Zakończone postępowania (Informacje o wynikach)


 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 38  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

POST/EOD/EOD/BM/00304/2019 Dokumentacja projektowa magazynu energii przy farmie wiatrowej Niepubliczny Dokumentacja projektowa magazynu energii przy farmie wiatrowej Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-01-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00413/2019 CW Wyspa - Wykonanie drogi Niepubliczny CW Wyspa - Wykonanie drogi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 27-01-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00008/2020 Wymiana przewodów zasilających centrale wentylacyjne i pompy obiegowe oraz montaż filtrów przeciwzakłóceniowych. Niepubliczny Wymiana przewodów zasilających centrale wentylacyjne i pompy obiegowe oraz montaż filtrów przeciwzakłóceniowych. Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 30-01-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00011/2020 Dostawa tonerów Niepubliczny Dostawa tonerów Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 06-02-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00014/2020 ZEW Solina - Myczkowce: Prace podwodne hydrozespołów oraz eksploatacyjne Niepubliczny ZEW Solina - Myczkowce: Prace podwodne hydrozespołów oraz eksploatacyjne Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 11-02-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00017/2020 EW Dychów - Remont cykliczny/kapitalny HZ-1, P1, P2 - komponent oraz modernizacja zasuwy wlotowej nr 1 Zamek Wodny Niepubliczny EW Dychów - Remont cykliczny/kapitalny HZ-1, P1, P2 - komponent oraz modernizacja zasuwy wlotowej nr 1 Zamek Wodny Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 03-03-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00019/2020 ZEW Porąbka-Żar - Przegląd nurkowy Niepubliczny ZEW Porąbka-Żar - Przegląd nurkowy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 10-02-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00028/2020 ESP Żarnowiec – obsługa serwisowa klimatyzacji wzbudzenia HZ 1-4 oraz dostawa: sprężarki Copeland ZR61KCE-TFD-422 (szt. 1) i płyty głównej sterowika (szt. 1) Niepubliczny ESP Żarnowiec – obsługa serwisowa klimatyzacji wzbudzenia HZ 1-4 oraz dostawa: sprężarki Copeland ZR61KCE-TFD-422 (szt. 1) i płyty głównej sterowika (szt. 1) Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 27-02-2020 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00029/2020 ESP Porąbka-Żar - Wykonanie systemu monitoringu zjawisk filtracyjnych - pod zbiornikiem górnym. Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Wykonanie systemu monitoringu zjawisk filtracyjnych - pod zbiornikiem górnym Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 26-02-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00030/2020 EW Porąbka - Remont turbiny HZ - 1 Niepubliczny EW Porąbka - Remont turbiny HZ - 1 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 21-02-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00031/2020 ESP Porąbka-Żar - Odnowienie powłok lakierniczych konstrukcji wsporczych niskich oraz elementów aparatury w rozdzielni 220 kV Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Odnowienie powłok lakierniczych konstrukcji wsporczych niskich oraz elementów aparatury w rozdzielni 220 kV Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 18-02-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00034/2020 ZEW Solina - Myczkowce prace serwisowe automatyki zapór wodnych w zakresie systemów sterowania oraz aparatury kontrolnej, pomiarów i automatyki. Niepubliczny ZEW Solina - Myczkowce prace serwisowe automatyki zapór wodnych w zakresie systemów sterowania oraz aparatury kontrolnej, pomiarów i automatyki. Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 24-02-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00035/2020 EW Dychów - Serwis układów regulacji Niepubliczny EW Dychów - Serwis układów regulacji Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 21-02-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00036/2020 EW Dychów - Usługi nurkowe Niepubliczny EW Dychów - Usługi nurkowe Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 20-02-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00037/2020 EW Solina - Remont zasuw układu nawadniania rurociągów Niepubliczny EW Solina - Remont zasuw układu nawadniania rurociągów Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 27-02-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00038/2020 Naprawa cokołów i posadzki w garażu naprawa dylatacji, malowanie oznakowania w budynku PGE Energia Odnawialna S.A. Niepubliczny Naprawa cokołów i posadzki w garażu naprawa dylatacji, malowanie oznakowania Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 27-02-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00044/2020 EW Solina - Remont instalacji wody chłodzącej generatora hz - 4 Niepubliczny EW Solina - Remont instalacji wody chłodzącej generatora hz - 4 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 10-03-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00045/2020 EW Bukówka - remont cykliczny HZ 2 komponent - weryfikacja stanu technicznego Niepubliczny EW Bukówka - remont cykliczny HZ 2 komponent - weryfikacja stanu technicznego Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 13-03-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00046/2020 EW Dychów - Usługi serwisowe układów p.poż. Niepubliczny EW Dychów - Usługi serwisowe układów p.poż. Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 03-03-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00048/2020 ESP Porąbka-Żar - Przegląd układów wzbudzenia HZ 1-4 Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Przegląd układów wzbudzenia HZ 1-4 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 06-03-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00049/2020 Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na FW Pelplin i Żuromin (w dwóch częściach) Niepubliczny Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na FW Pelplin i Żuromin (w dwóch częściach) Część 1: Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na FW Pelplin Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 11-03-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00049/2020 Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na FW Pelplin i Żuromin (w dwóch częściach) Niepubliczny Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na FW Pelplin i Żuromin (w dwóch częściach) Część 2: Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na FW Żuromin Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 11-03-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00051/2020 ESP Żarnowiec - Usprawnienie wybranych elementów systemu odprowadzania wód drenażowych, przeciekowych i awaryjnych - (wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych) - Modernizacja sieci drenażowej w rejonie podpory stałej nr VII rurociągów derywacyjnych. Niepubliczny ESP Żarnowiec - Usprawnienie wybranych elementów systemu odprowadzania wód drenażowych, przeciekowych i awaryjnych - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 20-03-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00053/2020 ESP Żarnowiec - Doszczelnienie dylatacji dławicowej między komorą wlotowa a RD - 1,2,3,4 Niepubliczny ESP Żarnowiec - Doszczelnienie dylatacji dławicowej między komorą wlotowa a RD - 1,2,3,4 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 02-03-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00058/2020 Zakup zestawu do wymiany oleju Niepubliczny Zakup zestawu do wymiany oleju Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 12-03-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00062/2020 Zakup oleju opałowego Pensjonat Dychów Niepubliczny Zakup oleju opałowego Pensjonat Dychów Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 12-03-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00074/2020 ESP Porąbka-Żar - Przegląd sztolni derywacyjnej i komory uderzeń Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Przegląd sztolni derywacyjnej i komory uderzeń Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 20-03-2020 14:00