RBI- Roboty budowlane w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Kontrahenta ( Nr sprawy 19-G3/S/06240 - 66 kW; V grupa przyłączeniowa ; UM 19-G3/UP/06240 z dnia 09-03-2020 r. )- OBI/4/2002897, w celu zasilenia 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 2-lokalowych wolnostojących, w miejscowości Kobyłka, ul. gen. Stanisława Maczka, nr dz. 156/1,156/4; gm. Kobyłka

 • Numer postępowania POST/DYS/OW/GZ/01882/2021
 • Typ postępowania Postępowanie niepubliczne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
 • Imię i nazwisko Anna Bakuła
 • Telefon 22 367 15 10
 • Adres e-mail anna.bakula@pgedystrybucja.pl

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Rozmiar pliku Typ dokumentu Wersja dokumentu
  icon POST_DYS_OW_GZ_01882_2021 SWZ m. Kobyłka.pdf 0.68 MB SIWZ 1
  icon kosztorys ślepy.pdf 0.52 MB SIWZ 1
  icon rys. 1-2.pdf 0.59 MB SIWZ 1
  icon umowa_roboty_budowlane.pdf 1.31 MB SIWZ 1
  icon Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych obowiązujący w PGED.doc 0.19 MB SIWZ 1
  icon załącznik 1b specyfikacja techniczna.pdf 0.08 MB SIWZ 1
  icon załącznik 3b warunki udziału w postępowaniu.pdf 0.1 MB SIWZ 1