Zakończone postępowania (Informacje o wynikach)


 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 29  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

POST/EOD/EOD/BM/00367/2019 EW Solina - Modernizacja drogi dojazdowej do magazynów EW Solina Niepubliczny EW Solina - Modernizacja drogi dojazdowej do magazynów EW Solina Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 27-11-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00373/2019 EW Porąbka- Modernizacja suwnicy 50T Niepubliczny EW Porąbka- Modernizacja suwnicy 50T Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 29-11-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00387/2019 Rozbudowa ciągów komunikacyjnych (drogi i place) [Oddział ZEW Dychów] Niepubliczny Rozbudowa ciągów komunikacyjnych (drogi i place) Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 28-11-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00390/2019 Wybór Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją uszczelnienia ściany odwodnej zapory Solina w ramach zadania pn.: "EW Solina - Ściana odwodna - wykonanie uszczelnienia ściany odwodnej" Niepubliczny Wybór Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją uszczelnienia ściany odwodnej zapory Solina w ramach zadania pn.: "EW Solina - Ściana odwodna - wykonanie uszczelnienia ściany odwodnej" Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 12-12-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00395/2019 ZEW Porąbka-Żar - Przegląd klimatyzacji wraz z dodatkowymi pracami 2020-2021 Niepubliczny ZEW Porąbka-Żar - Przegląd klimatyzacji wraz z dodatkowymi pracami 2020-2021 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 13-12-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00406/2019 Sukcesywna dostawa olejów i smarów do Elektrowni Wodnych PGE Energia Odnawialna S.A. Niepubliczny Sukcesywna dostawa olejów i smarów do Elektrowni Wodnych PGE Energia Odnawialna S.A. Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 23-12-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00417/2019 Dostawa 16 sztuk wciągników łańcuchowych na FW Karwice. Niepubliczny Dostawa 16 sztuk wciągników łańcuchowych na FW Karwice. Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-01-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2020 ESP Porąbka-Żar - Wsparcie specjalistyczne w zakresie automatyki podczas postoju remontowego Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Wsparcie specjalistyczne w zakresie automatyki podczas postoju remontowego Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 23-01-2020 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00006/2020 EW Żarnowiec - Badanie przepustów GN transformatorów blokowych Niepubliczny EW Żarnowiec - Badanie przepustów GN transformatorów blokowych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 28-01-2020 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00008/2020 Wymiana przewodów zasilających centrale wentylacyjne i pompy obiegowe oraz montaż filtrów przeciwzakłóceniowych. Niepubliczny Wymiana przewodów zasilających centrale wentylacyjne i pompy obiegowe oraz montaż filtrów przeciwzakłóceniowych. Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 30-01-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00013/2020 ESP Porąbka-Żar - Wymiana zaworów odcinających konserwatora systemu SERGI Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Wymiana zaworów odcinających konserwatora systemu SERGI Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 31-01-2020 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00025/2020 EW Solina i EW Dychów - Przeprowadzenie testów samostartu Niepubliczny EW Solina i EW Dychów - Przeprowadzenie testów samostartu Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 11-02-2020 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/08616/2019 Modernizacja pomiaru poziomu paliwa na nawęglaniu dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Niepubliczny Modernizacja pomiaru poziomu paliwa na nawęglaniu dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA 16-10-2019 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/11329/2019 Wymiana schładzaczy pary świeżej kotła dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Niepubliczny Część: 1 Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA 15-01-2020 11:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/11392/2019 Wykonanie projektu budowlanego dla planowanej instalacji fotowoltaicznej „Dolna Odra PV 1" oraz „Dolna Odra PV 2" dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Niepubliczny Część: 1 Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA 18-11-2019 11:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/11630/2019 Odtworzenie nastawni nawęglania dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Niepubliczny Odtworzenie nastawni nawęglania dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA 10-01-2020 11:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/12144/2019 Odtworzenie ogrodzenia wokół terenu Elektrowni dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Niepubliczny Odtworzenie ogrodzenia wokół terenu elektrowni dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA 09-12-2019 09:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/12470/2019 Przeprowadzenie pomiarów wraz z opracowaniem koncepcji redukcji hałasu w maszynowni dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Niepubliczny Część: 1 Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA 22-11-2019 11:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/13326/2019 Postępowanie wykonawcze nr 4 do umowy ramowej podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania PMR-CSS/06542/2018 na dostawę materiałów hutniczych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Niepubliczny Część: 1 Blacha występująca w części 1 Umowy ramowej Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB PGE GiEK SA 29-01-2020 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/13326/2019 Postępowanie wykonawcze nr 4 do umowy ramowej podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania PMR-CSS/06542/2018 na dostawę materiałów hutniczych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Niepubliczny Część: 2 Pręty występujące w części 6 Umowy ramowej Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB PGE GiEK SA 29-01-2020 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/13326/2019 Postępowanie wykonawcze nr 4 do umowy ramowej podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania PMR-CSS/06542/2018 na dostawę materiałów hutniczych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Niepubliczny Część: 3 Pręty występujące w częsci 7 Umowy ramowej Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB PGE GiEK SA 29-01-2020 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. I: FW Karnice Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. II: FW Karwice Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. III: FW Wojciechowo Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. IV: FW Kisielice 2 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. V: FW Kamieńsk Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. VI: FW Galicja Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00