Zakończone postępowania (Informacje o wynikach)


 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 35  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

POST/EOD/EOD/BM/00232/2019 EW Solina - Wybór Dostawcy analizatora jakości gazu SF6 firmy DILO lub równoważnego zamiennika wraz z adapterami do wyłączników Niepubliczny EW Solina - Wybór Dostawcy analizatora jakości gazu SF6 firmy DILO lub równoważnego zamiennika wraz z adapterami do wyłączników Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 16-09-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00267/2019 Benchmark rynku odpadów komunalnych w Polsce wraz z projekcją jego rozwoju na najbliższe 10 lat Niepubliczny Benchmark rynku odpadów komunalnych w Polsce wraz z projekcją jego rozwoju na najbliższe 10 lat Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-09-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00275/2019 EW Oława - modernizacja kierownicy zanieczyszczeń (prace projektowe i uzgodnienia) Niepubliczny EW Oława - modernizacja kierownicy zanieczyszczeń (prace projektowe i uzgodnienia) Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 20-09-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00292/2019 CW Wyspa - Wykonanie placu zabaw dla dzieci oraz strefy fitness Niepubliczny CW Wyspa - Wykonanie placu zabaw dla dzieci oraz strefy fitness Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-09-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00306/2019 EW Dychów - odtworzenie śluzy nr 2 (uszczelnienie zasuw, szafy sterownicze) Niepubliczny EW Dychów - odtworzenie śluzy nr 2 (uszczelnienie zasuw, szafy sterownicze) Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 11-10-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00311/2019 CW Wyspa - Wykonanie drogi Niepubliczny CW Wyspa - Wykonanie drogi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 15-10-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00312/2019 Zakup Melexa (Oddział ZEW Porąbka-Żar, Oddział ZEW Solina-Myczkowce) Niepubliczny Zakup Melexa (Oddział ZEW Porąbka-Żar, Oddział ZEW Solina-Myczkowce) Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 06-11-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00315/2019 Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w budynku warsztatu oraz modernizacja systemu klimatyzacji na 7 piętrze budynku administracyjnego w EW Żarnowiec Niepubliczny Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w budynku warsztatu oraz modernizacja systemu klimatyzacji na 7 piętrze budynku administracyjnego w EW Żarnowiec Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 18-10-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00324/2019 EW Zielisko - Modernizacja pokrycia dachowego Niepubliczny EW Zielisko - Modernizacja pokrycia dachowego. Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 16-10-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00332/2019 Zakup sprzętu elektroizolacyjnego 21 elektrowni. Niepubliczny Zakup sprzętu elektroizolacyjnego 21 elektrowni. Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 18-10-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00342/2019 ZEW Porąbka-Żar - Sprawdzenie okresowe rozdzielni 30kV i 6kV Niepubliczny ZEW Porąbka-Żar - Sprawdzenie okresowe rozdzielni 30kV i 6kV Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 28-10-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00343/2019 Odtworzenie oznakowania obiektów Oddziału ZEW Dychów . Niepubliczny Odtworzenie oznakowania obiektów Oddziału ZEW Dychów . Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 23-10-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00346/2019 ZEW Porąbka-Żar - Zakup części, materiałów i armatury dla działu mechanicznego 2020-2021 Niepubliczny ZEW Porąbka-Żar - Zakup części, materiałów i armatury dla działu mechanicznego 2020-2021 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 14-11-2019 16:00
POST/EOD/EOD/BM/00351/2019 ZEW Porąbka-Żar - Zakup oprogramowania na cele OT i IT Niepubliczny ZEW Porąbka-Żar - Zakup oprogramowania na cele OT i IT Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 15-11-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00356/2019 Dostawa platformy do naprawy łopat Niepubliczny Dostawa platformy do naprawy łopat Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 12-11-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00357/2019 EW Solina – Modernizacja żaluzji układu chłodzenia HZ-1, HZ-2, HZ-3, HZ-4 Niepubliczny EW Solina – Modernizacja żaluzji układu chłodzenia HZ-1, HZ-2, HZ-3, HZ-4 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 28-11-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00358/2019 Zestaw analiz techniczno-prawno-ekonomicznych Niepubliczny Zestaw analiz techniczno-prawno-ekonomicznych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 25-10-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00359/2019 Zakup aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki Niepubliczny Zakup aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 25-10-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00360/2019 Zaprojektowanie i budowa pod klucz instalacji PV (2 instalacje fotowoltaiczne PV Lutol 1 i PV Lutol 2) Niepubliczny Zaprojektowanie i budowa pod klucz instalacji PV (2 instalacje fotowoltaiczne PV Lutol 1 i PV Lutol 2) Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 20-11-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00361/2019 Raport dotyczący usług systemowych Niepubliczny Raport dotyczący usług systemowych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 25-10-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00365/2019 Zakup zestawu pomiarowego do zdalnego pomiaru stanu technicznego łopat turbin wiatrowych. Niepubliczny Zakup zestawu pomiarowego do zdalnego pomiaru stanu technicznego łopat turbin wiatrowych. Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 14-11-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00366/2019 EW Porąbka- Wymiana części elektronicznych regulatorów turbin wraz z modernizacją układu zabezpieczeń hydromechanicznych hydrozespołów Hz1, Hz2 i Hz3 Niepubliczny EW Porąbka- Wymiana części elektronicznych regulatorów turbin wraz z modernizacją układu zabezpieczeń hydromechanicznych hydrozespołów HHz1, Hz2 i Hz3 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 15-11-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00374/2019 Koncepcja instalacji hybrydowej OZE Niepubliczny Koncepcja instalacji hybrydowej OZE Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 13-11-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00377/2019 Zakup kontenera sanitarnego (ZEW Solina-Myczkowce) Niepubliczny Zakup kontenera sanitarnego (ZEW Solina-Myczkowce) Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 26-11-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00380/2019 Dostawa urządzeń do monitorowania stanu łopat Niepubliczny Dostawa urządzeń do monitorowania stanu łopat Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 26-11-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00387/2019 Rozbudowa ciągów komunikacyjnych (drogi i place) [Oddział ZEW Dychów] Niepubliczny Rozbudowa ciągów komunikacyjnych (drogi i place) Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 28-11-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00389/2019 Dostawa przekładni do turbiny wiatrowej Niepubliczny Dostawa przekładni do turbiny wiatrowej Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 27-11-2019 14:00