Opracowanie wariantowych koncepcji rozwoju systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej OSD Zawidawie w latach 2022-2025 po likwidacji GSZ wraz kosztorysami inwestorskimi

 • Numer postępowania POST/PEC/PEC/ZSK/00842/2021
 • Typ postępowania Postępowanie niepubliczne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
 • Imię i nazwisko Magdalena Lucińska
 • Telefon +48 785 070 251
 • Adres e-mail Magdalena_Lucinska@gkpge.pl
Zadaj pytanie

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Rozmiar pliku Typ dokumentu Wersja dokumentu
  icon SWZ_POST_PEC_PEC_ZSK_00842_2021.pdf 1.0 MB SIWZ 1
  icon SWZ_Zał. 1 do SWZ - Formularz Oferty.docx 0.08 MB SIWZ 1
  icon SWZ_Zał. 2 do SWZ- Zobowiązanie podmiotu o udostępnieniu zasobów.docx 0.13 MB SIWZ 1
  icon SWZ_Zał. nr 1 do Zamówienia - OPZ koncepcja rozwojowa OSD Zawidawie 21-25.pdf 0.86 MB SIWZ 1
  icon SWZ_Zał. nr 2 do Zamówienia - Ogólne Warunki Zamówienia.pdf 1.15 MB SIWZ 1