Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej SN, napowietrznej stacji transformatorowej Różaniec 9, przyłączy kablowych nN w celu zwiększenia poboru mocy w budynku mieszkalnym i zasilenia stolarni na dz. nr 1121 w m. Różaniec Pierwszy 166 gmina Tarnogród oraz powiązanie projektowanej stacji z istniejącą siecią nN ze stacji Różaniec 5

 • Numer postępowania POST/DYS/OZ/LZA/01817/2021
 • Typ postępowania Postępowanie niepubliczne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
 • Imię i nazwisko Dariusz Wilczyński
 • Telefon 84 539 22 87
 • Adres e-mail dariusz.wilczynski@pgedystrybucja.pl

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Rozmiar pliku Typ dokumentu Wersja dokumentu
  icon SWZ 01817.7z 0.98 MB SIWZ 1