Ogłoszenia o zamówieniach i kwalifikacjach

GK PGE
 

Pozycje / Items 1-25 z \ of 1514  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
DT/GEK/GEK/PMR-CSS/03753/2020 Dialog techniczny w sprawie dostaw ręczników frotte dla pracowników Oddziałów PGE GiEK S.A. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. BHP.394 Środki ochrony osobistej, BHP, P.poż. 19-05-2020 28-05-2020 12:00
BR/GEK/GEK/PMS/05308/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa taśm przenośnikowych dla PGE GiEK S.A. w okresie 2021/2022 Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. GUM.36102 Taśmy przenośnikowe 26-05-2020 10-06-2020 14:00
BR/GEK/GEK/PMS/07104/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa wahaczy małych do pojazdów gąsienicowych dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. MCH.324 Elementy układu KTZ 29-07-2020 07-08-2020 10:00
BR/GEK/GEK/PMO/09039/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Wykonanie nowego transformatora zaczepowego 25 MVA 15,75/6,3/6,3 kV wraz z jego zabudową na bloku nr 5 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Usługi Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20515 Uk-ur związ.z transformatorami 28-09-2020 13-10-2020 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00179/2020 Wykonanie w trybie Generalnego Realizatora Inwestycji modernizacji zbiornika górnego ESP Porąbka Żar - zadanie nr 1 Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 29-09-2020 23-11-2020 14:00
BR/GEK/GEK/PMO/00289/2021 Zapytanie o informację (RFI) - „Odtworzenie systemu zabezpieczeń i regulatora turbiny na bloku nr 6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów" Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. INF. Materiały, oprogramowanie i usługi IT 03-02-2021 05-02-2021 10:37
BR/GEK/CSS/PMO/00842/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Wykonanie stołu załadowczego na podwoziu szynowym przenośnika TZ-11 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20502 Uk-ur związ.z maszynami 22-02-2021 02-03-2021 13:00
BR/GEK/CSS/PMO/00917/2021 Remont odtworzeniowy wirnika generatora z bloku nr 11 i nr 3 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 25-02-2021 04-03-2021 13:00
BR/GEK/CSS/PMO/01808/2021 Zapytanie o informację (RFI) - "Świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów" Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. TRS. Usługi transportowe 26-03-2021 01-04-2021 23:00
BR/GEK/CSS/PMO/01522/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Remont kapitalny Turbiny bloku A w Elektrociepłowni Pomorzany dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 18-03-2021 06-04-2021 12:00
BR/GEK/ELB/ELB/01612/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa gazów technicznych do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów (w okresie 01.07.2021 – 30.06.2022) Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- PGE GiEK SA - O El Bełchatów PGE GiEK S.A. PAL. Paliwa, oleje i gazy techniczne 23-03-2021 02-04-2021 15:00
BR/GEK/CSS/PMO/02633/2021 Zapytanie o informację (RFI) Serwis urządzeń produkcji ATLAS COPCO dla PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20501 Uk-ur przeglady techniczne maszyn i instalacji 16-04-2021 21-04-2021 12:00
BR/GEK/CSS/PMO/04163/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Bieżące utrzymanie urządzeń gospodarki sprężonego powietrza oraz układów i sieci ciepłowniczych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 09-06-2021 18-06-2021 15:00
POST/EOD/EOD/BM/00109/2021 EW Solina - Modernizacja sprężarkowni 10 bar Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. MCH.31902 Sprężarki 12-05-2021 06-07-2021 14:00
BR/GEK/CSS/PMO/04480/2021 Zapytanie o informację (RFI) - "Usługi załadunku i rozładunku ubocznych produktów spalania dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole" Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. TRS.220 Usługi sprzętu technologicznego 21-06-2021 24-06-2021 13:00
POST/EOD/EOD/BM/00165/2021 EW Dychów ASTKZ Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. INF.31699 Poz.elemen.grupy oprogramowanie 22-06-2021 27-07-2021 14:00
BR/GEK/CSS/PMO/04536/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Zaprojektowanie i wykonanie sieci transmisji danych pomiarowych zużycia energii elektrycznej dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. LCZ.20699 Poz.elemen.grupy usługi licznikowe 28-06-2021 06-07-2021 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00249/2020 Wykonanie w trybie Generalnego Realizatora Inwestycji modernizacji zbiornika górnego ESP Porąbka Żar - zadanie nr 2 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 23-12-2020 30-09-2021 14:00
BR/GEK/CSS/PMO/05534/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Wykonanie zestawów krążnikowych dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. MCH.32404 Krążniki 29-07-2021 05-08-2021 14:00
BR/GEK/ELT/ELT/05877/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa 150 ton wodnego roztworu bromku sodu NaBr o stężeniu 43% dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- PGE GiEK SA - O El Turów PGE GiEK S.A. CHM.353 Chemia przemysłowa 12-08-2021 20-08-2021 13:00
BR/GEK/ELT/ELT/05875/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa wodnego roztworu bromku wapnia o stężeniu 42% dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- PGE GiEK SA - O El Turów PGE GiEK S.A. CHM.353 Chemia przemysłowa 12-08-2021 20-08-2021 13:00
BR/GEK/CSS/PMO/06110/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Wykonanie zestawów krążnikowych dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. MCH.32404 Krążniki 24-08-2021 27-08-2021 12:00
BR/GEK/CSS/IZO/06250/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Zakup infrastruktury dla środowiska wirtualizacji systemów OT dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. INF.31403 Serwery 30-08-2021 07-09-2021 12:00
POST/DYS/OL/LZA/02165/2021 Usługa wymiany liczników energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych na obszarze Oddziału Lublin Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Wydział Zamówień PGE Dystrybucja S.A. ELK. Materiały elektryczne 30-08-2021 29-09-2021 10:00
BR/GEK/ELO/ELO/06938/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa środków smarnych na 2022 rok dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- PGE GiEK SA - O El Opole PGE GiEK S.A. PAL.37606 Smary 28-09-2021 05-10-2021 10:33