Zakończone postępowania (Informacje o wynikach)


 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 35  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

POST/EOD/EOD/BM/00248/2020 Badanie próbek olejów i smarów z obiektów Farm Wiatrowych Niepubliczny Badanie próbek olejów i smarów z obiektów Farm Wiatrowych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 12-01-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00258/2020 ESP Porąbka-Żar - Remont części elektronicznej regulatorów turbin Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Remont części elektronicznej regulatorów turbin Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 13-01-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00011/2021 EW Porąbka, EW Tresna - Serwis Układu Nadzoru i Sterowania Niepubliczny EW Porąbka, EW Tresna - Serwis Układu Nadzoru i Sterowania Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 12-02-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00019/2021 ESP Porąbka-Żar - Czyszczenie parowaczy i skraplaczy urządzenia MK-350 Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Czyszczenie parowaczy i skraplaczy urządzenia MK-350 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 18-02-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00251/2020 EW Solina - Ściana odwodna - Wykonanie uszczelnienia ściany odwodnej - Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej Niepubliczny EW Solina - Ściana odwodna - Wykonanie uszczelnienia ściany odwodnej - Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 11-01-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00257/2020 ESP Żarnowiec - Materiały elektryczne Niepubliczny ESP Żarnowiec - Materiały elektryczne Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 13-01-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00005/2021 ESP Porąbka-Żar - Regeneracja ubytków kawitacyjnych na powierzchni kierownicy spirali i łopat Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Regeneracja ubytków kawitacyjnych na powierzchni kierownicy spirali i łopat Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 04-02-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00256/2020 EW Żarnowiec - Materiały chemiczne Niepubliczny EW Żarnowiec - Materiały chemiczne Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 15-01-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00003/2021 EW Dychów - Modernizacja zaworów upustowych (by-pass) Niepubliczny EW Dychów - Modernizacja zaworów upustowych (by-pass) Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 08-02-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00015/2021 EW Żarnowiec - Badanie wód Niepubliczny EW Żarnowiec - Badanie wód Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 15-02-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00023/2021 ZEW Solina-Myczkowce - badanie sprzętu elektroizolacyjnego Niepubliczny ZEW Solina-Myczkowce - badanie sprzętu elektroizolacyjnego Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 18-02-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00238/2020 Zakup oprogramowania do zarządzania bazą danych łopat Niepubliczny Oprogramowanie do zarządzania bazą danych łopat turbin wiatrowych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 21-12-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00024/2021 ESP Porąbka-Żar - Układ sterowania syren na UG Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Układ sterowania syren na UG Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 19-02-2021 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00294/2020 Usługi pocztowe dla wybranych spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna Niepubliczny Usługi pocztowe dla wybranych spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 27-11-2020 13:00
POST/BAL/BAL/ORBI/00001/2021 Najem krótkoterminowy floty samochodowej dla PGE Baltica sp. z o.o. Niepubliczny Najem krótkoterminowy floty samochodowej dla PGE Baltica sp. z o.o. Samochody osobowe kat. C (gr. V) Obszar Rozwoju Biznesu PGE Baltica sp. z o.o. 26-01-2021 14:00
POST/BAL/BAL/ORBI/00001/2021 Najem krótkoterminowy floty samochodowej dla PGE Baltica sp. z o.o. Niepubliczny Najem krótkoterminowy floty samochodowej dla PGE Baltica sp. z o.o. Samochody kat. D (Grupa IV) Obszar Rozwoju Biznesu PGE Baltica sp. z o.o. 26-01-2021 14:00
POST/GEK/GEK/PME-ELD/00055/2021 Monitoring środowiska w otoczeniu składowisk odpadów w latach 2021 i 2022 dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Niepubliczny Elektrociepłownia Pomorzany - Monitoring środowiska w otoczeniu składowisk odpadów w latach 2021 i 2022 Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Dolna Odra PGE GiEK SA 16-02-2021 09:00
POST/GEK/GEK/PME-ELD/00055/2021 Monitoring środowiska w otoczeniu składowisk odpadów w latach 2021 i 2022 dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Niepubliczny Elektrownia Dolna Odra - Monitoring środowiska w otoczeniu składowisk odpadów w latach 2021 i 2022 Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Dolna Odra PGE GiEK SA 16-02-2021 09:00
POST/GEK/GEK/PME-ELD/00055/2021 Monitoring środowiska w otoczeniu składowisk odpadów w latach 2021 i 2022 dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Niepubliczny Elektrociepłownia Szczecin - Monitoring środowiska w otoczeniu składowisk odpadów w latach 2021 i 2022 Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Dolna Odra PGE GiEK SA 16-02-2021 09:00
POST/PEC/PEC/ZWR/00071/2021 Dostawa elementów rurociągu pary świeżej do turbozespołu TG-2 ECWr Niepubliczny Dostawa elementów rurociągu pary świeżej do turbozespołu TG-2 ECWr Sekcja Zakupów Wrocław PGE Energia Ciepła S.A. 15-02-2021 10:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. I: FW Karnice Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. II: FW Karwice Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. III: FW Wojciechowo Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. IV: FW Kisielice 2 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. V: FW Kamieńsk Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. VI: FW Galicja Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00252/2019 Dostawa, instalacja oraz uruchomienie Stacjonarnego Bateryjnego Zasobnika Energii (BZE) elektrycznej Góra Żar umożliwiającego świadczenie usług systemowych na rzecz OSD i OSP Publiczny Dostawa, instalacja oraz uruchomienie Stacjonarnego Bateryjnego Zasobnika Energii (BZE) elektrycznej Góra Żar umożliwiającego świadczenie usług systemowych na rzecz OSD i OSP Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-09-2019 14:00