Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE


 

Pozycje 1-25 z 363  pokazuj  pozycji

Kategoria
POST/EOD/EOD/BM/00060/2019 Dostawa, instalacja oraz uruchomienie Stacjonarnego Bateryjnego Zasobnika Energii (BZE) elektrycznej Góra Żar umożliwiającego świadczenie usług systemowych na rzecz OSD i OSP Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.310 Baterie i akumulatory 2019-04-17 2019-05-23 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/02442/2019 Wykonanie magazynu energii elektrycznej o mocy 1 MW netto dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA RBI.20114 Rb-ui związ.z poz.urządzeniami sieci energet. 2019-04-19 2019-05-23 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/03860/2019 Zakup zbiornika na olej napędowy dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów   Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB PGE GiEK SA MCH.332 Maszyny i urządzenia 2019-04-10 2019-05-15 09:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/05294/2018 Dostosowanie IOS 7,8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BAT w zakresie obniżenia emisji SO2 dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA REM.20503 Uk-ur związ.z instalacjami 2019-03-04 2019-05-14 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/05754/2018 Wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 8-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA REM.20502 Uk-ur związ.z maszynami 2019-04-01 2019-05-14 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/03722/2019 Zakup zestawów pomiarowych drgań dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO PGE GiEK SA ELK.305 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 2019-04-15 2019-05-13 13:00
POST/EOD/EOD/BM/00055/2019 EW Żarnowiec Modernizacja układu chłodzenia transformatorów blokowych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20112 Rb-ui związ.z transformatorami energet. 2019-04-09 2019-05-10 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/02887/2019 Zakup elementów generatora dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA ELK.301 Silniki i prądnice 2019-04-12 2019-05-10 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-CSS/01471/2019 Analiza pracy kotłów OP650-050 [K-5, K-6, K-7, K-8] pod względem zwiększenia ich wydajności dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Centrala PGE GiEK SA RBI.20123 Rb-ui techniczne 2019-04-18 2019-05-10 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/03748/2018 Sprawdzenie technologii przetwarzania ubocznych produktów spalania na instalacji półtechnicznej dla PGE GiEK S.A. - oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA FPD.24601 Usługi badawczo-rozwojowe 2019-02-22 2019-05-10 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/04559/2019 Badanie szczelności zamkniętych źródeł promieniowania jonizującego i ich konserwacja dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 2019-04-23 2019-05-10 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00069/2019 ESP Porąbka - Żar - Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie ESP - projekt Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. FPD.244 Usługi projektowe 2019-04-23 2019-05-09 14:00
POST/PGE/PGE/DZ/00133/2019 Studium wykonalności zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na potrzeby przygotowania placu budowy na etapie prowadzenia prac przygotowawczych oraz na potrzeby samej budowy elektrowni jądrowej Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE EJ 1 Sp. z o.o. FPD.24499 Poz.elemen.grupy usługi projektowe i doradcze 2019-04-09 2019-05-09 10:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/03252/2019 Zakup opraw oświetleniowych i elektrycznego osprzętu instalacyjnego dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB PGE GiEK SA ELK. Materiały elektryczne 2019-04-23 2019-05-08 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/04219/2019 Zakup armatury ( zawór, zwrotnice ) dla PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO PGE GiEK SA MCH.32198 Armatura technologiczna - części 2019-04-18 2019-05-08 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/05282/2018 WYMIANA RUROCIĄGU PARY ŚWIEŻEJ NA BLOKU NR 3 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO PGE GiEK SA REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 2019-03-21 2019-05-08 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/03457/2019 Zakup usługi aktualizacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pożarowym do wersji GEMOS4 dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT PGE GiEK SA INF.23302 Usługi serwisu oprogramowania 2019-04-12 2019-05-07 14:30
POST/EOD/EOD/BM/00049/2019 EW Dychów – Wymiana podstawowej baterii akumulatorów 220 VDC Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.310 Baterie i akumulatory 2019-04-10 2019-05-07 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00068/2019 EW Solina – Modernizacja żaluzji układu chłodzenia HZ-1, HZ-2, HZ-3, HZ-4 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20116 Rb-ui związ.z hydroturbinami 2019-04-19 2019-05-07 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00063/2019 EW Porąbka - Remont cykliczny HZ-2 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2019-04-16 2019-05-07 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00081/2019 EW Myczkowce - Modernizacja rurociągu derywacyjnego wraz z komorą uderzeń Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20117 Rb-ui związ.z konstrukcjami 2019-04-19 2019-05-07 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELO/04588/2019 Zakup materiałów i części do obróbki cieplnej do wyżarzania indukcyjnego i oporowego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO PGE GiEK SA MCH.328 Spawarki i materiały spawalnicze 2019-04-23 2019-05-07 13:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/04186/2019 Dostawa taśm przenośnikowych na rok 2019 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB PGE GiEK SA GUM.36102 Taśmy przenośnikowe 2019-04-23 2019-05-07 12:00
POST/PEC/PEC/ZSR/00452/2019 Remonty w budynku pompowni ścieków sanitarnych oraz budynku stołówki pracowniczej w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów EC Południe (Rzeszów, Lublin, Kielce) PGE Energia Ciepla S.A. RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 2019-04-19 2019-05-07 12:00
POST/PEC/PEC/ZSR/00496/2019 Przegląd obiektów budowlanych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Zakupów EC Południe (Rzeszów, Lublin, Kielce) PGE Energia Ciepla S.A. REM.20501 Uk-ur przeglady techniczne maszyn i instalacji 2019-04-23 2019-05-07 12:00