Zakończone postępowania (Informacje o wynikach)


 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 453  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

POST/EOD/EOD/BM/00060/2021 ZEW Porąbka-Żar – Sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego i rękawic ochronnych Niepubliczny ZEW Porąbka-Żar – Sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego i rękawic ochronnych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 23-03-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00067/2021 EW Solina - Wymiana przetworników pom. w rozdzielni DB3 - Hz-3 Niepubliczny EW Solina - Wymiana przetworników pom. w rozdzielni DB3 - Hz-3 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 02-04-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00113/2021 EW Tresna – Doraźne naprawy instalacji wodnych Niepubliczny EW Tresna – Doraźne naprawy instalacji wodnych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 23-04-2021 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2021 EW Solina - Wymiana drabinek, podestów i barierek w szybach kontrolnych oraz w fugach oszczędnościowych - Prace projektowe Niepubliczny EW Solina - Wymiana drabinek, podestów i barierek w szybach kontrolnych oraz w fugach oszczędnościowych - Prace projektowe Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 10-02-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00010/2021 EW Solina - Sprężarkownia 30 bar Niepubliczny EW Solina - Sprężarkownia 30 bar Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 18-03-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00014/2021 EW Dychów - Odtworzenie pojemności zbiornika wodnego Krzywaniec - komponent Niepubliczny EW Dychów - Odtworzenie pojemności zbiornika wodnego Krzywaniec - komponent Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 05-03-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00091/2021 EW Dychów - Odtworzenie suwnicy portalowej Niepubliczny EW Dychów - Odtworzenie suwnicy portalowej Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 12-04-2021 15:00
POST/EOD/EOD/BM/00047/2021 ESP Żarnowiec - Wymiana izolatorów mostu szynowego pomiędzy generatorami a transformatorami blokowymi Niepubliczny ESP Żarnowiec - Wymiana izolatorów mostu szynowego pomiędzy generatorami a transformatorami blokowymi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 31-03-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00008/2021 EW Dychów - Odtworzenie śluzy nr 2 (uszczelnienia zasuw, szafy sterownicze) Niepubliczny EW Dychów - Odtworzenie śluzy nr 2 (uszczelnienia zasuw, szafy sterownicze) Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 26-02-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00025/2021 ESP Porąbka-Żar - Przegląd regulatorów turbin Niepubliczny ESP Porąbka-Żar - Przegląd regulatorów turbin Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 19-02-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00054/2021 EW Solina - Opracowanie wielowariantowej koncepcji wyceny modernizacji układu wzbudzenia i rozruchu częstotliwościowego w hydrozespołach nr 3 i nr 4 Niepubliczny EW Solina - Opracowanie wielowariantowej koncepcji wyceny modernizacji układu wzbudzenia i rozruchu częstotliwościowego w hydrozespołach nr 3 i nr 4 Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 31-03-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00083/2021 EW Grajówka - modernizacja napędu zasuwy płuczącej Niepubliczny EW Grajówka - modernizacja napędu zasuwy płuczącej Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 08-04-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00058/2021 Zakup zestawów ewakuacyjnych Niepubliczny Zakup zestawów ewakuacyjnych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 02-04-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00063/2021 ZEW Porąbka-Żar - Analiza żywotności izolacji uzwojeń stojanów generatorów Niepubliczny ZEW Porąbka-Żar - Analiza żywotności izolacji uzwojeń stojanów generatorów Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 12-04-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00039/2021 ESP Żarnowiec - Budowa systemu monitorowania pracy rurociągów derywacyjnych (projekt) Niepubliczny ESP Żarnowiec - Budowa systemu monitorowania pracy rurociągów derywacyjnych (projekt) Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 09-03-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00061/2021 EW Dychów - Wymiana elementów  sterowników hydrozespołów  Hz-1, Hz-2, Hz-3 i sterownika potrzeb ogólnych Niepubliczny EW Dychów - Wymiana elementów  sterowników hydrozespołów  Hz-1, Hz-2, Hz-3 i sterownika potrzeb ogólnych Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 01-04-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00075/2021 EW Żarnowiec - Zakup sprzętu budowlano-montażowego (koparko-ładowarka) Niepubliczny EW Żarnowiec - Zakup sprzętu budowlano-montażowego (koparko-ładowarka) Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 16-04-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00115/2021 EW Żarnowiec - Przegląd budynków Niepubliczny EW Żarnowiec - Przegląd budynków Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 26-04-2021 13:00
POST/EOD/EOD/BM/00122/2021 EW Januszkowice - Remont układu odwodnień komór turbin Niepubliczny EW Januszkowice - Remont układu odwodnień komór turbin Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. 04-05-2021 12:00
POST/DYS/OR/OZ/00620/2021 „Roboty budowlane obiektów sieci nN – Borowa; Mielec, ul. Korczaka; Padew Narodowa, ul. Szeroka – zadania dla przyłączenia odbiorców” Niepubliczny Część 3 Dział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. 30-04-2021 09:00
POST/DYS/OR/OZ/00480/2021 Budowa przyłącza kablowego SN/nN w msc. Chrzanów Pierwszy. Niepubliczny Budowa przyłącza kablowego SN/nN w msc. Chrzanów Pierwszy. Dział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. 19-04-2021 09:26
POST/DYS/OR/OZ/00483/2021 Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Rzeszów (ul. Beskidzka), Łąka, Świlcza, Wola Rafałowska - 4 części Niepubliczny część 1 Dział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. 19-04-2021 09:00
POST/DYS/OR/OZ/00510/2021 Budowa przyłączy kablowych SN/nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Rzeszów (ul. Lubelska, Dynowska, Załęska) - 3 części Niepubliczny część 2 Dział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. 20-04-2021 09:00
POST/DYS/OR/OZ/00320/2021 Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie budowy linii energetycznych SN dla zadań na terenie RE1 w miejscowościach Rzeszów i Boguchwała - 2 części. Niepubliczny Część 2 Dział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. 02-04-2021 09:00
POST/DYS/OR/OZ/00359/2021 Ekspertyza wpływu na system elektroenergetyczny zwiększenia mocy przyłączeniowej z 6 MW do 10 MW dla zasilania po stronie 110 kV Podstacji Trakcyjnej Świlcza Niepubliczny Ekspertyza wpływu na system elektroenergetyczny zwiększenia mocy przyłączeniowej z 6 MW do 10 MW dla zasilania po stronie 110 kV Podstacji Trakcyjnej Świlcza Dział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. 06-04-2021 09:00
POST/DYS/OR/OZ/00360/2021 Budowa przyłączy kablowych SN/nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Rzeszów (ul. Jana Stączka, Wieniawskiego, Prymasa 1000-lecia) - 4 części. Niepubliczny część 3 Dział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. 08-04-2021 09:00
POST/DYS/OR/OZ/00433/2021 Budowa przyłączy kablowych SN/nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Rzeszów ul. Miła - 1 część Niepubliczny część 1 Dział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. 14-04-2021 09:00