Zakończone postępowania (Informacje o wynikach)


 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 28  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

POST/EOD/EOD/BM/00088/2020 EW Myczkowce - Droga dojazdowa do EW Myczkowce w Zwierzyniu Niepubliczny EW Myczkowce - Droga dojazdowa do EW Myczkowce w Zwierzyniu Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 05-05-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00099/2020 ZEW Porąbka-Żar - Dostawa odzieży i obuwia roboczego Niepubliczny ZEW Porąbka-Żar - Dostawa odzieży i obuwia roboczego Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 10-04-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00104/2020 EW Raduszec - odtworzenie krat wlotowych Niepubliczny EW Raduszec - odtworzenie krat wlotowych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 29-04-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00105/2020 EW Dychów - Remont cykliczny/kapitalny HZ-1,P1,P2- komponent oraz modernizacja zasuwy wlotowej nr 1 Zamek Wodny- Wybór Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego Niepubliczny EW Dychów- Remont cykliczny/kapitalny HZ-1,P1.P2- komponent oraz modernizacja zasuwywlotowej nr 1 Zamek Wodny- wybór wykonawcy nadzoru inwestorskiego Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 04-05-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00112/2020 EW Porąbka, EW Tresna - Przegląd układów wzbudzenia Niepubliczny EW Porąbka, EW Tresna - Przegląd układów wzbudzenia Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 29-04-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00122/2020 Konserwacja urządzeń transportu bliskiego w turbinach wiatrowych na FW Pelplin Niepubliczny Konserwacja urządzeń transportu bliskiego w turbinach wiatrowych na FW Pelplin Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 07-05-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00128/2020 Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla instalacji PV (w 5 częściach) Niepubliczny Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla instalacji PV (w 5 częściach): Część 1 Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla instalacji PV w województwie lubelskim Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 25-05-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00128/2020 Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla instalacji PV (w 5 częściach) Niepubliczny Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla instalacji PV (w 5 częściach): Część 2 Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla instalacji PV w województwie podlaskim Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 25-05-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00128/2020 Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla instalacji PV (w 5 częściach) Niepubliczny Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla instalacji PV (w 5 częściach): Część 3 Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla instalacji PV w województwie podkarpackim Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 25-05-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00128/2020 Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla instalacji PV (w 5 częściach) Niepubliczny Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla instalacji PV (w 5 częściach): Część 4 Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla instalacji PV w województwie dolnośląskim Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 25-05-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00128/2020 Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla instalacji PV (w 5 częściach) Niepubliczny Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla instalacji PV (w 5 częściach): Część 5 Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla instalacji PV w województwie kujawsko - pomorskim Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 25-05-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00129/2020 ESP Porąbka-Żar - Wymiana agregatu pompowego wody chłodzącej transformator blokowy Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Wymiana agregatu pompowego wody chłodzącej transformator blokowy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 27-05-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00135/2020 EW Porąbka - układ doprowadzania powietrza chłodzącego generatory Niepubliczny EW Porąbka- układ doprowadzania powietrza chłodzącego generatory Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 02-06-2020 14:00
POST/PEC/PEC/ZCI/00688/2020 Modernizacja wywrotnic wagonowych wraz z wózkami wygarniającymi w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie Niepubliczny Modernizacja wywrotnic wagonowych wraz z wózkami wygarniającymi w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie. Łącznie zakres podstawowy i opcjonalny Dział Zakupów Utrzymaniowych i Inwestycyjnych PGE Energia Ciepła S.A. 05-05-2020 12:00
POST/PEC/PEC/ZCI/01045/2020 Zakup części zamiennych do wentylatorów spalin kotła OP 230 nr 7 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże Niepubliczny Zakup części zamiennych do wentylatorów spalin kotła OP 230 nr 7 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże (Realizacja Wszystkich Dostaw) Dział Zakupów Utrzymaniowych i Inwestycyjnych PGE Energia Ciepła S.A. 19-06-2020 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/03215/2020 Przeprowadzenie remontu kapitalnego części elektrycznej, AKPIA i sterowań bloku nr 7 wraz z pomiarami i próbami dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Niepubliczny Przeprowadzenie remontu kapitalnego części alektrycznej, AKPIA i sterowań bloku nr 7 wraz z pomiarami i próbami dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA 10-06-2020 11:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/03149/2020 Wykonanie drogi transportowej w maszynowni dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Niepubliczny Wykonanie drogi transportowej w maszynowni dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA 18-06-2020 11:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/04206/2020 Cykliczne pomiary geodezyjne osiadania i odkształceń budynków i obiektów w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Pomorzany w latach 2020-2023 Niepubliczny Cykliczne pomiary geodezyjne osiadania i odkształceń budynków i obiektów w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Pomorzany w latach 2020-2023 Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA 08-06-2020 11:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/04267/2020 Rozbiórka budynków nr 109/004706/28 i 109/004702/28 dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Niepubliczny Rozbiórka budynków nr 109/004706/28 i 109/004702/28 dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA 27-05-2020 11:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. I: FW Karnice Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. II: FW Karwice Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. III: FW Wojciechowo Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. IV: FW Kisielice 2 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. V: FW Kamieńsk Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. VI: FW Galicja Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00252/2019 Dostawa, instalacja oraz uruchomienie Stacjonarnego Bateryjnego Zasobnika Energii (BZE) elektrycznej Góra Żar umożliwiającego świadczenie usług systemowych na rzecz OSD i OSP Publiczny Dostawa, instalacja oraz uruchomienie Stacjonarnego Bateryjnego Zasobnika Energii (BZE) elektrycznej Góra Żar umożliwiającego świadczenie usług systemowych na rzecz OSD i OSP Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-09-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00040/2020 EW Dychów - system diagnostyki drgań COMPASS Publiczny EW Dychów - system diagnostyki drgań COMPASS Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 01-04-2020 14:00