Przeprowadzenie testów okresowych SGU na blokach energetycznych nr 1-4 (KLE_1-01, KLE_1-02, KLE_1-03, KLE_1-04) w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

 • Numer postępowania POST/PEC/PEC/UZI/00631/2021
 • Typ postępowania Postępowanie niepubliczne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
 • Imię i nazwisko Marek Kopacz
 • Telefon 887-090-738
 • Adres e-mail Marek.Kopacz@gkpge.pl
Zadaj pytanie

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Rozmiar pliku Typ dokumentu Wersja dokumentu
  icon SWZ - Przeprowadzenie testów okresowych SGU.pdf 0.47 MB SIWZ 1
  icon zał. nr 1 do SWZ - OPZ.pdf 0.47 MB SIWZ 1
  icon zał. nr 2 do SWZ - Wzór Umowy.pdf 0.5 MB SIWZ 1
  icon zał. nr 3 do SWZ - Formularz oferty.docx 0.02 MB SIWZ 1
  icon zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie podmiotu trzeciego.docx 0.01 MB SIWZ 1
  icon zał. nr 6 do SWZ oraz zał. nr 3 do Umowy - Formularz cenowy.xlsx 0.01 MB SIWZ 1
  icon Załączniki do OPZ.zip 3.26 MB SIWZ 1
  icon Przeprowadzenie testów okres. SGU - Zmiana treści SWZ nr 1.pdf 0.17 MB SIWZ 1
  icon zał. nr 7 do SWZ - Wykaz doświadczenia (zaktualizowany).docx 0.02 MB SIWZ 1