Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE


 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 561  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/01130/2020 Wykonanie prac przeglądowo-konserwacyjnych i kontrolno-pomiarowych przy utrzymaniu elektrycznej sieci trakcyjnej 3 kV, elektrycznego ogrzewania rozjazdów i łączności kolejowej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 20-03-2020 17-04-2020 12:00
DT/PGE/PGE/DZ/03612/2018 Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie Opracowanie: 1. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: Raport OOŚ); 2. raportu lokalizacyjnego dla obiektu energetyki jądrowej (dalej: Raport Lokalizacyjny) wraz z opcjonalnym uzyskaniem decyzji administracyjnych Dialog techniczny / Konkurs / RFX Dialog techniczny z Ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD.24199 Pozostałe elementy grupy usługi doradcze 21-12-2018 18-01-2019 11:00
POST/PEC/PEC/ZSG/00093/2019 Budowa turbiny gazowej o mocy ok. 54MWe dla PGE EC S.A. Elektrociepłownia w Bydgoszczy Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Roboty budowlane Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. RBI.20123 Rb-ui techniczne 23-07-2019 16-09-2019 13:00
POST/PEC/PEC/ZSG/00156/2019 Modernizacja turbiny gazowej GT8C wraz z generatorem typu WY 16Z-068LL zainstalowanej w PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 14-02-2019 17-05-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-CSS/06321/2019 Dostawa taśm przenośnikowych dla Oddziałów PGE GiEK S.A. na 2020 i I półrocze 2021 roku Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Centrala PGE GiEK SA GUM.36102 Taśmy przenośnikowe 06-09-2019 14-10-2019 13:00
POST/EOD/EOD/BM/00091/2019 Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja zbiornika górnego GRI2 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 14-05-2019 31-10-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00103/2019 Modernizacja Systemów Zabezpieczeń Technicznych w Oddziałach PGE Energia Odnawialna S.A. Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.30506 Systemy alarmowo-monitorujące 25-09-2019 23-10-2019 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/05123/2019 Odtworzenie układu zabezpieczeń rozdzielni dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 19-07-2019 07-11-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-CSS/05452/2019 Dostawy sprzętu technologicznego dla PGE GiEK S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Centrala PGE GiEK SA TRS.347 Sprzęt technologiczny 06-09-2019 17-10-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/05538/2019 Rekonstrukcja układu zasilania elektroenergetycznego kotłowni pomocniczej w zakresie wykonania projektów wykonawczych oraz ich realizacja dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO PGE GiEK SA RBI.20108 Rb-ui związ.z blokami energet. 22-08-2019 30-10-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/06312/2019 Wykonanie koparki popiołowej w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 07-11-2019 31-01-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZSG/00937/2019 Modernizacja sieci zewnętrznych wod-kan wzdłuż ul. Energetycznej dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. FPD.24407 Usługi projektowania specjalistycznego 19-06-2019 24-06-2019 13:00
DT/PGE/PGE/DZ/00313/2019 Weryfikacja parametrów jakościowych urządzeń wielofunkcyjnych opartych o technologię atramentową” poprzedzający postępowanie publiczne na dostawę wraz z utrzymaniem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer) dla Spółek GK PGE Dialog techniczny / Konkurs / RFX Dialog techniczny z Ogłoszeniem Dostawy Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF. Materiały, oprogramowanie i usługi IT 02-07-2019 10-07-2019 13:00
POST/GEK/GEK/PMR-CSS/07461/2019 Budowa układu wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej wraz z układem zasilania rezerwowego dla dwóch bloków gazowo-parowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Centrala PGE GiEK SA RBI.20121 Rb-ui w zakresie sieci elektroenergetycznych wn 14-11-2019 27-01-2020 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/08519/2019 Zakup usług przewozowych dla 15 linii, które obsługują przewóz pracowników PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB PGE GiEK SA TRS.21801 Transport osób z i do pracy zorganizowany 31-10-2019 03-12-2019 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00381/2019 Dostawa samochodów dostawczych i terenowych dla Spółek GK PGE w latach 2019-2020 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. TRS.345 Pojazdy 04-10-2019 25-11-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/08942/2019 Zakup łożysk baryłkowych i kulkowych do produkcji krążników w 2020 r. dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB PGE GiEK SA MCH.322 Łożyska 06-11-2019 12-12-2019 12:00
POST/PEC/PEC/ZZB/01405/2019 Modernizacja turbozespołu parowego TC32 zainstalowanego w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 23-10-2019 12-12-2019 10:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/09073/2019 Remont średni rozszerzony turbozespołu nr 7 dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 16-10-2019 10-02-2020 09:00
POST/PGE/PGE/DZ/00435/2019 Wykonanie wstępnego badania geotechnicznego dna morskiego (Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o. o. i Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o. o. ) / Performance of preliminary geotechnical seabed investigation for the Elektrownia Wiatrowa Baltica - 2 sp. z o.o. and Elektrownia Wiatrowa Baltica - 3 sp. z o.o. wind farms Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. GOR.21401 Usługi wiertnicze i górnicze 06-09-2019 09-04-2020 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/09639/2019 Rekonstrukcja urządzeń wewnętrznych chłodni kominowej W-2/3 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 14-11-2019 30-12-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/09629/2019 Zakup sprzętu technologicznego dla PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB PGE GiEK SA TRS.347 Sprzęt technologiczny 09-10-2019 30-10-2019 12:00
POST/PEC/PEC/ZZR/01510/2019 Dostawa preparatów PROX do kondycjonowania wody kotłowej, wody sieciowej i wody chłodzącej do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Zakupów Kielce PGE Energia Ciepła S.A. CHM.35308 Środki do uzdatniania wody 26-09-2019 11-10-2019 12:00
POST/PEC/PEC/ZSR/01516/2019 Serwis urządzeń klimatyzacyjnych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Rzeszów PGE Energia Ciepła S.A. REM.20516 Uk-ur związ.z urządzeniami klimatyzacyjnymi 20-01-2020 20-02-2020 12:00
DT/PGE/PGE/DZ/00453/2019 Projektowanie oraz wykonanie/montażu instalacji pilotażowej przetwarzania odpadów bateryjnych, w szczególności akumulatorów litowo-jonowych metodami hydrometalurgicznymi Dialog techniczny / Konkurs / RFX Dialog techniczny z Ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ND Nie dotyczy 05-09-2019 16-09-2019 12:00