Ogłoszenia o zamówieniach i kwalifikacjach


 

Pozycje / Items 1-25 z \ of 2226  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
DT/PGE/PGE/DZ/00313/2019 Weryfikacja parametrów jakościowych urządzeń wielofunkcyjnych opartych o technologię atramentową” poprzedzający postępowanie publiczne na dostawę wraz z utrzymaniem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer) dla Spółek GK PGE Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Dostawy Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF. Materiały, oprogramowanie i usługi IT 02-07-2019 10-07-2019 13:00
POST/EOD/EOD/BM/00103/2019 Modernizacja Systemów Zabezpieczeń Technicznych w Oddziałach PGE Energia Odnawialna S.A. Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.30506 Systemy alarmowo-monitorujące 25-09-2019 23-10-2019 14:00
POST/PGE/PGE/DZ/00485/2019 Wsparcie utrzymania wydruku i skanu na urządzeniach z CSW1 na lata 2020-2022. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. INF.23503 Usługi utrzymania/wsparcia IT 27-09-2019 29-10-2019 12:00
POST/PEC/PEC/ZZB/01708/2019 Usługa na bieżące utrzymanie ruchu w branż Elektrycznej i AKPiA dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Bydgoszcz PGE Energia Ciepła S.A. REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 09-12-2019 20-12-2019 13:00
POST/PEC/PEC/PZ2/01939/2019 Zakup łopatki kierownicy do pompy 180 D 40-6 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Dział Zakupów Rybnik (do archiwizacji) PGE Energia Ciepła S.A. ND Nie dotyczy 10-12-2019 17-12-2019 12:00
POST/PEC/PEC/ZSK/01987/2019 Remont kotłów parowych OP130K-1, K-3, K-4 oraz BFB100k-2 wraz z instalacją biomasy w EC Czechnica Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Utrzymaniowych i Inwestycyjnych PGE Energia Ciepła S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 20-12-2019 22-01-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZCS/00114/2020 Realizacja „pod klucz” elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Roboty budowlane Dział Zakupów Podstawowych i Strategicznych PGE Energia Ciepła S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 29-01-2020 29-01-2020 14:15
POST/PEC/PEC/ZSW/01938/2019 ”Serwis pomiarów fizykochemicznych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie, PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże, KOGENERACJA S.A., PGE Toruń S.A. i EC Zielona Góra S.A.” Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Podstawowych i Strategicznych PGE Energia Ciepła S.A. ELK.30599 Poz.elemen.grupy akpia 04-12-2019 09-03-2020 11:00
POST/PEC/PEC/ZST/00299/2020 Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Przelot, zasilającej obszar Abisynii w Toruniu - etap I Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Zakupów Toruń PGE Energia Ciepła S.A. ADM.22805 Usługi roboty bud./remontowe obiektów 03-03-2020 03-04-2020 10:00
POST/PEC/PEC/ZCI/00111/2020 Wymiana trójników, czwórnika rurociągu pary świeżej oraz odcinków wylotowych komór za schładzaczami II go stopnia kotła OP 430 nr 3 w PGE EC S.A. Oddział nr 1 w Krakowie. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Utrzymaniowych i Inwestycyjnych PGE Energia Ciepła S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 10-03-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZST/00425/2020 "Przebudowa sieci ciepłowniczej DN 600 w rejonie ul. ŚW. Józefa i Kaszubskiej w Toruniu dla PGE Toruń". Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Zakupów Toruń PGE Energia Ciepła S.A. REM.20514 Uk-ur związ.z cieplnymi linia.przesył. 19-03-2020 24-04-2020 10:00
POST/PEC/PEC/ZST/00316/2020 Wykonanie dla źródeł PGE Toruń S.A. pomiarów kontrolnych i kalibracyjnych parametrów gazów odlotowych (procedura ASTi QAL2), pomiarów okresowych emisji zanieczyszczeń, pomiarów stężeń zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu w rejonie lokalizacji składowiska odpadów paleniskowych oraz przygotowanie opracowań w tym zakresie. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Toruń PGE Energia Ciepła S.A. POZ. Usługi pozostałe 02-03-2020 19-03-2020 11:00
POST/PEC/PEC/ZST/00408/2020 "Modernizacja odcinków sieci i przyłączy cieplnych oraz budowa węzłów cieplnych w ramach zadania „Modernizacja grupowego węzła cieplnego i budowa węzłów indywidualnych – Witosa 1-1C” w Toruniu dla PGE Toruń S.A". Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Zakupów Toruń PGE Energia Ciepła S.A. REM.20514 Uk-ur związ.z cieplnymi linia.przesył. 03-04-2020 06-05-2020 10:00
POST/PEC/PEC/ZCI/00216/2020 Wykonywanie prac serwisowych, remontów planowych i nieplanowych oraz ulepszeń na urządzeniach uczestniczących w procesie przygotowania powietrza na instalacjach IMOS, zamontowanych w PGE EC S.A. Oddział nr 1 w Krakowie, Oddział Wybrzeże w Gdańsku (EC Gdańsk i EC Gdynia) i w KOGENERACJI S.A. (EC Wrocław) Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Utrzymaniowych i Inwestycyjnych PGE Energia Ciepła S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 09-03-2020 06-05-2020 11:00
POST/PEC/PEC/ZST/00453/2020 Modernizacja odcinków sieci i przyłączy cieplnych i budowa modułów przyłączeniowych w ramach zadania " Modernizacja grupowego węzła cieplnego i budowa węzłów indywidualnych - Asnyka 8-10" oraz budowa przyłącza cieplnego dla budynku przy ul. Skłodowskiej 59 w ramach zadania " Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory G16 w kierunku Plasticon" w Toruniu dla PGE Toruń S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Zakupów Toruń PGE Energia Ciepła S.A. REM.20514 Uk-ur związ.z cieplnymi linia.przesył. 07-04-2020 15-05-2020 09:00
POST/PEC/PEC/ZSW/00419/2020 " Dostawa i montaż kompaktowego węzła cieplnego dla PGE Energia Ciepła Elektrociepłownia Zielona Góra". Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Zakupów Wrocław PGE Energia Ciepła S.A. REM.20514 Uk-ur związ.z cieplnymi linia.przesył. 14-05-2020 17-06-2020 10:00
POST/PEC/PEC/ZCK/00817/2020 Prowadzenie zintegrowanej gospodarki smarowniczej dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w PGE EC S.A.Oddział nr 1 w Krakowie, PGE EC S.A. Oddział Wybrzeże oraz w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Korporacyjnych i Inżynieryjnych PGE Energia Ciepła S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 04-05-2020 21-05-2020 10:00
POST/PEC/PEC/ZSN/00939/2020 Likwidacja mazutu i czyszczenie zbiornika dla PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia Wybrzeże. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Wybrzeże PGE Energia Ciepła S.A. POZ. Usługi pozostałe 15-05-2020 01-06-2020 10:00
POST/PEC/PEC/ZSN/00934/2020 Dostawa układów mielących do młynów typ 7M65 na lata 2020 i 2021 dla PGE EC. S.A. Oddział Elektrocieplownia w Bydgoszczy. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Zakupów Wybrzeże PGE Energia Ciepła S.A. MCH. Materiały mechaniczne 19-05-2020 01-06-2020 12:00
DT/GEK/GEK/PMR-CSS/03753/2020 Dialog techniczny w sprawie dostaw ręczników frotte dla pracowników Oddziałów PGE GiEK S.A. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA BHP.394 Środki ochrony osobistej, BHP, P.poż. 19-05-2020 28-05-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZCS/00789/2020 Budowa bloku gazowego w oparciu o turbinę gazową z wodnym kotłem odzysknicowym oraz budowa gazowych kotłów typu KRS dla PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Roboty budowlane Dział Zakupów Podstawowych i Strategicznych PGE Energia Ciepła S.A. RBI.20108 Rb-ui związ.z blokami energet. 22-05-2020 27-07-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZSW/00628/2020 „Serwis Systemu VTS zdalnych odczytów układów pomiarowych i sterowania obiektami msc PGE Toruń S.A. część obiektowa i systemowa". Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Wrocław PGE Energia Ciepła S.A. REM.20503 Uk-ur związ.z instalacjami 11-05-2020 29-05-2020 09:00
BR/GEK/GEK/PMO/05218/2020 Zapytanie o informację (RFI)- Zakup oryginalnych części do samochodów Land Rover na okres 18 miesięcy dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA TRS.34520 Części - Land Rover 22-05-2020 04-06-2020 10:00
POST/PEC/PEC/ZSG/00118/2020 Modernizacja rozdzielni oraz zasilaczy kablowych 6 kV w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów Gorzów Wielkopolski PGE Energia Ciepła S.A. REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 16-04-2020 26-05-2020 11:00
BR/GEK/GEK/PMS/05308/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa taśm przenośnikowych dla PGE GiEK S.A. w okresie 2021/2022 Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA GUM.36102 Taśmy przenośnikowe 26-05-2020 10-06-2020 14:00