Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE


 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 816  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/05030/2020 Zakup części do przekładni hydrokinetycznej KH-165 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów   Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA MCH.323 Przekładnie i elementy napędowe 06-10-2020 23-10-2020 12:00
DT/PGE/PGE/DZ/03612/2018 Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie Opracowanie: 1. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: Raport OOŚ); 2. raportu lokalizacyjnego dla obiektu energetyki jądrowej (dalej: Raport Lokalizacyjny) wraz z opcjonalnym uzyskaniem decyzji administracyjnych Dialog techniczny / Konkurs / RFX Dialog techniczny z Ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD.24199 Pozostałe elementy grupy usługi doradcze 21-12-2018 18-01-2019 11:00
POST/PEC/PEC/ZSG/00156/2019 Modernizacja turbiny gazowej GT8C wraz z generatorem typu WY 16Z-068LL zainstalowanej w PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 14-02-2019 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00103/2019 Modernizacja Systemów Zabezpieczeń Technicznych w Oddziałach PGE Energia Odnawialna S.A. Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.30506 Systemy alarmowo-monitorujące 25-09-2019 23-10-2019 14:00
POST/PEC/PEC/ZSG/00937/2019 Modernizacja sieci zewnętrznych wod-kan wzdłuż ul. Energetycznej dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. FPD.24407 Usługi projektowania specjalistycznego 19-06-2019 24-06-2019 13:00
DT/PGE/PGE/DZ/00313/2019 Weryfikacja parametrów jakościowych urządzeń wielofunkcyjnych opartych o technologię atramentową” poprzedzający postępowanie publiczne na dostawę wraz z utrzymaniem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer) dla Spółek GK PGE Dialog techniczny / Konkurs / RFX Dialog techniczny z Ogłoszeniem Dostawy Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF. Materiały, oprogramowanie i usługi IT 02-07-2019 10-07-2019 13:00
POST/PEC/PEC/ZZB/01405/2019 Modernizacja turbozespołu parowego TC32 zainstalowanego w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 23-10-2019 12-12-2019 10:00
POST/PEC/PEC/ZZR/01574/2019 Pomiary równoległe w ramach procedury QAL2 i AST dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Lublin PGE Energia Ciepła S.A. REM.20518 Usługi laboratoryjne 26-11-2019 07-01-2020 10:00
POST/PGE/PGE/DZ/00485/2019 Wsparcie utrzymania wydruku i skanu na urządzeniach z CSW1 na lata 2020-2022. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. INF.23503 Usługi utrzymania/wsparcia IT 27-09-2019 29-10-2019 12:00
POST/PEC/PEC/ZSL/01608/2019 Konserwacja i utrzymanie ruchu, usuwanie awarii i wykonywanie napraw urządzeń transportu bliskiego w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Lublin PGE Energia Ciepła S.A. REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 01-04-2020 05-05-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZSL/01706/2019 Usługi czyszczenia ścian i elementów konstrukcji budynku kotłowni oraz maszynowni bloku gazowo-parowego w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Lublin PGE Energia Ciepła S.A. REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 01-04-2020 05-05-2020 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/11552/2019 Modernizacja instalacji układu pompowego mazutowni w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 24-01-2020 29-05-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZZB/01708/2019 Usługa na bieżące utrzymanie ruchu w branż Elektrycznej i AKPiA dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 09-12-2019 20-12-2019 13:00
POST/PEC/PEC/ZZB/01723/2019 Budowa turbiny gazowej z kotłem odzyskowym parowo-wodnym oraz gazowo olejowych kotłów rezerwowo-szczytowych parowo-wodnych dla PGE EC. S.A. Oddział Elektrociepłowni w Bydgoszczy. Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Roboty budowlane Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. RBI.20108 Rb-ui związ.z blokami energet. 25-10-2019 13-11-2019 13:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/12785/2019 Zabudowa Instalacji Niekatalitycznego Odazotowania Spalin (SNCR) na emitorze nr 2 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 16-10-2020 19-11-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZZR/01848/2019 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie prac służących utrzymywaniu gotowości ruchowej i efektywności urządzeń oraz instalacji technologicznych na terenie PGE Energia Ciepła Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Lublin PGE Energia Ciepła S.A. REM.20502 Uk-ur związ.z maszynami 19-11-2019 02-12-2019 12:00
POST/PEC/PEC/ZSL/01851/2019 Usługa sprzątania pomieszczeń wewnątrz budynków w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Lublin PGE Energia Ciepła S.A. ADM.22802 Usługi utrzymania porządku/sprzątania 09-03-2020 10:00
POST/PEC/PEC/ZSB/01874/2019 Dostawa układów mielących do młynów 7M65 w latach 2020 - 2021 dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. MCH.32601 Młyny d/el i ec-części 06-03-2020 07-04-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZSG/01885/2019 Remont planowy 2020 r. urządzeń elektrycznych i AKPiA w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Gorzów Wielkopolski PGE Energia Ciepła S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 18-03-2020 31-03-2020 11:00
POST/PEC/PEC/ZSL/01889/2019 Wykonanie prac budowlanych oraz prac utrzymaniowych obiektów budowlanych na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Zakupów Lublin PGE Energia Ciepła S.A. RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 25-02-2020 26-03-2020 10:00
POST/GEK/GEK/PMR-CSS/14124/2019 Zawarcie umowy ramowej na dostawę taśm przenośnikowych na lata 2020-2022 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Centrala PGE GiEK SA GUM.36102 Taśmy przenośnikowe 04-05-2020 01-10-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZSW/01938/2019 ”Serwis pomiarów fizykochemicznych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie, PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże, KOGENERACJA S.A., PGE Toruń S.A. i EC Zielona Góra S.A.” Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Podstawowych i Strategicznych PGE Energia Ciepła S.A. ELK.30599 Poz.elemen.grupy akpia 04-12-2019 09-03-2020 11:00
POST/PEC/PEC/PZ2/01939/2019 Zakup łopatki kierownicy do pompy 180 D 40-6 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Dział Zakupów Rybnik (do archiwizacji) PGE Energia Ciepła S.A. ND Nie dotyczy 10-12-2019 17-12-2019 12:00
POST/PEC/PEC/ZSW/01943/2019 Odbiór odpadów z oczyszczalni ścieków Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.” Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Wrocław PGE Energia Ciepła S.A. EKO. Usługi ochrony środowiska i gospodarki rolnej 04-03-2020 10:00
POST/PEC/PEC/ZSL/01946/2019 Zakup odzieży i obuwia dla pracowników PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Zakupów Lublin PGE Energia Ciepła S.A. BHP.39401 Odzież robocza i ochronna 24-01-2020 06-02-2020 13:00