RBI- Roboty budowlane w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Kontrahenta ( Nr sprawy 19-G3/S/05899; 19-G3/S/05900; 19-G3/S/05902; 970 kW - IV grupa przyłączeniowa UM-19-G3/UP/05899; 19-G3/UP/05900; 19-G3/UP/05902 z dnia 02-01-2020 r. ) w celu zasilenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi + administracjami w miejscowości Radzymin ul. Mistrza i Małgorzaty,

 • Numer postępowania POST/DYS/OW/GZ/01957/2021
 • Typ postępowania Postępowanie niepubliczne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
 • Imię i nazwisko Paweł Ignatiuk
 • Telefon 22 367 15 19
 • Adres e-mail pawel.ignatiuk@pgedystrybucja.pl
Zadaj pytanie

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Rozmiar pliku Typ dokumentu Wersja dokumentu
  icon SWZ_1957.pdf 1.93 MB SIWZ 1
  icon załącznik nr 1 SWZ_01957.pdf 2.42 MB SIWZ 1
  icon załącznik nr 3 SWZ_01957.pdf 0.3 MB SIWZ 1
  icon załącznik nr 5 SWZ_01957.pdf 1.31 MB SIWZ 1
  icon załącznik nr 7 SWZ_01957.pdf 0.68 MB SIWZ 1