RBI- Roboty budowlane w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Kontrahenta ( Nr sprawy 19-G3/S/00703; 19-G3/S/00718; 19-G3/S/00635; 19-G3/S/00717; 19-G3/S/00716; 19-G3/S/00630- V grupa przyłączeniowa 28 x 7 kW), - OBI/4/1903914, w celu zasilenia 28 bud. mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Kałuszyn, nr dz. 353/2, 353/3; 353/4; 353/5; 353/6; 353/7, gm. Wieliszew

 • Numer postępowania POST/DYS/OW/GZ/01764/2021
 • Typ postępowania Postępowanie niepubliczne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
 • Imię i nazwisko Marcin Stefaniak
 • Telefon 22 367 17 45
 • Adres e-mail marcin.stefaniak@pgedystrybucja.pl

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Rozmiar pliku Typ dokumentu Wersja dokumentu
  icon Kosztorys ślepy.pdf 1.61 MB SIWZ 1
  icon Rys. 1.jpg 4.31 MB SIWZ 1
  icon rys. 2.pdf 0.77 MB SIWZ 1
  icon umowa_roboty_budowlane.pdf 1.31 MB SIWZ 1
  icon Wytyczne.pdf 1.1 MB SIWZ 1
  icon Z3 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych obowiązujący w PGED.doc 0.18 MB SIWZ 1
  icon załącznik 1b.pdf 0.11 MB SIWZ 1
  icon załącznik 3b.pdf 0.12 MB SIWZ 1
  icon 01764 SWZ.pdf 0.65 MB SIWZ 1
  icon 01764 Załączniki.docx 0.06 MB SIWZ 1

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Materiały do przetargu 26-07-2021 13:12