„Umowa świadczenia mobilnego internetu M2M na potrzeby informatycznego systemu Control Maestro dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim"

 • Numer postępowania POST/PEC/PEC/ZWG/00837/2021
 • Typ postępowania Postępowanie niepubliczne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
 • Imię i nazwisko Anita Dunajewska
 • Telefon
 • Adres e-mail Anita.Dunajewska@gkpge.pl
Zadaj pytanie

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Rozmiar pliku Typ dokumentu Wersja dokumentu
  icon SWZ_00837.docx 0.13 MB SWZ 1
  icon Zał. nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).pdf 0.52 MB SWZ 1
  icon Zał. nr 2 do SWZ - Formularz cenowy.xlsx 0.01 MB SWZ 1
  icon Zał. nr 3 do SWZ - Formularz oferty i Oświadczenia.docx 0.09 MB SWZ 1
  icon Zał. nr 4 do SWZ - Ogólne Warunki Zamówienia (OWZ).pdf 1.12 MB SWZ 1
  icon Zał. nr 5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx 0.05 MB SWZ 1
  icon 1. Wyjaśnienie treści SWZ - 02.08.2021 r. (00837).pdf 0.71 MB Inne 1