Ogłoszenia o zamówieniach i kwalifikacjach


 

Pozycje / Items 1-25 z \ of 2326  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/PEC/PEC/ZZB/01708/2019 Usługa na bieżące utrzymanie ruchu w branż Elektrycznej i AKPiA dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 09-12-2019 20-12-2019 13:00
DT/GEK/GEK/PMR-CSS/03753/2020 Dialog techniczny w sprawie dostaw ręczników frotte dla pracowników Oddziałów PGE GiEK S.A. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. BHP.394 Środki ochrony osobistej, BHP, P.poż. 19-05-2020 28-05-2020 12:00
BR/GEK/GEK/PMS/07019/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa oleju napędowego dla GK PGE w latach 2021-2022 Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. PAL.37401 Oleje napędowe 20-07-2020 30-07-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZCK/01340/2020 Czyszczenie urządzeń energetycznych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Korporacyjnych i Inżynieryjnych PGE Energia Ciepła S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 09-11-2020 05-01-2021 13:00
POST/BAL/BAL/ORBI/00002/2020 Wykonanie wstępnego badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica - 2 sp. z o.o. i Elektrowni Wiatrowej Baltica 3 - sp. z o.o. Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Usługi Biuro Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. GOR.21401 Usługi wiertnicze i górnicze 11-08-2020 07-10-2020 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00178/2020 Wykonanie w trybie generalnego realizatora inwestycji modernizacji części technologicznej ESP Porąbka-Żar Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 21-09-2020 15-12-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00179/2020 Wykonanie w trybie Generalnego Realizatora Inwestycji modernizacji zbiornika górnego ESP Porąbka Żar - zadanie nr 1 Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 29-09-2020 23-11-2020 14:00
BR/GEK/GEK/PMO/09084/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Dostosowanie monitoringu ekologicznego spalin EC Szczecin do BAT dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Usługi Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 29-09-2020 12-10-2020 14:00
BR/GEK/GEK/PMO/09749/2020 Zapytanie o informację (RFI) -Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na urządzeniach ciśnieniowych kotłów K1-8 w w PGE GiEK S.A. oddział Elektrownia Rybnik. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Usługi Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 14-10-2020 30-10-2020 14:00
BR/GEK/GEK/PMS/10358/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Zakup usługi polegającej na realizacji prac odtworzeniowo-remontowych w ramach rozszerzonego remontu średniego bloku nr 6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 02-11-2020 06-11-2020 12:00
POST/PEC/PEC/UZS/01895/2020 Utrzymanie, wykonywanie usług serwisowych, przeglądów i remontów planowych turbozespołu gazowego dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Usługi Dział Zakupów Podstawowych i Strategicznych PGE Energia Ciepła S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 22-12-2020 23-04-2021 12:00
POST/PEC/PEC/ZSL/01901/2020 Utrzymanie turbozespołu parowego – wykonywanie usług serwisowych, przeglądów i remontów planowych dla PGE EC SA Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Usługi Sekcja Zakupów Lublin PGE Energia Ciepła S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 31-12-2020 24-03-2021 12:00
POST/PEC/PEC/UZK/01919/2020 Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla laboratoriów PGE Energia Ciepła S.A., Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. oraz PGE Toruń S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Dział Zakupów Korporacyjnych i Inżynieryjnych PGE Energia Ciepła S.A. CHM. Materiały chemicznie 31-12-2020 01-02-2021 13:00
POST/PEC/PEC/UZI/01950/2020 Budowa w formule „zaprojektuj i buduj” Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w m. Rogowiec k/Bełchatowa Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Roboty budowlane Dział Zakupów Utrzymaniowych i Inwestycyjnych PGE Energia Ciepła S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 22-12-2020 31-03-2021 12:00
POST/BAL/BAL/ORBI/00001/2021 Najem krótkoterminowy floty samochodowej dla PGE Baltica sp. z o.o. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. TRS.345 Pojazdy 19-01-2021 26-01-2021 14:00
BR/GEK/GEK/PMO/00476/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawy oleju turbinowego (REMIZ) dla Spółek GK PGE w okresie 12 miesięcy Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. PAL.37604 Oleje turbinowe 04-02-2021 11-02-2021 12:00
POST/PEC/PEC/OLP/00148/2021 Sprzedaż złomu ze stali niestopowych pochodzącego z prac remontowych wykonywanych na majątku PGE EC SA Oddział Wybrzeże Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja ds. Analiz i Planowania PGE Energia Ciepła S.A. ODP.38201 Złomy żelazne 03-03-2021 17-03-2021 12:00
POST/DYS/DYS/GZ/00016/2021 Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu Kontrahenta nr 0058129 tj. sieć dystrybucyjna. Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej nr 18-G0/UP/00060/1, nr 18-G0/UP/00061/1 z dnia 06.11.2020 r. Lokalizacja inwestycji: m. Pass, gm. Błonie Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Wydział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. FPD.244 Usługi projektowe 01-03-2021 09-03-2021 10:00
BR/GEK/CSS/PMO/00842/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Wykonanie stołu załadowczego na podwoziu szynowym przenośnika TZ-11 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20502 Uk-ur związ.z maszynami 22-02-2021 02-03-2021 13:00
BR/GEK/CSS/PMO/00917/2021 Remont odtworzeniowy wirnika generatora z bloku nr 11 i nr 3 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 25-02-2021 04-03-2021 13:00
POST/PGE/SYS/DZ/00042/2021 Zakup urządzeń wraz z usługą wdrożenia na potrzeby SD-WAN Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Dostawy Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF.317 Sprzęt sieciowy i bezpieczeństwa 23-03-2021 12-04-2021 12:00
BR/GEK/CSS/PMO/01394/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa siarczanu żelazowego, chlorku żelazowego i siarczanu glinowego dla Oddziałów PGE GiEK S.A. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. CHM.353 Chemia przemysłowa 15-03-2021 30-03-2021 07:00
POST/PEC/PEC/ZWR/00310/2021 Sprzedaż materiałów elektrycznych przez Kogeneracja SA Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Zakupów Wrocław PGE Energia Ciepła S.A. ELK.30598 Akpia - części 15-03-2021 31-03-2021 10:00
POST/PEC/PEC/UZK/00348/2021 Sukcesywne dostawy 40% roztworu mocznika na potrzeby funkcjonowania instalacji odazotowania spalin w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Dział Zakupów Korporacyjnych i Inżynieryjnych PGE Energia Ciepła S.A. CHM. Materiały chemicznie 04-06-2021 18-10-2021 12:30
BR/GEK/CSS/PMO/01754/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa roztworu kwasu mrówkowego oraz kwasu adypinowego w postaci proszku na okres 12 miesięcy dla Oddziałów PGE GiEK SA Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. CHM.35304 Poz.kwasy 24-03-2021 12-04-2021 15:00