Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE


 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 491  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/04568/2019 Budowa dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA RBI.20108 Rb-ui związ.z blokami energet. 12-06-2019 18-10-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00228/2019 Wykonanie robót budowlanych w zakresie uszczelnienia ściany odwodnej zapory w ramach zadania pn.: "EW Solina - Ściana odwodna - wykonanie uszczelnienia ściany odwodnej" Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 02-08-2019 11-10-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00091/2019 Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja zbiornika górnego GRI2 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 14-05-2019 10-10-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00109/2019 Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja technologiczna elektrowni GRI1 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 16-05-2019 10-10-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/04940/2019 Dostawa żurawi dla PGE GiEK S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA TRS.347 Sprzęt technologiczny 07-08-2019 13-09-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/05123/2019 Odtworzenie układu zabezpieczeń rozdzielni dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 19-07-2019 13-09-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/00105/2019 Zakup wieńców zębatych do koparek SchRs-4600 dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów  Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB PGE GiEK SA MCH.323 Przekładnie i elementy napędowe 24-06-2019 10-09-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-CSS/05090/2019 Konserwacja, pogotowie techniczne i usuwanie usterek urządzeń dźwignicowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Centrala PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 07-08-2019 09-09-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00252/2019 Dostawa, instalacja oraz uruchomienie Stacjonarnego Bateryjnego Zasobnika Energii (BZE) elektrycznej Góra Żar umożliwiającego świadczenie usług systemowych na rzecz OSD i OSP Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.310 Baterie i akumulatory 02-08-2019 06-09-2019 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/08094/2019 Remont kapitalny sprężarek powietrza technologicznego: SA3 - C100MX3 i SA4 - C200MX3 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO PGE GiEK SA REM.20501 Uk-ur przeglady techniczne maszyn i instalacji 31-07-2019 06-09-2019 10:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/09184/2019 Zakup panewek łożyskowych dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów  Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA MCH.322 Łożyska 13-08-2019 04-09-2019 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/09167/2019 Dostawa ramienia sztywnego z końcówką Extra HS do kruszarki IDM7120 dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA MCH.326 Elementu układu wytwarzania energii 13-08-2019 03-09-2019 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/06278/2019 Serwis turbosprężarek odśrodkowych Cameron TA-6000 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA REM.20502 Uk-ur związ.z maszynami 16-07-2019 02-09-2019 14:30
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/08551/2019 Odtworzenie układów do pomiarów przepływu popiołu ze zbiornika retencyjnego nr 1” w PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 13-08-2019 02-09-2019 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/09347/2019 Zakup części do pomp dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA MCH.320 Pompy i podnośniki do cieczy 12-08-2019 02-09-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00247/2019 Modernizacja budynku warsztatów - EW Dychów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 13-08-2019 02-09-2019 12:00
POST/OBR/OBR/BI/00071/2019 Zakup usługi pozyskania zasobów pracowniczych Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. POZ. Usługi pozostałe 31-07-2019 02-09-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/04973/2019 Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w obiektach technologicznych i nie technologicznych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 08-08-2019 02-09-2019 09:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/02511/2019 Doprowadzenia wody pitnej i kanalizacji sanitarnej do czterech budynków na terenie zaplecza magazynowego wraz z wydzieleniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w tych budynkach dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 08-08-2019 02-09-2019 09:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/08625/2019 Zakup agregatu sprężarkowego Mobilar dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB PGE GiEK SA MCH.319 Wentylatory i pompy do gazów 16-08-2019 30-08-2019 15:00
POST/EOD/EOD/BM/00256/2019 CW Wyspa - Wykonanie ciągów pieszych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20103 Rb-ui związ.z robotami ziemnymi (także kaskad…) 13-08-2019 30-08-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00254/2019 ZEW Porąbka-Żar - Modernizacja Budynku Administracyjno-Socjalnego TRHB, garaży i wiaty stalowej oraz modernizacja wykuszu w Budynku Usług Technicznych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 13-08-2019 30-08-2019 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/07335/2019 Serwis dmuchaw AERZEN typu VML95 i GM7L dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA REM.20502 Uk-ur związ.z maszynami 02-08-2019 30-08-2019 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/07336/2019 Serwis sprężarek powietrza sterowniczego COMPAIR L75RS i L55-7.5 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA REM.20502 Uk-ur związ.z maszynami 22-07-2019 30-08-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00237/2019 Wybór Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją uszczelnienia ściany odwodnej zapory Solina w ramach zadania pn.: "EW Solina - Ściana odwodna - wykonanie uszczelnienia ściany odwodnej" Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20126 Rb-ui usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego 08-08-2019 30-08-2019 14:00