Zakończone postępowania (Informacje o wynikach)


 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 36  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

POST/EOD/EOD/BM/00117/2019 EW Dychów - Remont ścian budynku elektrowni Niepubliczny EW Dychów - Remont ścian budynku elektrowni Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 16-07-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00118/2019 ESP Żarnowiec – Usprawnienie wybranych elementów systemu odprowadzania wód drenażowych, przeciekowych i awaryjnych - Modernizacja wybranych elementów betonowych na trasie rurociągów derywacyjnych Niepubliczny ESP Żarnowiec – Usprawnienie wybranych elementów systemu odprowadzania wód drenażowych, przeciekowych i awaryjnych - Modernizacja wybranych elementów betonowych na trasie rurociągów derywacyjnych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 19-06-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00137/2019 EW Porąbka - Remont zastawek wraz z miejscową naprawą betonów i prowadnic Niepubliczny EW Porąbka - Remont zastawek wraz z miejscową naprawą betonów i prowadnic Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 05-07-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00146/2019 EW Dychów - Remont suwnicy 30T + 5T pompownia P3 i P4 Niepubliczny EW Dychów - Remont suwnicy 30T + 5T pompownia P3 i P4 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 09-07-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00152/2019 ESP Żarnowiec - Modernizacja pomiaru przepływu wody w rurociągach derywacyjnych. Niepubliczny ESP Żarnowiec - Modernizacja pomiaru przepływu wody w rurociągach derywacyjnych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 28-06-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00153/2019 Bieżąca naprawa łopat na farmie wiatrowej Malbork Niepubliczny Bieżąca naprawa łopat na farmie wiatrowej Malbork Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 16-07-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00187/2019 EW Porąbka - Czyszczenie krat górnego ujęcia. Niepubliczny EW Porąbka - Czyszczenie krat górnego ujęcia. Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 25-07-2019 14:04
POST/EOD/EOD/BM/00188/2019 EW ZIELISKO – Modernizacja systemu sterowania Niepubliczny EW ZIELISKO – Modernizacja systemu sterowania Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 26-07-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00211/2019 EW Żagań II – MT5 z budową bariery zanieczyszczeń Niepubliczny EW Żagań II – MT5 z budową bariery zanieczyszczeń Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 19-08-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00213/2019 EW Porąbka - Remont aparatu szczotkowego i pierścieni wzbudzenia. Niepubliczny EW Porąbka - Remont aparatu szczotkowego i pierścieni wzbudzenia. Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 27-08-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00229/2019 Audyt stanu technicznego majątku elektrowni wodnych przepływowych. Niepubliczny Audyt stanu technicznego majątku elektrowni wodnych przepływowych. Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 02-08-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00233/2019 EW Gorzupia I - Modernizacja układu zasprzęglenia hydrozespół-generator Niepubliczny EW Gorzupia I - Modernizacja układu zasprzęglenia hydrozespół-generator Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 21-08-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00238/2019 Remont zastawek DW i GW hydrozespołu nr 1 Smardzewice Niepubliczny Remont zastawek DW i GW hydrozespołu nr 1 Smardzewice Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 09-09-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00239/2019 EW Solina - Remont elewacji zewnętrznej i wewnętrznej hali maszyn oraz remont balkonów od strony transformatorów blokowych Niepubliczny EW Solina - Remont elewacji zewnętrznej i wewnętrznej hali maszyn oraz remont balkonów od strony transformatorów blokowych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 06-08-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00240/2019 CW Wyspa - budowa składu segregowanych śmieci Niepubliczny CW Wyspa - budowa składu segregowanych śmieci Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 20-08-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00243/2019 ESP Żarnowiec - remont zbiorników sprężonego powietrza 3 MPa Niepubliczny ESP Żarnowiec - remont zbiorników sprężonego powietrza 3 MPa Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 10-09-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00247/2019 Modernizacja budynku warsztatów - EW Dychów Niepubliczny Modernizacja budynku warsztatów - EW Dychów Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 13-09-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00254/2019 ZEW Porąbka-Żar - Modernizacja Budynku Administracyjno-Socjalnego TRHB, garaży i wiaty stalowej oraz modernizacja wykuszu w Budynku Usług Technicznych Niepubliczny ZEW Porąbka-Żar - Modernizacja Budynku Administracyjno-Socjalnym TRHB, garaży i wiaty stalowej oraz modernizacja wykuszu w Budynku Usług Technicznych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 30-08-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00261/2019 EW Smardzewice - Opracowanie koncepcji projektu modernizacja Układów elektroenergetycznych elektrowni - koncepcja Niepubliczny EW Smardzewice - Opracowanie koncepcji projektu modernizacja Układów elektroenergetycznych elektrowni - koncepcja Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 06-09-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00262/2019 ESP Porąbka-Żar - Doraźne naprawy instalacji wodno olejowych Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Doraźne naprawy instalacji wodno olejowych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 12-08-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00269/2019 CW Wyspa - wykonanie pola campingowego - rozbudowa istniejącej sieci wod.-kan. i elektrycznej Niepubliczny CW Wyspa - wykonanie pola campingowego - rozbudowa istniejącej sieci wod.-kan. i elektrycznej Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 06-09-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00272/2019 EW Porąbka - Podwyższenie wlotów wentylacyjnych na stropodachu i odtworzenia pokrycia dachowego Niepubliczny EW Porąbka - Podwyższenie wlotów wentylacyjnych na stropodachu i odtworzenia pokrycia dachowego Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 26-08-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00277/2019 Świadczenie usług eksploatacyjnych i serwisowych systemów grzewczych oraz dostawa energii cieplnej do obiektów jednostek wojskowych w kompleksach wojskowych w Czarnem (w imieniu i na rzecz BIO-ENERGIA Sp. z o.o.) Niepubliczny Świadczenie usług eksploatacyjnych i serwisowych systemów grzewczych oraz dostawa energii cieplnej do obiektów jednostek wojskowych w kompleksach wojskowych w Czarnem (w imieniu i na rzecz BIO-ENERGIA Sp. z o.o.) Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 03-09-2019 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/02681/2019 Dostawa i wymiana agregatów chłodniczych wody lodowej dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Niepubliczny Dostawa i wymiana agregatów chłodniczych wody lodowej dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA 31-07-2019 09:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/04817/2019 Odtworzenie nawierzchni dróg i placów na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Niepubliczny Odtworzenie nawierzchni dróg i placów na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA 22-07-2019 11:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/05823/2019 Remont urządzeń instalacji zdmuchiwaczy sadzy kotła nr 6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Niepubliczny Remont urządzeń instalacji zdmuchiwaczy sadzy kotła nr 6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA 03-09-2019 11:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/05738/2019 Odtworzenie odwodnienia w rejonie rozjazdów 134, 134a, 135, 135a, na bocznicy kolejowej dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Niepubliczny Odtworzenie odwodnienia w rejonie rozjazdów 134, 134a, 135, 135a, na bocznicy kolejowej dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA 12-07-2019 11:00