Zakończone postępowania (Informacje o wynikach)


 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 36  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

POST/EOD/EOD/BM/00117/2020 EW Porąbka – Miejscowe doszczelnienie płyty stropowej hali rurociągów Niepubliczny EW Porąbka – Miejscowe doszczelnienie płyty stropowej hali rurociągów Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 30-04-2020 13:30
POST/EOD/EOD/BM/00036/2020 EW Dychów - Usługi nurkowe Niepubliczny EW Dychów - Usługi nurkowe Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 20-02-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00094/2020 EW Solina – Przegląd wyłączników na rozdzielni 10,5 kV i 15 kV Niepubliczny EW Solina – Przegląd wyłączników na rozdzielni 10,5 kV i 15 kV Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 23-04-2020 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00110/2020 EW Porąbka - Operat wodnoprawny z uzyskaniem decyzji na pobór wody (legalizacja studni) Niepubliczny EW Porąbka - Operat wodnoprawny z uzyskaniem decyzji na pobór wody (legalizacja studni) Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 28-04-2020 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00079/2020 EW Porąbka - Instalacja wody chłodzącej hydrozespoły HZ1-HZ3 Niepubliczny EW Porąbka- Instalacja wody chłodzącej hydrozespoły HZ1-HZ3 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 16-04-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00083/2020 Pięcioletni przegląd infrastruktury elektroenergetycznej - GPZ FW Karwice, GPZ FW Resko II (w 2 częściach) Niepubliczny Pięcioletni przegląd infrastruktury elektroenergetycznej - GPZ FW Karwice, GPZ FW Resko II (w 2 częściach): Część 1 Pięcioletni przegląd infrastruktury elektroenergetycznej GPZ FW Karwice Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 06-04-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00084/2020 ESP Porąbka-Żar - Dźwig towarowo-osobowy w komorze ESP Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Dźwig towarowo-osobowy w komorze ESP Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 06-04-2020 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00061/2020 Dostawa przekładni do turbiny wiatrowej Niepubliczny Dostawa przekładni do turbiny wiatrowej Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 08-04-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00102/2020 Mycie elewacji zewnętrznej i wewnętrznej budynku PGE Energia Odnawialna S.A. Niepubliczny Mycie elewacji zewnętrznej i wewnętrznej budynku PGE Energia Odnawialna S.A. Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 20-04-2020 13:59
POST/EOD/EOD/BM/00108/2020 ESP Porąbka-Żar - Dostawa akumulatorów do opraw oświetlenia ewakuacyjnego Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Dostawa akumulatorów do opraw oświetlenia ewakuacyjnego Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 27-04-2020 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00118/2020 ESP Porąbka-Żar - Serwis sprężarek 4MPa Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Serwis sprężarek 4MPa Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 04-05-2020 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00083/2020 Pięcioletni przegląd infrastruktury elektroenergetycznej - GPZ FW Karwice, GPZ FW Resko II (w 2 częściach) Niepubliczny Pięcioletni przegląd infrastruktury elektroenergetycznej - GPZ FW Karwice, GPZ FW Resko II (w 2 częściach): Część 2 Przegląd infrastruktury elektroenergetycznej GPZ FW Resko II Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 06-04-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00097/2020 EW Rakowice - modernizacja rozdzielni 20 kV i stanowiska rozłącznika słupowego Niepubliczny EW Rakowice - modernizacja rozdzielni 20 kV i stanowiska rozłącznika słupowego Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 15-04-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00080/2020 EW Żarnowiec - Odwrócenie łożyska dolnego dysku klapy motylowej i wymiana uszczelnień Niepubliczny EW Żarnowiec - Odwrócenie łożyska dolnego dysku klapy motylowej i wymiana uszczelnień Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 03-04-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00070/2020 Zakup przekładni do TW Niepubliczny Zakup przekładni do TW Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-04-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00093/2020 EW Solina Modernizacja sprężarkowni 30 bar – wykonanie dokumentacji Niepubliczny EW Solina Modernizacja sprężarkowni 30 bar –wykonanie dokumentacji Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 15-04-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00067/2020 ZEW Solina - Myczkowce - Zakup materiałów remontowo-eksploatacyjnych Niepubliczny ZEW Solina - Myczkowce - Zakup materiałów remontowo-eksploatacyjnych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 26-03-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00092/2020 ESP Żarnowiec - Modernizacja przegród przeciwerozyjnych przy podporach stałych RD Niepubliczny ESP Żarnowiec - Modernizacja przegród przeciwerozyjnych przy podporach stałych RD Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-04-2020 14:00
POST/PEC/PEC/ZCS/00457/2020 Zawarcie umowy świadczenia usług serwisowych dla systemów telekomunikacyjnych: centrali telefonicznej NORTEL/KAPSCH MERIDIAN 1, łącznie z urządzeniami zasilającymi Niepubliczny Zawarcie umowy świadczenia usług serwisowych dla systemów telekomunikacyjnych: centrali telefonicznej NORTEL/KAPSCH MERIDIAN 1, łącznie z urządzeniami zasilającymi Dział Zakupów Podstawowych i Strategicznych PGE Energia Ciepła S.A. 30-03-2020 11:30
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/14196/2019 Remont urządzeń instalacji zdmuchiwaczy sadzy kotła nr 7 dla PGE GiEK S.A. - oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Niepubliczny Część: 1 Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD PGE GiEK SA 25-02-2020 11:00
POST/PEC/PEC/ZSW/00561/2020 Dostawa reduktorów zębatych - trzystopniowych typ 3K1000-85-01 do zespołu napędowego koła czerpakowego ładowarki ŁWK w EC Wrocław— szt. 2 Niepubliczny REDUKTOR ZĘBATY TYP 3K10008501 - 1 szt Sekcja Zakupów Wrocław PGE Energia Ciepła S.A. 07-05-2020 10:00
POST/PEC/PEC/ZSW/00226/2020 Wykonywanie usług w zakresie utrzymania stanu technicznego majątku systemu elektroenergetycznego w obszarze dystrybucji energii elektrycznej w EC Zawidawie oraz Siechnicach. Niepubliczny PRZEGLĄDY STACJI TRANSFORMATOROWYCH Sekcja Zakupów Wrocław PGE Energia Ciepła S.A. 29-04-2020 09:00
POST/PEC/PEC/ZSS/00352/2020 Zakup materiałów elektrycznych - umowa sukcesywna dla PGE EC SA Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu Niepubliczny Część: 1 Sekcja Zakupów Zgierz PGE Energia Ciepła S.A. 24-04-2020 11:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. I: FW Karnice Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. II: FW Karwice Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. III: FW Wojciechowo Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Publiczny Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Cz. IV: FW Kisielice 2 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 17-05-2019 12:00