Ogłoszenia o zamówieniach i kwalifikacjach

GK PGE
 

Pozycje / Items 1-25 z \ of 1509  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/PGE/SYS/DZ/00141/2024 Zawarcie ramowej umowy rozwojowej oprogramowania SOKK i Narzędzie Prowizyjne Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF.23502 Usługi wdrożeniowe IT 28-05-2024 13-06-2024 14:00
BR/BAL/IPT/PROC/00012/2024 wykonanie dokumentacji środowiskowa na potrzeby Baltica 2, Baltica 3, Baltica 2+ oraz stref buforowych Baltica 3 Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Zakupy / Procurement PGE Baltica sp. z o.o. EKO. Usługi ochrony środowiska i gospodarki rolnej 07-05-2024 23-05-2024 15:00
DT/GEK/GEK/PMR-CSS/03753/2020 Dialog techniczny w sprawie dostaw ręczników frotte dla pracowników Oddziałów PGE GiEK S.A. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. BHP.394 Środki ochrony osobistej, BHP, P.poż. 19-05-2020 28-05-2020 12:00
BR/GEK/CSS/PMO/00842/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Wykonanie stołu załadowczego na podwoziu szynowym przenośnika TZ-11 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Sekcja Strategii Zakupowych PGE GiEK S.A. REM.20502 Uk-ur związ.z maszynami 22-02-2021 02-03-2021 13:00
BR/GEK/CSS/PMO/00917/2021 Remont odtworzeniowy wirnika generatora z bloku nr 11 i nr 3 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Sekcja Strategii Zakupowych PGE GiEK S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 25-02-2021 04-03-2021 13:00
BR/GEK/ELB/ELB/01612/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa gazów technicznych do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów (w okresie 01.07.2021 – 30.06.2022) Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- PGE GiEK SA - O El Bełchatów PGE GiEK S.A. PAL. Paliwa, oleje i gazy techniczne 23-03-2021 02-04-2021 15:00
BR/GEK/CSS/PMO/01808/2021 Zapytanie o informację (RFI) - "Świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów" Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Sekcja Strategii Zakupowych PGE GiEK S.A. TRS. Usługi transportowe 26-03-2021 01-04-2021 23:00
BR/GEK/CSS/PMO/02633/2021 Zapytanie o informację (RFI) Serwis urządzeń produkcji ATLAS COPCO dla PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Sekcja Strategii Zakupowych PGE GiEK S.A. REM.20501 Uk-ur przeglady techniczne maszyn i instalacji 16-04-2021 21-04-2021 12:00
BR/GEK/CSS/PMO/04480/2021 Zapytanie o informację (RFI) - "Usługi załadunku i rozładunku ubocznych produktów spalania dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole" Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Sekcja Strategii Zakupowych PGE GiEK S.A. TRS.220 Usługi sprzętu technologicznego 21-06-2021 24-06-2021 13:00
BR/GEK/CSS/PMO/04536/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Zaprojektowanie i wykonanie sieci transmisji danych pomiarowych zużycia energii elektrycznej dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Sekcja Strategii Zakupowych PGE GiEK S.A. LCZ.20699 Poz.elemen.grupy usługi licznikowe 28-06-2021 06-07-2021 12:00
BR/GEK/ELT/ELT/05875/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa wodnego roztworu bromku wapnia o stężeniu 42% dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- PGE GiEK SA - O El Turów PGE GiEK S.A. CHM.353 Chemia przemysłowa 12-08-2021 20-08-2021 13:00
BR/GEK/ELT/ELT/05877/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa 150 ton wodnego roztworu bromku sodu NaBr o stężeniu 43% dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- PGE GiEK SA - O El Turów PGE GiEK S.A. CHM.353 Chemia przemysłowa 12-08-2021 20-08-2021 13:00
BR/GEK/CSS/IZO/06250/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Zakup infrastruktury dla środowiska wirtualizacji systemów OT dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Sekcja Strategii Zakupowych PGE GiEK S.A. INF.31403 Serwery 30-08-2021 07-09-2021 12:00
BR/GEK/ELO/ELO/07735/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Sukcesywne dostawy uzupełniające roztworu mocznika i wody amoniakalnej dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- PGE GiEK SA - O El Opole PGE GiEK S.A. CHM.353 Chemia przemysłowa 18-10-2021 22-10-2021 13:45
BR/GEK/CSS/IZO/08725/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Wdrożenie systemu monitorowania bezpieczeństwa dla bloków 1- 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Sekcja Strategii Zakupowych PGE GiEK S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 22-11-2021 30-11-2021 12:00
BR/GEK/CSS/IZO/09710/2021 Zapytanie o informację (RFI) - "Odtworzenie systemu nadzoru nad układami prądu stałego dla bloków 5-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów" Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Sekcja Strategii Zakupowych PGE GiEK S.A. REM.20503 Uk-ur związ.z instalacjami 28-12-2021 11-01-2022 15:00
BR/GEK/CSS/IZO/09745/2021 Zapytanie o informację (RFI) - "Usługi porządkowe usuwania osadów węgla i biomasy dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole" Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Sekcja Strategii Zakupowych PGE GiEK S.A. ADM.22802 Usługi utrzymania porządku/sprzątania 21-01-2022 28-01-2022 12:00
POST/PEC/PEC/UZI/00088/2022 Ramowe dostawy silników gazowych wraz z usługą LTSA na potrzeby spółek Grupy PGE Energia Ciepła S.A. Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Dostawy Dział Zakupów Utrzymaniowych i Inwestycyjnych PGE Energia Ciepła S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 19-04-2022 05-08-2022 12:00
BR/GEK/ELO/ELO/01037/2022 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa 40% roztworu mocznika dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A Oddział Elektrownia Opole Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- PGE GiEK SA - O El Opole PGE GiEK S.A. CHM.353 Chemia przemysłowa 22-02-2022 28-02-2022 10:27
BR/GEK/ELR/ELR/01302/2022 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa 40% technicznego roztworu mocznika dla PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- PGE GiEK SA - O El Rybnik PGE GiEK S.A. CHM.353 Chemia przemysłowa 24-02-2022 02-03-2022 23:59
BR/GEK/CSS/IZO/01536/2022 Zapytanie o informację (RFI) - OT_Bloki 1-6 - Przemysłowa Magistrala Ethernet - odtworzenie macierzy dyskowych hurtowni danych przemysłowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Sekcja Strategii Zakupowych PGE GiEK S.A. REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 14-03-2022 21-03-2022 14:00
BR/GEK/CSS/IZO/02524/2022 Zapytanie o informację (RFI) - Przeniesienie Centrum Monitoringu U-9 do nowych pomieszczeń w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Sekcja Strategii Zakupowych PGE GiEK S.A. REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 31-03-2022 29-04-2022 12:00
BR/GEK/CSS/IZO/03292/2022 Zapytanie o informację (RFI) - Wykonywanie przeglądów, konserwacji, usuwanie usterek oraz wykonywanie badań i pomiarów generatorów, wzbudnic i transformatorów w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Sekcja Strategii Zakupowych PGE GiEK S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 26-04-2022 09-05-2022 13:00
BR/GEK/CSS/IZO/03565/2022 Zapytanie o informację (RFI) - Woda chłodząca – odtworzenie zużytej armatury na rurociągu w budynku zamknięć przy zbiorniku Zatonie dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Sekcja Strategii Zakupowych PGE GiEK S.A. REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 05-05-2022 30-05-2022 08:00
BR/GEK/CSS/IZO/03603/2022 Zapytanie o informację (RFI) - Serwis dmuchaw LAMSON ( 2 szt. na blok) kotłów K-1,K-2 i K-3” dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Sekcja Strategii Zakupowych PGE GiEK S.A. REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 14-06-2022 30-06-2022 14:00