Zakończone postępowania (Informacje o wynikach)


 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 314  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

POST/EOD/EOD/BM/00028/2021 ESP Porąbka-Żar - Wymiana oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego w sztolni komunikacyjnej oraz na płaszczyźnie montażowej – projekt Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Wymiana oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego w sztolni komunikacyjnej oraz na płaszczyźnie montażowej – projekt Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 03-03-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00258/2020 ESP Porąbka-Żar - Remont części elektronicznej regulatorów turbin Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Remont części elektronicznej regulatorów turbin Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 13-01-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00009/2021 Świadczenie usług nadzoru ogólnobudowlanego oraz wsparcia eksperckiego w zakresie dotyczącym obsługi technicznej budynku należącego do PGE Energia Odnawialna S.A. Niepubliczny Świadczenie usług nadzoru ogólnobudowlanego oraz wsparcia eksperckiego w zakresie dotyczącym obsługi technicznej budynku należącego do PGE Energia Odnawialna S.A. Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 19-02-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00020/2021 EW Solina - Badanie wirników turbin Hz-1, Hz-2, Hz-3, Hz-4 Niepubliczny EW Solina - Badanie wirników turbin Hz-1, Hz-2, Hz-3, Hz-4 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 26-02-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00051/2021 ZEW Porąbka-Żar - Mycie stojana i wirnika generatora Niepubliczny ZEW Porąbka-Żar - Mycie stojana i wirnika generatora Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 31-03-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00060/2021 ZEW Porąbka-Żar – Sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego i rękawic ochronnych Niepubliczny ZEW Porąbka-Żar – Sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego i rękawic ochronnych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 23-03-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00067/2021 EW Solina - Wymiana przetworników pom. w rozdzielni DB3 - Hz-3 Niepubliczny EW Solina - Wymiana przetworników pom. w rozdzielni DB3 - Hz-3 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 02-04-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2021 EW Solina - Wymiana drabinek, podestów i barierek w szybach kontrolnych oraz w fugach oszczędnościowych - Prace projektowe Niepubliczny EW Solina - Wymiana drabinek, podestów i barierek w szybach kontrolnych oraz w fugach oszczędnościowych - Prace projektowe Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 10-02-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00005/2021 ESP Porąbka-Żar - Regeneracja ubytków kawitacyjnych na powierzchni kierownicy spirali i łopat Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Regeneracja ubytków kawitacyjnych na powierzchni kierownicy spirali i łopat Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 04-02-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00041/2021 Remont rozdzielni zasilająco sterujących: 3 central wentylacyjnych, pompowni wody lodowej, węzła ciepłowniczego w budynku PGE EO S.A. Niepubliczny Remont rozdzielni zasilająco sterujących: 3 central wentylacyjnych, pompowni wody lodowej, węzła ciepłowniczego w budynku PGE EO S.A. Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 12-03-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00065/2021 ESP Porąbka-Żar - Remont dylatacji górnego ujęcia Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Remont dylatacji górnego ujęcia Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 29-03-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00086/2021 Prace agrotechniczne [Oddział ZEW Dychów] Niepubliczny Prace agrotechniczne [Oddział ZEW Dychów] Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 07-04-2021 13:00
POST/EOD/EOD/BM/00003/2021 EW Dychów - Modernizacja zaworów upustowych (by-pass) Niepubliczny EW Dychów - Modernizacja zaworów upustowych (by-pass) Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 08-02-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00006/2021 EW Myczkowce - Włazy do komór wirnika Hz-1 i Hz-2 Niepubliczny EW Myczkowce - Włazy do komór wirnika Hz-1 i Hz-2 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 10-03-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00025/2021 ESP Porąbka-Żar - Przegląd regulatorów turbin Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Przegląd regulatorów turbin Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 19-02-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00030/2021 ESP Porąbka-Żar - Kanalizacja deszczowa zgodnie z wymaganiami OŚ w części technicznej zakładu Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Kanalizacja deszczowa zgodnie z wymaganiami OŚ w części technicznej zakładu Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 05-03-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00031/2021 ESP Porąbka-Żar - Przegląd i konserwacja układu chłodzenia oleju łożyska turbiny Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Przegląd i konserwacja układu chłodzenia oleju łożyska turbiny Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 03-03-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00033/2021 ZEW Porąbka-Żar - Serwis Pogwarancyjny centrali telefonicznej Niepubliczny ZEW Porąbka-Żar - Serwis Pogwarancyjny centrali telefonicznej Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 04-03-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00056/2021 ZEW Porąbka-Żar - Modernizacja klimatyzacji w Nastawni: EW Porąbka i ESP Porąbka-Żar Niepubliczny ZEW Porąbka-Żar - Modernizacja klimatyzacji w Nastawni: EW Porąbka i ESP Porąbka-Żar Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 23-03-2021 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00057/2021 Przegląd i konserwacja separatorów oleju na farmach wiatrowych Niepubliczny Przegląd i konserwacja separatorów oleju na farmach wiatrowych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-03-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00062/2021 ZEW Solina-Myczkowce - Prace podwodne na hydrozespołach oraz eksploatacyjne wykonywane na obiektach w EW Solina i EW Myczkowce Niepubliczny ZEW Solina-Myczkowce - Prace podwodne na hydrozespołach oraz eksploatacyjne wykonywane na obiektach w EW Solina i EW Myczkowce Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 24-03-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00076/2021 ESP Porąbka-Żar - Remont pokrycia stropodachu na portalu sztolni komunikacyjnej Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Remont pokrycia stropodachu na portalu sztolni komunikacyjnej Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 06-04-2021 15:00
POST/EOD/EOD/BM/00068/2021 EW Żarnowiec - Zakup pomp zatapialnych Niepubliczny EW Żarnowiec - Zakup pomp zatapialnych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 29-03-2021 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00064/2021 ESP Porąbka-Żar - Serwis Układu Nadzoru i Sterowania Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Serwis Układu Nadzoru i Sterowania Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 24-03-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00013/2021 ESP Żarnowiec - Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci drenażowej w sąsiedztwie rurociągów derywacyjnych i budynku siłowni Niepubliczny ESP Żarnowiec - Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci drenażowej w sąsiedztwie rurociągów derywacyjnych i budynku siłowni Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 22-02-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00021/2021 ZEW Porąbka-Żar - Wzmocnienie wieży stalowej na Górze Żar. Niepubliczny ZEW Porąbka-Żar - Wzmocnienie wieży stalowej na Górze Żar Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 25-02-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00039/2021 ESP Żarnowiec - Budowa systemu monitorowania pracy rurociągów derywacyjnych (projekt) Niepubliczny ESP Żarnowiec - Budowa systemu monitorowania pracy rurociągów derywacyjnych (projekt) Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 09-03-2021 14:00