Zakończone postępowania (Informacje o wynikach)


 

Pozycje / Items 1-25 z \ of 2159  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. IV: FW Kisielice 2 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. III: FW Wojciechowo Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. VI: FW Galicja Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. II: FW Karwice Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. V: FW Kamieńsk Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. I: FW Karnice Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00252/2019 Dostawa, instalacja oraz uruchomienie Stacjonarnego Bateryjnego Zasobnika Energii (BZE) elektrycznej Góra Żar umożliwiającego świadczenie usług systemowych na rzecz OSD i OSP Publiczny Dostawa, instalacja oraz uruchomienie Stacjonarnego Bateryjnego Zasobnika Energii (BZE) elektrycznej Góra Żar umożliwiającego świadczenie usług systemowych na rzecz OSD i OSP Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-09-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00211/2020 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmy wiatrowe Resko 1, Resko 2, Lake Ostrowo, Kisielice 1, Malbork, Lotnisko oraz Skoczykłody (w 7 częściach) Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmy wiatrowe Resko 1, Resko 2, Lake Ostrowo, Kisielice 1, Malbork, Lotnisko oraz Skoczykłody (w 7 częściach). Część 7: Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmę wiatrową Skoczykłody Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 10-12-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00211/2020 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmy wiatrowe Resko 1, Resko 2, Lake Ostrowo, Kisielice 1, Malbork, Lotnisko oraz Skoczykłody (w 7 częściach) Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmy wiatrowe Resko 1, Resko 2, Lake Ostrowo, Kisielice 1, Malbork, Lotnisko oraz Skoczykłody (w 7 częściach). Część 6: Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmę wiatrową Lotnisko Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 10-12-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00211/2020 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmy wiatrowe Resko 1, Resko 2, Lake Ostrowo, Kisielice 1, Malbork, Lotnisko oraz Skoczykłody (w 7 częściach) Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmy wiatrowe Resko 1, Resko 2, Lake Ostrowo, Kisielice 1, Malbork, Lotnisko oraz Skoczykłody (w 7 częściach). Część 1: Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmę wiatrową Resko 1 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 10-12-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00211/2020 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmy wiatrowe Resko 1, Resko 2, Lake Ostrowo, Kisielice 1, Malbork, Lotnisko oraz Skoczykłody (w 7 częściach) Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmy wiatrowe Resko 1, Resko 2, Lake Ostrowo, Kisielice 1, Malbork, Lotnisko oraz Skoczykłody (w 7 częściach). Część 4: Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmą wiatrową Kisielice 1 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 10-12-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00211/2020 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmy wiatrowe Resko 1, Resko 2, Lake Ostrowo, Kisielice 1, Malbork, Lotnisko oraz Skoczykłody (w 7 częściach) Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmy wiatrowe Resko 1, Resko 2, Lake Ostrowo, Kisielice 1, Malbork, Lotnisko oraz Skoczykłody (w 7 częściach). Część 2: Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmę wiatrową Resko 2 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 10-12-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00211/2020 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmy wiatrowe Resko 1, Resko 2, Lake Ostrowo, Kisielice 1, Malbork, Lotnisko oraz Skoczykłody (w 7 częściach) Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmy wiatrowe Resko 1, Resko 2, Lake Ostrowo, Kisielice 1, Malbork, Lotnisko oraz Skoczykłody (w 7 częściach). Część 3: Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmę wiatrową Lake Ostrowo Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 10-12-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00211/2020 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmy wiatrowe Resko 1, Resko 2, Lake Ostrowo, Kisielice 1, Malbork, Lotnisko oraz Skoczykłody (w 7 częściach) Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmy wiatrowe Resko 1, Resko 2, Lake Ostrowo, Kisielice 1, Malbork, Lotnisko oraz Skoczykłody (w 7 częściach). Część 5: Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmy wiatrowe Malbork Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 10-12-2020 14:00
POST/OBR/OBR/BI/00090/2020 Zakup usługi pozyskania zasobów pracowniczych Publiczny Zakup usługi pozyskania zasobów pracowniczych Departament Zakupów i Administracji PGE Obrót S.A. 29-01-2021 10:00
POST/PGE/PGE/DZ/00418/2020 Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych wybranych spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za lata 2022-2024”, Publiczny Wybór biegłego rewidenta Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 06-07-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00252/2020 Porealizacyjny monitoring przyrodniczy na farmach wiatrowych Starza, Rybice, i Karnice II, wchodzących w skład projektu Klaster. Publiczny Porealizacyjny monitoring przyrodniczy na farmach wiatrowych Starza, Rybice, i Karnice II, wchodzących w skład projektu Klaster. Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 12-02-2021 14:00
POST/DYS/OR/OZ/00001/2021 Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Rzeszów (ul. Wyzwolenia, Floriana, Załęska, Litewska) - 4 części. Niepubliczny część 4 Dział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. 16-02-2021 09:00
POST/DYS/DYS/OZ/00005/2021 Budowa przyłączy kablowych SN/nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Rzeszów (ul. Lubelska, Dynowska, Załęska) - 4 części Niepubliczny część 2 Dział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. 19-02-2021 09:00
POST/DYS/DYS/OZ/00010/2021 Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Rzeszów (ul. Dworskie Ogrody, Św. Kingi, Załęska, Urocza), Nowa Wieś - 5 części Niepubliczny część 1 Dział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. 25-02-2021 09:00
POST/DYS/DYS/OZ/00011/2021 Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Rzeszów (ul. Sobieskiego, Okrzei, 8 Marca, Rynek) - 4 części Niepubliczny część 1 Dział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. 26-02-2021 09:00
POST/DYS/DYS/OZ/00011/2021 Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Rzeszów (ul. Sobieskiego, Okrzei, 8 Marca, Rynek) - 4 części Niepubliczny część 2 Dział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. 26-02-2021 09:00
POST/DYS/DYS/OZ/00012/2021 Dostawa złączek i końcówek kablowych Niepubliczny Dostawa złączek i końcówek kablowych Dział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. 26-02-2021 09:00
POST/DYS/DYS/OZ/00013/2021 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej SN/nN w msc. Stalowa Wola. Niepubliczny Część 1 Dział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. 26-02-2021 09:00
POST/DYS/DYS/OZ/00030/2021 „Roboty budowlane obiektów sieci nN – Niedźwiada; Wydrza; Złotniki; Kolbuszowa, ul. Topolowa; Tarnobrzeg, ul. Piłsudskiego; Kupno – zadania dla przyłączenia odbiorców” Niepubliczny Część 1 Dział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. 25-02-2021 09:00