Zakończone postępowania (Informacje o wynikach)


 

Pozycje \ Items 1-20 z \ of 20  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

POST/EOD/EOD/BM/00221/2020 Usługa wsparcia eksploatacji elektrowni wodnych (w 4 częściach) Niepubliczny Usługa wsparcia eksploatacji elektrowni wodnych (w 4 częściach). Część 2: Stany zagrożenia powodziowego oraz akcja zima. Przegląd i konserwacja napędów jazu i klapy ulgi; Konserwacja konstrukcji stal i napędów zasuw upustu płuczącego, jazu ulgi, zasuwy płuczącej Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 27-11-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00173/2020 EW Dębe - Serwis systemu AKPiA Niepubliczny EW Dębe - Serwis systemu AKPiA Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 07-09-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00221/2020 Usługa wsparcia eksploatacji elektrowni wodnych (w 4 częściach) Niepubliczny Usługa wsparcia eksploatacji elektrowni wodnych (w 4 częściach). Część 3: Przegląd zewnętrznych urządzenia dozoru technicznego dla elektrowni Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 27-11-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00236/2020 Sukcesywna dostawa olejów i smarów do Elektrowni Wodnych Niepubliczny Sukcesywna dostawa olejów i smarów do Elektrowni Wodnych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 08-12-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00221/2020 Usługa wsparcia eksploatacji elektrowni wodnych (w 4 częściach) Niepubliczny Usługa wsparcia eksploatacji elektrowni wodnych (w 4 częściach). Część 1: Utrzymanie i konserwacja brzegów kanałów, rowów opaskowych, przyczółka, płyt betonowych wraz z uzupełnieniem dylatacji oraz przegląd budynku elektrowni wraz z częścią socjalną Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 27-11-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00201/2020 ESP Żarnowiec - Modernizacja przyłączy olejowych siłowników AK Niepubliczny ESP Żarnowiec - Modernizacja przyłączy olejowych siłowników AK Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 22-10-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00209/2020 CW Wyspa - remont sieci wodociągowej Niepubliczny CW Wyspa - remont sieci wodociągowej Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 30-10-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00210/2020 ESP Żarnowiec - Modernizacja mocowań pokryw włazów rewizyjnych do spirali i rury ssącej Niepubliczny ESP Żarnowiec - Modernizacja mocowań pokryw włazów rewizyjnych do spirali i rury ssącej Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 30-10-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00221/2020 Usługa wsparcia eksploatacji elektrowni wodnych (w 4 częściach) Niepubliczny Usługa wsparcia eksploatacji elektrowni wodnych (w 4 częściach). Część 4: Przegląd zewnętrznej instalacji 0,4 kV wraz z oświetleniem, usługa serwisu w zakresie automatyki i sterowania dla elektrowni Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 27-11-2020 14:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/09083/2020 Obsługa geodezyjna robót budowlano – remontowych w Elektrowni Dolna Odra w latach 2021-2023 dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Niepubliczny Obsługa geodezyjna robót budowlano – remontowych w Elektrowni Dolna Odra w latach 2021-2023 dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Dolna Odra PGE GiEK SA 10-12-2020 11:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/08120/2020 Przygotowanie do rewizji UDT i naprawa zbiornika 8ZZ, podgrzewaczy wysokoprężnych 8XW1÷3, podgrzewaczy niskoprężnych 8XN3÷5, 8XA÷B i chłodnic 8CT, 8CU dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Niepubliczny Przygotowanie do rewizji UDT i naprawa zbiornika 8ZZ, podgrzewaczy wysokoprężnych 8XW1÷3, podgrzewaczy niskoprężnych 8XN3÷5, 8XA÷B i chłodnic 8CT, 8CU dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA 30-10-2020 11:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. I: FW Karnice Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. II: FW Karwice Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. III: FW Wojciechowo Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. IV: FW Kisielice 2 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. V: FW Kamieńsk Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. VI: FW Galicja Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00252/2019 Dostawa, instalacja oraz uruchomienie Stacjonarnego Bateryjnego Zasobnika Energii (BZE) elektrycznej Góra Żar umożliwiającego świadczenie usług systemowych na rzecz OSD i OSP Publiczny Dostawa, instalacja oraz uruchomienie Stacjonarnego Bateryjnego Zasobnika Energii (BZE) elektrycznej Góra Żar umożliwiającego świadczenie usług systemowych na rzecz OSD i OSP Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-09-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00040/2020 EW Dychów - system diagnostyki drgań COMPASS Publiczny EW Dychów - system diagnostyki drgań COMPASS Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 01-04-2020 14:00
POST/PEC/PEC/ZSS/00091/2020 Świadczenie prac na rzecz całodobowego utrzymania ruchu w PGE Elektrociepłownia Zgierz Publiczny Część: 1 Sekcja Zakupów Zgierz PGE Energia Ciepła S.A. 17-02-2020 12:00