EW Żarnowiec - Usuwanie ubytków kawitacji

 • Numer postępowania POST/EOD/EOD/BM/00229/2021
 • Typ postępowania Postępowanie niepubliczne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
 • Imię i nazwisko Maria Jędrzejewska
 • Telefon 224331167
 • Adres e-mail Maria.Jedrzejewska@gkpge.pl

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Rozmiar pliku Typ dokumentu Wersja dokumentu
  icon BM00229_SWZ.pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia 0.62 MB SWZ 1
  icon ZAL8DOSWZ_OPZ.pdf Załącznik nr 8 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia 0.69 MB SWZ 1
  icon ZAL9DOSWZ_PU.pdf Załącznik nr 9 do SWZ - Projekt Umowy 0.29 MB SWZ 1
  icon BM00229ZAŁĄCZNIKIDOSWZ_WEREDYT.docx Załączniki do SWZ - wersja edytowalna 0.08 MB SWZ 1
  icon BM_000229_ODPNAPYTANIA_MODYFIKACJA_nr_1.pdf Odpowiedzi na pytania/Modyfikacja SWZ_nr 1 0.8 MB SWZ 1
  icon BM00229ZALACZNIKNR5_MODYFIKACJA.docx Zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór Wykazu usług 0.06 MB SWZ 1

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Prośba o zmianę zapisu SWZ 27-08-2021 16:16