Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Kontrahenta 20-G4/S/10136 w miejscowości Kochów, gm. Maciejowice, nr dz. 303/7 (RE5 Mińsk Mazowiecki)

 • Numer postępowania POST/DYS/OW/GZ/03020/2021
 • Typ postępowania Postępowanie niepubliczne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
 • Imię i nazwisko Edyta Kania
 • Telefon 22 367 17 57
 • Adres e-mail edyta.kania@pgedystrybucja.pl

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Rozmiar pliku Typ dokumentu Wersja dokumentu
  icon 3020_SWZ.docx.pdf 0.91 MB SWZ 1
  icon 3020_Załącznik nr 3 Formularz ofertowy.docx 0.06 MB SWZ 1
  icon 3020_Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx.pdf 0.81 MB SWZ 1
  icon 3020_Załącznik nr 5 Projekt umowy zakupowej.pdf 1.19 MB SWZ 1
  icon 3020_Załącznik nr 6 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf 0.5 MB SWZ 1
  icon 3020_Załącznik nr 7 Wykaz wykonanych zamówień.docx 0.1 MB SWZ 1
  icon 3020_Załącznik nr 8 Wykaz osób.docx 0.05 MB SWZ 1
  icon 3020_Załącznik nr 9 Wykaz potencjału technicznego.docx.pdf 0.67 MB SWZ 1
  icon 3020_Załącznik nr 10 Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów.docx.pdf 0.71 MB SWZ 1
  icon 3020_Załącznik nr 11 Oświadczenie o zachowaniu poufności.docx.pdf 0.7 MB SWZ 1
  icon opz-1.pdf 0.8 MB SWZ 1
  icon projekt umowy na dokumentację.pdf 1.2 MB SWZ 1
  icon warunki mapa.pdf 0.39 MB SWZ 1
  icon warunki udziału w postępowaniu.pdf 0.28 MB SWZ 1
  icon Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych obowiązujący w PGED.pdf 0.85 MB SWZ 1

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data zakończenia Nazwa kodu konsolidacyjnego
  Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Kontrahenta 20-G4/S/10136 w miejscowości Kochów, gm. Maciejowice, nr dz. 303/7 (RE5 Mińsk Mazowiecki) 12-10-2021 10:00 Usługi pozostałe