Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Kontrahenta nr 21-G4/S/00919 w m. Dobrzyniec, gm. Kołbiel, OBI/5/2107863

 • Numer postępowania POST/DYS/OW/GZ/01644/2021
 • Typ postępowania Postępowanie niepubliczne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
 • Imię i nazwisko Paweł Ignatiuk
 • Telefon 22 367 15 19
 • Adres e-mail pawel.ignatiuk@pgedystrybucja.pl

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Rozmiar pliku Typ dokumentu Wersja dokumentu
  icon SWZ_1644.pdf 2.02 MB SIWZ 1
  icon załącznik nr 1 SWZ_01644.pdf 0.83 MB SIWZ 1
  icon załącznik nr 3 SWZ_01644.pdf 0.25 MB SIWZ 1
  icon załącznik nr 5 SWZ_01644.pdf 1.19 MB SIWZ 1
  icon załącznik nr 7 SWZ_01644.pdf 0.68 MB SIWZ 1