Serwisowanie i naprawa urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych na terenie PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

 • Numer postępowania POST/PEC/PEC/ZSL/00555/2021
 • Typ postępowania Postępowanie niepubliczne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
 • Imię i nazwisko Anna Znój-Stasz
 • Telefon +48 785 050 018
 • Adres e-mail Anna.Znoj-Stasz@gkpge.pl
Zadaj pytanie

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Rozmiar pliku Typ dokumentu Wersja dokumentu
  icon SWZ.pdf 1.08 MB SIWZ 1
  icon Zał. 1 do SWZ (Umowy)- OPZ.pdf 1.16 MB SIWZ 1
  icon Załączniki nr 4-8 do OPZ.7z 2.8 MB SIWZ 1
  icon Zał. nr 2 do SWZ - Projekt Umowy.pdf 1.87 MB SIWZ 1
  icon Zał. nr 3 do SWZ - Formularz Oferty.pdf 0.61 MB SIWZ 1
  icon Zał. nr 3 do SWZ - Formularz Oferty (edyt.).docx 0.03 MB SIWZ 1
  icon Zał. nr 3a do SWZ - Formularz cenowy.pdf 0.46 MB SIWZ 1
  icon Zał. nr 3a do SWZ - Formularz cenowy (edyt.).xlsx 0.01 MB SIWZ 1
  icon Zał. nr 4 do SWZ - Wykaz usług.pdf 0.67 MB SIWZ 1
  icon Zał. nr 4 do SWZ - Wykaz usług (edyt.).docx 0.03 MB SIWZ 1
  icon Zał. nr 5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.pdf 0.54 MB SIWZ 1
  icon Zał. nr 5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (edyt.).docx 0.03 MB SIWZ 1
  icon Wyjaśnienie treści SWZ nr 1.pdf 0.82 MB SIWZ 1