Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej nN oraz przyłączy kablowych nN w celu zasilenia budynku mieszkalnego i budynku magazynowego na dz. nr 85/5, 85/4 w m. Dworzyska

 • Numer postępowania POST/DYS/OZ/LZA/01851/2021
 • Typ postępowania Postępowanie niepubliczne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
 • Imię i nazwisko Łukasz Sowiński
 • Telefon 84 539 22 82
 • Adres e-mail lukasz.sowinski@pgedystrybucja.pl

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Rozmiar pliku Typ dokumentu Wersja dokumentu
  icon SWZ 01851.zip 4.5 MB SIWZ 1