Zakończone postępowania (Informacje o wynikach)


 

Pozycje 1-19 z 19  pokazuj  pozycji

POST/EOD/EOD/BM/03038/2018 Modernizacja układu nadzoru i sterowania EW Dychów Niepubliczny Modernizacja układu nadzoru i sterowania EW Dychów Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-03-08 14:00
POST/EOD/EOD/BM/05922/2018 Naprawa przejść ppoż w budynku PGE Energia Odnawialna S.A. Niepubliczny Naprawa przejść ppoż w budynku PGE EO S.A. Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-02-25 14:00
POST/EOD/EOD/BM/06341/2018 EW Porąbka – Modernizacja pompowni wody przeciekowej - wybór wykonawcy inwestycji Niepubliczny EW Porąbka – Modernizacja pompowni wody przeciekowej - wybór wykonawcy inwestycji Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-03-08 14:00
POST/EOD/EOD/BM/06695/2018 ESP Porąbka-Żar - Remont układu wirującego - naprawa miejsc skawitowanych wirnika turbin Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Remont układu wirującego - naprawa miejsc skawitowanych wirnika turbin Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-03-20 14:00
POST/EOD/EOD/BM/06696/2018 ZEW Solina-Myczkowce - Zakup wkładów filtracyjnych Niepubliczny ZEW Solina-Myczkowce - Zakup wkładów filtracyjnych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-03-06 14:00
POST/EOD/EOD/BM/06701/2018 EW Oława - modernizacja stanowiska górnego Niepubliczny EW Oława - modernizacja stanowiska górnego Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-02-22 14:00
POST/EOD/EOD/BM/06739/2018 EW Smardzewice – Modernizacja instalacji alarmowej z kontrolą dostępu i telewizją dozorową obiektów z przesyłem danych Niepubliczny EW Smardzewice – Modernizacja instalacji alarmowej z kontrolą dostępu i telewizją dozorową obiektów z przesyłem danych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-02-26 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00001/2019 EW Dychów - Remont kapitalny cykliczny hydrozespołu HZ-2- komponent oraz modernizacja zasuwy wlotowej nr 2 na Zamku Wodnym Niepubliczny EW Dychów- Remont kapitalny cykliczny hydrozespołu HZ-2- komponent oraz modernizacja zasuwy wlotowej nr 2 na Zamku Wodnym Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. --
POST/EOD/EOD/BM/00001/2019 EW Dychów - Remont kapitalny cykliczny hydrozespołu HZ-2- komponent oraz modernizacja zasuwy wlotowej nr 2 na Zamku Wodnym Niepubliczny EW Dychów- Remont kapitalny cykliczny hydrozespołu HZ-2- komponent oraz modernizacja zasuwy wlotowej nr 2 na Zamku Wodnym Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-03-18 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2019 EW Dychów - Modernizacja skarpy zachodniej Niepubliczny EW Dychów - Modernizacja skarpy zachodniej Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-02-27 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00004/2019 Kreacja modelu biznesowego dla koncepcji P2G Niepubliczny Kreacja modelu biznesowego dla koncepcji P2G Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-03-21 15:00
POST/EOD/EOD/BM/00007/2019 EW Dychów - Próba samostartu (mała i duża) Niepubliczny EW Dychów - Próba samostartu (mała i duża) Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-02-26 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00024/2019 ZEW Solina-Myczkowce - Prace podwodne hydrozespołów i eksploatacyjne Niepubliczny ZEW Solina-Myczkowce - Prace podwodne hydrozespołów i eksploatacyjne Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-03-06 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00039/2019 Doradztwo przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych Niepubliczny Doradztwo przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-03-15 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00042/2019 ESP Porąbka-Żar - Wykonanie systemu monitoringu zjawisk filtracyjnych pod zbiornikiem górnym - projekt Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Wykonanie systemu monitoringu zjawisk filtracyjnych pod zbiornikiem górnym - projekt Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-04-08 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00048/2019 EW Grajówka - remont hydrozespołu nr 1 Niepubliczny EW Grajówka - remont hydrozespołu nr 1 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-04-01 14:00
POST/EOD/EOD/BM/04047/2018 Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu podczas realizacji Programu Kompleksowej Modernizacji Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar dla zadań realizowanych przez GRI1 i GRI2 Publiczny Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu podczas realizacji Programu Kompleksowej Modernizacji Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar dla zadań realizowanych przez GRI1 i GRI2 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 2019-01-31 14:00
POST/PGE/PGE/DZ/00813/2018 Dostawa sorbentów wapiennych dla jednostek wytwórczych GK PGE Publiczny Dostawa kamienia wapiennego do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów (ELT) - transport kolejowy Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 2018-11-13 11:00
POST/PGE/PGE/DZ/00813/2018 Dostawa sorbentów wapiennych dla jednostek wytwórczych GK PGE Publiczny Dostawa mączki kamienia wapiennego do PGE GiEK S.A. Elektrownia Bełchatów (ELB) - transport kolejowy Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 2018-11-13 11:00