Roboty budowlane-przyłączenie kontrahentów: 1. 20-G4/S/02586 w m. Stare Zakole, dz. nr 14/6, gm.Mińsk 2. 20-G4/S/04489 w m. Dziechciniec, dz. nr 467/20, gm.Wiązowna 3. 20-G4/S/01358 w m. Józefów, dz. nr 44, ul. Liściasta 4. 19-G4/S/05910 w m. Zabieżki, dz. nr 244, gm. Celestynów 5. 19-G4/S/03173 w m. Wiązowna, dz. nr 477/1, ul. Bażantowa

 • Numer postępowania POST/DYS/OW/GZ/02489/2021
 • Typ postępowania Postępowanie niepubliczne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
 • Imię i nazwisko Edyta Kania
 • Telefon 22 367 17 57
 • Adres e-mail edyta.kania@pgedystrybucja.pl

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Rozmiar pliku Typ dokumentu Wersja dokumentu
  icon 1 Opis Przedmiotu Zamówienia RB.pdf 0.71 MB SWZ 1
  icon 2 Warunki udziału.docx.pdf 0.66 MB SWZ 1
  icon 6 -Wytyczne Master Key.pdf 0.06 MB SWZ 1
  icon POSTDYSOWGZ024892021.pdf 1.62 MB SWZ 1
  icon Projekt 1.pdf 7.4 MB SWZ 1
  icon Projekt 2.pdf 2.21 MB SWZ 1
  icon Projekt 3.pdf 5.11 MB SWZ 1
  icon Projekt 4.pdf 4.47 MB SWZ 1
  icon Projekt 5.pdf 5.11 MB SWZ 1
  icon wzór umowy na roboty budowlane.pdf 1.34 MB SWZ 1
  icon Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych obowiązujący w PGED.pdf 0.85 MB SWZ 1