-06-2021 18-06-2021 12:00
POST/PEC/PEC/ZCS/00789/2020 Budowa bloku gazowego w oparciu o turbinę gazową z wodnym kotłem odzysknicowym oraz budowa gazowych kotłów typu KRS dla PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Roboty budowlane Dział Zakupów Podstawowych i Strategicznych PGE Energia Ciepła S.A. RBI.20108 Rb-ui związ.z blokami energet. 22-05-2020 27-07-2020 12:00
DT/PGE/PGE/DZ/03612/2018 Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie Opracowanie: 1. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: Raport OOŚ); 2. raportu lokalizacyjnego dla obiektu energetyki jądrowej (dalej: Raport Lokalizacyjny) wraz z opcjonalnym uzyskaniem decyzji administracyjnych Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD.24199 Pozostałe elementy grupy usługi doradcze 21-12-2018 18-01-2019 11:00
POST/PEC/PEC/ZSG/00156/2019 Modernizacja turbiny gazowej GT8C wraz z generatorem typu WY 16Z-068LL zainstalowanej w PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 14-02-2019 17-05-2019 12:00
POST/PEC/PEC/ZSG/00937/2019 Modernizacja sieci zewnętrznych wod-kan wzdłuż ul. Energetycznej dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. FPD.24407 Usługi projektowania specjalistycznego 19-06-2019 24-06-2019 13:00
DT/PGE/PGE/DZ/00313/2019 Weryfikacja parametrów jakościowych urządzeń wielofunkcyjnych opartych o technologię atramentową” poprzedzający postępowanie publiczne na dostawę wraz z utrzymaniem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer) dla Spółek GK PGE Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Dostawy Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF. Materiały, oprogramowanie i usługi IT 02-07-2019 10-07-2019 13:00
POST/PEC/PEC/ZZB/01405/2019 Modernizacja turbozespołu parowego TC32 zainstalowanego w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 23-10-2019 12-12-2019 10:00
POST/PGE/PGE/DZ/00485/2019 Wsparcie utrzymania wydruku i skanu na urządzeniach z CSW1 na lata 2020-2022. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów -- INF.23503 Usługi utrzymania/wsparcia IT 27-09-2019 29-10-2019 12:00
POST/PEC/PEC/ZZB/01708/2019 Usługa na bieżące utrzymanie ruchu w branż Elektrycznej i AKPiA dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 09-12-2019 20-12-2019 13:00
POST/PEC/PEC/ZZB/01723/2019 Budowa turbiny gazowej z kotłem odzyskowym parowo-wodnym oraz gazowo olejowych kotłów rezerwowo-szczytowych parowo-wodnych dla PGE EC. S.A. Oddział Elektrociepłowni w Bydgoszczy. Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Roboty budowlane Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. RBI.20108 Rb-ui związ.z blokami energet. 25-10-2019 13-11-2019 13:00
POST/PEC/PEC/ZSB/01874/2019 Dostawa układów mielących do młynów 7M65 w latach 2020 - 2021 dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. MCH.32601 Młyny d/el i ec-części 06-03-2020 07-04-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZSG/01885/2019 Remont planowy 2020 r. urządzeń elektrycznych i AKPiA w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Gorzów Wielkopolski PGE Energia Ciepła S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 18-03-2020 31-03-2020 11:00
POST/PEC/PEC/ZSW/01938/2019 ”Serwis pomiarów fizykochemicznych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie, PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże, KOGENERACJA S.A., PGE Toruń S.A. i EC Zielona Góra S.A.” Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Podstawowych i Strategicznych PGE Energia Ciepła S.A. ELK.30599 Poz.elemen.grupy akpia 04-12-2019 09-03-2020 11:00
POST/PEC/PEC/PZ2/01939/2019 Zakup łopatki kierownicy do pompy 180 D 40-6 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Dział Zakupów Rybnik (do archiwizacji) PGE Energia Ciepła S.A. ND Nie dotyczy 10-12-2019 17-12-2019 12:00
POST/PEC/PEC/ZSW/01979/2019 „Serwis Systemów Monitorowania GE Bently Nevada w PGE Energia Ciepła S.A” Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Podstawowych i Strategicznych PGE Energia Ciepła S.A. ELK.30599 Poz.elemen.grupy akpia 23-12-2019 24-04-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZSW/01983/2019 Przeglądy, konserwacje i usługi utrzymania ruchu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych nN, SN, WN w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Podstawowych i Strategicznych PGE Energia Ciepła S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 20-12-2019 27-02-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZZW/01984/2019 Wymiana przepływów bilansowych w EC Czechnica i EC Wrocław Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Wrocław PGE Energia Ciepła S.A. ELK.30599 Poz.elemen.grupy akpia 03-01-2020 06-02-2020 09:00
POST/PEC/PEC/ZSK/01987/2019 Remont kotłów parowych OP130K-1, K-3, K-4 oraz BFB100k-2 wraz z instalacją biomasy w EC Czechnica Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Utrzymaniowych i Inwestycyjnych PGE Energia Ciepła S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 20-12-2019 22-01-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZSZ/00044/2020 MODERNIZACJA LABORATORIUM ZAKŁADOWEGO W CELU DOSTOSOWANIA DO KONKLUZJI BAT W ELEKTROCIEPŁOWNI GDAŃSKIEJ PGE EC SA ODDZIAŁ WYBRZEŻE Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Zakupów Zielona Góra PGE Energia Ciepła S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 10-01-2020 04-02-2020 11:00
POST/PEC/PEC/ZCS/00051/2020 „Modernizacja rozdzielnic 0,4kV w EC Gdańsk i EC Gdynia” Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Podstawowych i Strategicznych PGE Energia Ciepła S.A. ELK.303 Rozdzielnie i stacje transformatorowe 10-01-2020 17-02-2020 11:00
POST/PEC/PEC/ZSL/00071/2020 Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych budynków oraz urządzeń infrastruktury technicznej w PGE Energia Ciepła S.A.” Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Lublin PGE Energia Ciepła S.A. ADM.22802 Usługi utrzymania porządku/sprzątania 30-03-2020 07-05-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZSZ/00094/2020 Serwis systemu monitoringu terenu oraz kontroli dostępu w Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Zielona Góra PGE Energia Ciepła S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 02-04-2020 16-04-2020 14:00
POST/PEC/PEC/ZCI/00096/2020 „Modernizacja turbozespołu parowego TC32 zainstalowanego w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim" Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Utrzymaniowych i Inwestycyjnych PGE Energia Ciepła S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 29-01-2020 17-02-2020 14:30
POST/PEC/PEC/ZCI/00107/2020 Modernizacje, remonty, przeglądy, konserwacje i usługi utrzymania ruchu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Utrzymaniowych i Inwestycyjnych PGE Energia Ciepła S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 20-03-2020 04-06-2020 10:00