ESP Porąbka-Żar - Doraźne naprawy instalacji wodno-olejowych

 • Numer postępowania POST/EOD/EOD/BM/00188/2022
 • Typ postępowania Postępowanie niepubliczne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
 • Imię i nazwisko Robert Suchecki
 • Telefon 224331217
 • Adres e-mail Robert.Suchecki@gkpge.pl
Przystąp do postępowania Zadaj pytanie

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Rozmiar pliku Typ dokumentu Wersja dokumentu
  icon Specyfikacja Warunków Zamówienia_SWPP00188_.pdf 1.08 MB SWZ 1
  icon Załącznik nr 1 Opis przedmiotu Zamówienia.pdf 2.02 MB Inne 1
  icon Załącznik nr 2 Projekt Umowy.pdf 1.18 MB Inne 1
  icon Załącznik nr 3 Formularz oferty.docx 0.06 MB Inne 1
  icon Załącznik nr 4 Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym.docx 0.06 MB Inne 1