Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE


 

Pozycje 1-25 z 283  pokazuj  pozycji

Kategoria
GEK/PMR-ELO/11584/2018 Rekonstrukcja przeciągarek wagonowych na torze 229 i 230 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE GiEK SA Wydział Nadzoru Urządzeń Nawęglania I Odpopielania RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2019-02-22 2019-04-01 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/03748/2018 Sprawdzenie technologii przetwarzania ubocznych produktów spalania na instalacji półtechnicznej dla PGE GiEK S.A. - oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE GiEK SA Biuro Zakupów Operacyjnych FPD.24601 Usługi badawczo-rozwojowe 2019-02-22 2019-03-26 12:00
POST/PEC/PEC/ZSG/00156/2019 Modernizacja turbiny gazowej GT8C wraz z generatorem typu WY 16Z-068LL zainstalowanej w PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE Energia Ciepla S.A. Sekcja Zakupów EC Północ (Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz, Zgierz) REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 2019-02-14 2019-03-26 12:00
GEK/PMR-ELD/05406/2018 Umowa ramowa na „Remonty kotłów i urządzeń pomocniczych w Elektrowni Dolna Odra w okresie 48 miesięcy”. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE GiEK SA Wydział Planowania Operacyjnego I Koordynacji REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 2019-02-12 2019-03-25 10:00
GEK/PMR-KWB/09418/2018 Zakup przewodów elektrycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE GiEK SA Biuro Zakupów Operacyjnych ELK.307 Kable, przewody i druty 2019-02-13 2019-03-20 12:00
GEK/PMR-ELB/10335/2018 Postępowanie na podpisanie umowy ramowej na dostawy blach, kątowników i prętów dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów w latach 2019-2022 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE GiEK SA Biuro Zakupów Operacyjnych HUT.341 Wyroby ze stali, żelazostopów, żeliwa 2019-02-13 2019-03-20 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/04959/2018 Modernizacja zbiorników retencyjnych popiołu 3 i 4 w zakresie obniżenia oddziaływania akustycznego oraz emisji pyłu w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE GiEK SA Biuro Zakupów Operacyjnych REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 2019-02-12 2019-03-18 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/02628/2018 BUDOWA ESTAKADY ZADASZONEJ WRAZ Z TOROWISKIEM DLA SUWNIC, WZMOCNIENIA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ STANOWISKA DO BADAŃ W CELU TŁUMIENIA DRGAŃ 10HZ ORAZ STANOWISKA DO REMONTU SILNIKÓW WIELKOGABARYTOWYCH PRZY BUDYNKU U3 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane PGE GiEK SA Biuro Zakupów Operacyjnych RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 2019-02-19 2019-03-15 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/01210/2019 Budowa Posterunku Zachodniego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane PGE GiEK SA Biuro Zakupów Operacyjnych RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 2019-02-22 2019-03-12 12:30
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/04849/2018 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla potrzeb realizacji projektu "Dostosowanie bloków nr 5-8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BAT" dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE GiEK SA Biuro Zakupów Operacyjnych RBI.20123 Rb-ui techniczne 2019-01-21 2019-03-11 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/00475/2019 Wykonanie powłok odpornych na ścieranie z materiałów i w technologii Densit w latach 2019-2020 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE GiEK SA Biuro Zakupów Operacyjnych REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 2019-02-19 2019-03-11 12:00
POST/EOD/EOD/BM/06341/2018 EW Porąbka – Modernizacja pompowni wody przeciekowej - wybór wykonawcy inwestycji Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane -- Departament Hydroenergetyki RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2019-02-21 2019-03-08 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/00234/2019 Usługa przygotowania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń w aspekcie zapewnienia serwisu olejowo-smarnego dla nowo budowanych bloków nr 5 i 6 w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE GiEK SA Biuro Zakupów Operacyjnych REM.20502 Uk-ur związ.z maszynami 2019-02-11 2019-03-08 12:30
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/01584/2019 Zakup armatury ( zawory ) dla PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE GiEK SA Biuro Zakupów Operacyjnych MCH.32102 Zawory 2019-02-21 2019-03-08 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/01479/2019 Zakup usług przewozowych dla 2 linii, które obsługują przewóz pracowników dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE GiEK SA Biuro Zakupów Operacyjnych TRS.21801 Transport osób z i do pracy zorganizowany 2019-02-22 2019-03-07 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/01059/2019 Zakup armatury ( zwrotnice, zawory) dla PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE GiEK SA Biuro Zakupów Operacyjnych MCH.32198 Armatura technologiczna - części 2019-02-21 2019-03-07 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/00872/2019 Wynajem aparatury pomiarowej z głowicami na potrzeby przetestowania wybranych metod pomiarowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów” Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE GiEK SA Biuro Zakupów Operacyjnych REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 2019-02-20 2019-03-07 10:00
POST/EOD/EOD/BM/00024/2019 ZEW Solina-Myczkowce - Prace podwodne hydrozespołów i eksploatacyjne Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi -- Departament Hydroenergetyki REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 2019-02-19 2019-03-06 14:00
POST/GEK/GEK/CSS/05185/2018 Modernizacja budynku magazynowego U-6/2 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane PGE GiEK SA Biuro Zakupów Operacyjnych RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 2019-02-12 2019-03-06 13:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/06481/2018 Remont wentylatora wspomagającego IOS 5-6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE GiEK SA Biuro Zakupów Operacyjnych REM.20502 Uk-ur związ.z maszynami 2019-02-18 2019-03-05 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/01485/2019 Zakup silników elektrycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE GiEK SA Biuro Zakupów Operacyjnych ELK.301 Silniki i prądnice 2019-02-21 2019-03-05 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00010/2019 ESP Żarnowiec - Materiały elektryczne Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy -- Departament Hydroenergetyki ELK.30898 Osprzęt instalacyjny - poz.części 2019-02-21 2019-03-04 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/01002/2019 Pomiary ciężaru objętościowego węgla dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE GiEK SA Biuro Zakupów Operacyjnych REM.20518 Usługi laboratoryjne 2019-02-22 2019-03-04 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/00007/2019 Odtworzenie podtorza suwnic natorowych magazynu U-5" w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane PGE GiEK SA Biuro Zakupów Operacyjnych RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 2019-02-22 2019-03-04 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/00502/2019 Zakup przekładni bezpasowych z napędem oraz uszczelnień mechanicznych dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole   Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE GiEK SA Biuro Zakupów Operacyjnych MCH.323 Przekładnie i elementy napędowe 2019-02-15 2019-03-04 12:00