ZEW Porąbka-Żar - Przegląd nurkowy

 • Numer postępowania POST/EOD/EOD/BM/00244/2021
 • Typ postępowania Postępowanie niepubliczne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
 • Imię i nazwisko Maria Jędrzejewska
 • Telefon 224331167
 • Adres e-mail Maria.Jedrzejewska@gkpge.pl

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Rozmiar pliku Typ dokumentu Wersja dokumentu
  icon BM00244_SWZ_ost.pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia 1.17 MB SWZ 1
  icon ZAL9DOSWZ_OPZ.pdf Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia 1.78 MB SWZ 1
  icon ZAL10DOSWZ_PU.pdf Złącznik nr 10 do SWZ - Projekt Umowy 0.77 MB SWZ 1
  icon BM00244_ZALACZNIKI_WEREDYT.docx Załączniki do SWZ - wersja edytowalna 0.09 MB SWZ 1

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data zakończenia Nazwa kodu konsolidacyjnego
  ZEW Porąbka-Żar - Przegląd nurkowy 28-09-2021 14:00 Uk-ur związ.z konstrukcjami