Ogłoszenia o zamówieniach i kwalifikacjach


 

Pozycje / Items 1-25 z \ of 1539  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/GEK/CSS/IZE-ELT/08620/2022 Zakup silników elektrycznych na wentylatory powietrza i spalin bloku nr 7 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Turów PGE GiEK S.A. ELK.30106 Silniki elektryczne 30-12-2022 06-02-2023 12:00
BR/GEK/CSS/IZO/00107/2023 Zapytanie o informację (RFI) - Przeglądy, bieżące usuwanie usterek i awarii oraz remonty instalacji zdmuchiwaczy parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 13-01-2023 02-02-2023 11:00
POST/BAL/CEO/BZ/00002/2022 Generalne wykonawstwo przyłącza lądowego (część liniowa i stacyjna) dla MFW Baltica-2 i MFW Baltica -3 Część 1 i Część 2 Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. RBI.20127 RBI.RB-ROBOTY BUDOWLANE DLA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ 25-03-2022 27-05-2022 15:00
DT/GEK/GEK/PMR-CSS/03753/2020 Dialog techniczny w sprawie dostaw ręczników frotte dla pracowników Oddziałów PGE GiEK S.A. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. BHP.394 Środki ochrony osobistej, BHP, P.poż. 19-05-2020 28-05-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZCK/01340/2020 Czyszczenie urządzeń energetycznych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Dział Zakupów Korporacyjnych i Inżynieryjnych PGE Energia Ciepła S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 09-11-2020 05-01-2021 13:00
POST/BAL/BAL/ORBI/00002/2020 Wykonanie wstępnego badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica - 2 sp. z o.o. i Elektrowni Wiatrowej Baltica 3 - sp. z o.o. Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Usługi Biuro Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. GOR.21401 Usługi wiertnicze i górnicze 11-08-2020 07-10-2020 12:00
BR/GEK/GEK/PMS/10358/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Zakup usługi polegającej na realizacji prac odtworzeniowo-remontowych w ramach rozszerzonego remontu średniego bloku nr 6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 02-11-2020 06-11-2020 12:00
POST/PEC/PEC/UZS/01895/2020 Utrzymanie, wykonywanie usług serwisowych, przeglądów i remontów planowych turbozespołu gazowego dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Usługi Dział Zakupów Podstawowych i Strategicznych PGE Energia Ciepła S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 22-12-2020 23-04-2021 12:00
POST/PEC/PEC/ZSL/01901/2020 Utrzymanie turbozespołu parowego – wykonywanie usług serwisowych, przeglądów i remontów planowych dla PGE EC SA Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Usługi Sekcja Zakupów Lublin PGE Energia Ciepła S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 31-12-2020 24-03-2021 12:00
POST/PEC/PEC/UZK/01919/2020 Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla laboratoriów PGE Energia Ciepła S.A., Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. oraz PGE Toruń S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Dział Zakupów Korporacyjnych i Inżynieryjnych PGE Energia Ciepła S.A. CHM. Materiały chemicznie 31-12-2020 01-02-2021 13:00
BR/GEK/GEK/PMO/00476/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawy oleju turbinowego (REMIZ) dla Spółek GK PGE w okresie 12 miesięcy Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. PAL.37604 Oleje turbinowe 04-02-2021 11-02-2021 12:00
BR/GEK/CSS/PMO/00842/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Wykonanie stołu załadowczego na podwoziu szynowym przenośnika TZ-11 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20502 Uk-ur związ.z maszynami 22-02-2021 02-03-2021 13:00
BR/GEK/CSS/PMO/00917/2021 Remont odtworzeniowy wirnika generatora z bloku nr 11 i nr 3 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 25-02-2021 04-03-2021 13:00
BR/GEK/ELB/ELB/01612/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa gazów technicznych do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów (w okresie 01.07.2021 – 30.06.2022) Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- PGE GiEK SA - O El Bełchatów PGE GiEK S.A. PAL. Paliwa, oleje i gazy techniczne 23-03-2021 02-04-2021 15:00
BR/GEK/CSS/PMO/01754/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa roztworu kwasu mrówkowego oraz kwasu adypinowego w postaci proszku na okres 12 miesięcy dla Oddziałów PGE GiEK SA Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. CHM.35304 Poz.kwasy 24-03-2021 12-04-2021 15:00
BR/GEK/CSS/PMO/01808/2021 Zapytanie o informację (RFI) - "Świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów" Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. TRS. Usługi transportowe 26-03-2021 01-04-2021 23:00
BR/GEK/CSS/PMO/03124/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa roztworów kwasu solnego oraz wodorotlenku sodu na okres 12 miesięcy dla Oddziałów PGE GiEK S.A. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. CHM.353 Chemia przemysłowa 29-04-2021 13-05-2021 15:00
BR/GEK/CSS/PMO/02633/2021 Zapytanie o informację (RFI) Serwis urządzeń produkcji ATLAS COPCO dla PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20501 Uk-ur przeglady techniczne maszyn i instalacji 16-04-2021 21-04-2021 12:00
POST/DYS/OLD/GZ/00802/2021 Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla celów przyłączenia nowych odbiorców na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź na obszarze działania Rejonu Energetycznego Żyrardów (powiat Żyrardów) w obrębie miast/gmin: Mszczonów, Radziejowice Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wydział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 11-05-2021 19-05-2021 09:00
POST/GEK/CSS/IZE-ELT/03355/2021 Usługa zagospodarowania polegająca na zbieraniu lub przetwarzaniu wraz z odbiorem i transportem odpadów o kodzie 10 01 20* i 10 01 21 z oczyszczalni ścieków nowego bloku nr 7 oraz podczyszczalni IMOS 4-6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Turów PGE GiEK S.A. EKO.24903 Usługi zagospodarowywania odpadów stałych 11-02-2022 12-08-2022 12:00
POST/DYS/OL/LZA/01311/2021 Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej - 4 zadania Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wydział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 09-06-2021 23-06-2021 09:00
BR/GEK/CSS/PMO/04480/2021 Zapytanie o informację (RFI) - "Usługi załadunku i rozładunku ubocznych produktów spalania dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole" Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. TRS.220 Usługi sprzętu technologicznego 21-06-2021 24-06-2021 13:00
POST/DYS/OL/LZA/01461/2021 Projekt i budowa – 3 zadania Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wydział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 29-06-2021 15-07-2021 10:00
POST/DYS/OL/LZA/01462/2021 Dostawa jednorazowa materiałów "GPZ Wschód pole 15kV nr 25 K-1043" Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Wydział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. ELK. Materiały elektryczne 22-06-2021 06-07-2021 10:00
BR/GEK/CSS/PMO/04536/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Zaprojektowanie i wykonanie sieci transmisji danych pomiarowych zużycia energii elektrycznej dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. LCZ.20699 Poz.elemen.grupy usługi licznikowe 28-06-2021 06-07-2021 12:00