Zakończone postępowania (Informacje o wynikach)


 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 30  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

POST/EOD/EOD/BM/00188/2020 ZEW Porąbka – Żar – Modernizacja studni ujęcia wodnego w ESP Niepubliczny ZEW Porąbka – Żar – Modernizacja studni ujęcia wodnego w ESP Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 01-10-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00166/2020 Pięcioletni przegląd infrastruktury elektroenergetycznej - GPZ FW Kisielice, GPZ FW Lotnisko (w 2 częściach) Niepubliczny Pięcioletni przegląd infrastruktury elektroenergetycznej - GPZ FW Kisielice, GPZ FW Lotnisko (w 2 częściach). Część 2 : Pięcioletni Przegląd infrastruktury elektroenergetycznej GPZ FW Lotnisko Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 21-08-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00175/2020 Zakup zestawów ewakuacyjnych Niepubliczny Zakup zestawów ewakuacyjnych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 14-09-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00184/2020 ESP Porąbka – Żar – Projekt wymiany rozdzielnic i instalacji elektrycznych w budynku usług technicznych i zapleczu magazynowym. Niepubliczny ESP Porąbka – Żar – Projekt wymiany rozdzielnic i instalacji elektrycznych w budynku usług technicznych i zapleczu magazynowym. Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 22-09-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00146/2020 ESP Żarnowiec - Układ sterowania gaszeniem transformatorów blokowych Niepubliczny ESP Żarnowiec - Układ sterowania gaszeniem transformatorów blokowych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 03-07-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00142/2020 EW Raduszec - Remont cykliczny kapitalny HZ-2 - komponent Niepubliczny EW Raduszec - Remont cykliczny kapitalny HZ-2 - komponent Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 03-08-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00156/2020 Modernizacja technologii centralnego ogrzewania [Oddział ZEW Dychów] Niepubliczny Modernizacja technologii centralnego ogrzewania - EW Dychów Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 19-08-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00167/2020 Sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę dla planowanych instalacji PV Niepubliczny Sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę dla planowanych instalacji PV Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 24-08-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00187/2020 EW Dychów - Zakup łódki wraz z wyposażeniem Niepubliczny EW Dychów - Zakup łódki wraz z wyposażeniem Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 25-09-2020 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00193/2020 EW Dębe - Przegląd układu zabezpieczeń elektrycznych Niepubliczny EW Dębe - Przegląd układu zabezpieczeń elektrycznych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 09-10-2020 13:00
POST/EOD/EOD/BM/00174/2020 Modernizacja Systemu SPoRE – część serwerowa Niepubliczny Modernizacja Systemu SPoRE – część serwerowa Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 02-09-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00161/2020 EW Dębe Projekt zagęszczenia gruntu przyczółka Niepubliczny EW Dębe Projekt zagęszczenia gruntu przyczółka Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 20-08-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00166/2020 Pięcioletni przegląd infrastruktury elektroenergetycznej - GPZ FW Kisielice, GPZ FW Lotnisko (w 2 częściach) Niepubliczny Pięcioletni przegląd infrastruktury elektroenergetycznej - GPZ FW Kisielice, GPZ FW Lotnisko (w 2 częściach). Część 1 : Pięcioletni przegląd infrastruktury elektroenergetycznej GPZ FW Kisielice Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 21-08-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00116/2020 EW Żarnowiec - Serwis turbosprężarek nr 1 i nr 2 Niepubliczny EW Żarnowiec - Serwis turbosprężarek nr 1 i nr 2 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 19-06-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00190/2020 Dostawa osłon poliuretanowych do naprawy uszkodzonych krawędzi natarcia łopat w turbinach FW Galicja i FW Karwice Niepubliczny Dostawa osłon poliuretanowych do naprawy uszkodzonych krawędzi natarcia łopat w turbinach FW Galicja i FW Karwice Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 05-10-2020 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/05581/2020 Zakup posiłków profilaktycznych i gorących napojów dla pracowników PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Niepubliczny Potrzeby Elektrociepłowni Pomorzany Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA 05-10-2020 11:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/05581/2020 Zakup posiłków profilaktycznych i gorących napojów dla pracowników PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Niepubliczny Potrzeby Elektrowni Dolna Odra Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA 05-10-2020 11:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/07621/2020 Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby modernizacji rurociągów wody zasilającej w obrębie wymienników regeneracji wysokoprężnej – obejścia wymienników 1 i 2, 3 na blokach A i B w Elektrociepłowni Pomorzany dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Niepubliczny Modernizacja rurociągów wody zasilającej w obrębie wymienników regeneracji wysokoprężnej – obejścia wymienników 1 i 2, 3 na blokach A i B dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA 21-09-2020 11:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/05581/2020 Zakup posiłków profilaktycznych i gorących napojów dla pracowników PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Niepubliczny Potrzeby Elektrociepłowni Szczecin Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA 05-10-2020 11:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/07294/2020 Badania i ocena stanu technicznego elementów grubościennych międzystropia, walczaka oraz rurociągów wysokoprężnych kotła nr 5 w ramach rewizji UDT w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Niepubliczny Badania i ocena stanu technicznego elementów grubościennych międzystropia, walczaka oraz rurociągów wysokoprężnych kotła nr 5 w ramach rewizji UDT w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA 14-09-2020 11:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. I: FW Karnice Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. II: FW Karwice Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. III: FW Wojciechowo Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. IV: FW Kisielice 2 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. V: FW Kamieńsk Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. VI: FW Galicja Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00252/2019 Dostawa, instalacja oraz uruchomienie Stacjonarnego Bateryjnego Zasobnika Energii (BZE) elektrycznej Góra Żar umożliwiającego świadczenie usług systemowych na rzecz OSD i OSP Publiczny Dostawa, instalacja oraz uruchomienie Stacjonarnego Bateryjnego Zasobnika Energii (BZE) elektrycznej Góra Żar umożliwiającego świadczenie usług systemowych na rzecz OSD i OSP Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-09-2019 14:00