Zakończone postępowania (Informacje o wynikach)


 

Pozycje \ Items 1-15 z \ of 15  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

POST/EOD/EOD/BM/06694/2018 ZEW Porąbka-Żar - Zakup części, materiałów i narzędzi elektrycznych Niepubliczny ZEW Porąbka-Żar - Zakup części, materiałów i narzędzi elektrycznych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-03-15 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00019/2019 EW Solina - Wykonanie schodów na skarpie odpowietrznej prawego przyczółka Niepubliczny EW Solina - Wykonanie schodów na skarpie odpowietrznej prawego przyczółka Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-03-25 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00063/2019 EW Porąbka - Remont cykliczny HZ-2 Niepubliczny EW Porąbka - Remont cykliczny HZ-2 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-05-07 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00066/2019 EW Dychów - wprowadzenie do stacyjek regulatorów turbin w systemie sterowania i nadzoru prezentacji zadanej wartości prędkości obrotowej Niepubliczny EW Dychów - wprowadzenie do stacyjek regulatorów turbin w systemie sterowania i nadzoru prezentacji zadanej wartości prędkości obrotowej Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-05-17 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00069/2019 ESP Porąbka - Żar - Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie ESP - projekt Niepubliczny ESP Porąbka - Żar - Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie ESP - projekt Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-05-09 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00078/2019 ESP Porąbka-Żar - Badanie sztywności betonów metodą sejsmiczną dla konstrukcji posadowienia hydrozespołów HZ1- HZ4 wraz z opracowaniem wyników Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Badanie sztywności betonów metodą sejsmiczną dla konstrukcji posadowienia hydrozespołów HZ1- HZ4 wraz z opracowaniem wyników Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-05-23 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00085/2019 ESP Porąbka-Żar - Remont cewki generatora Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Remont cewki generatora Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-05-21 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00099/2019 Aktualizacja instrukcji eksploatacji urządzeń zlokalizowanych na terenie 23 elektrowni Niepubliczny Aktualizacja instrukcji eksploatacji urządzeń zlokalizowanych na terenie 23 elektrowni Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-05-23 13:00
POST/EOD/EOD/BM/00101/2019 Dostawa zestawów ewakuacyjnych. Niepubliczny Dostawa zestawów ewakuacyjnych. Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-05-20 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00108/2019 ESP Porąbka-Żar – Regeneracja ubytków kawitacyjnych na powierzchni kierownicy spirali i opływki wirnika turbiny spirali i łopat Niepubliczny ESP Porąbka-Żar – Regeneracja ubytków kawitacyjnych na powierzchni kierownicy spirali i opływki wirnika turbiny spirali i łopat Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-05-08 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00145/2019 EW Bukówka - Modernizacja zewnętrznej instalacji 0,4 kV na budynku rozdzielni wraz z oświetleniem zewnętrznym Niepubliczny EW Bukówka - Modernizacja zewnętrznej instalacji 0,4 kV na budynku rozdzielni wraz z oświetleniem zewnętrznym Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-06-10 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00149/2019 Budynek Hotelowy - modernizacja instalacji c.o. Niepubliczny Budynek Hotelowy - modernizacja instalacji c.o. Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-06-10 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00157/2019 ESP Porąbka-Żar - Zakup przyrządów pomiarowych Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Zakup przyrządów pomiarowych. Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-06-11 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/01575/2019 Zabudowa stacji pomiaru NH3 i Hg w EC Pomorzany. Niepubliczny Zabudowa stacji monitoringu NH3 i Hg dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA 2019-04-25 11:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/01424/2019 Wykonanie remontu Układu Podgrzewu Spalin wraz z kanałami spalin oraz klapami dla bloku nr 2 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Publiczny Wykonanie remontu Układu Podgrzewu Spalin wraz z kanałami spalin oraz klapami dla bloku nr 1 i 2 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB PGE GiEK SA 2019-05-16 12:00