ZEW Solina-Myczkowce - Nadzór diagnostyczny nad hydrozespołami w EW Solina i EW Myczkowce

 • Numer postępowania POST/EOD/EOD/BM/00250/2021
 • Typ postępowania Postępowanie niepubliczne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
 • Imię i nazwisko Robert Suchecki
 • Telefon 224331217
 • Adres e-mail Robert.Suchecki@gkpge.pl

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Rozmiar pliku Typ dokumentu Wersja dokumentu
  icon Specyfikacja Warunków Zamówienia_SWPP00250_.pdf 1.03 MB SWZ 1
  icon Załącznik nr 1 Opis przedmiotu Zakupu.pdf 1.03 MB Inne 1
  icon Załącznik nr 3 Formularz oferty.docx 0.06 MB Inne 1
  icon Załącznik nr 4 Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym.docx 0.06 MB Inne 1
  icon Odpowiedzi na pytania_Modyfikacja SWZ z dnia 20.09.2021_.pdf 0.81 MB Wyjaśnienia/Modyfikacja SIWZ 1
  icon Załącznik nr 2 - Projekt umowy_aktualny.pdf 0.87 MB Inne 1

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Prośba o zmiany fragmentów umowy 21-09-2021 07:06