Ogłoszenia o zamówieniach i kwalifikacjach

PGE GiEK SA
 

Pozycje / Items 1-25 z \ of 529  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
BR/GEK/ELT/ELT/05875/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa wodnego roztworu bromku wapnia o stężeniu 42% dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- PGE GiEK SA - O El Turów PGE GiEK S.A. CHM.353 Chemia przemysłowa 12-08-2021 20-08-2021 13:00
BR/GEK/ELT/ELT/05877/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa 150 ton wodnego roztworu bromku sodu NaBr o stężeniu 43% dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- PGE GiEK SA - O El Turów PGE GiEK S.A. CHM.353 Chemia przemysłowa 12-08-2021 20-08-2021 13:00
BR/GEK/ELT/ELT/07954/2022 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa wodorotlenku sodu do oczyszczalni ścieków z IOS w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- PGE GiEK SA - O El Turów PGE GiEK S.A. CHM.353 Chemia przemysłowa 06-10-2022 13-10-2022 07:34
BR/GEK/ELT/ELT/02164/2023 Zapytanie o informację (RFI) - Sukcesywne dostawy koagulantu Flokor 1,2A do PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- PGE GiEK SA - O El Turów PGE GiEK S.A. CHM.35308 Środki do uzdatniania wody 17-03-2023 27-03-2023 12:00
BR/GEK/ELT/ELT/04618/2023 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa roztworu węglanu sodu ciężkiego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- PGE GiEK SA - O El Turów PGE GiEK S.A. CHM.35308 Środki do uzdatniania wody 20-06-2023 27-06-2023 11:17
BR/GEK/ELT/ELT/03288/2024 Zapytanie o informację (RFI) - Zakup antyskalantu Ropur RPI 4000A dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- PGE GiEK SA - O El Turów PGE GiEK S.A. CHM.35308 Środki do uzdatniania wody 13-05-2024 20-05-2024 14:00
BR/GEK/KWB/KWB/09605/2022 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa rur i kształtek PE dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Bełchatów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- PGE GiEK SA - O KWB Bełchatów PGE GiEK S.A. BUD.369 Pozostałe materiały budowlane 21-12-2022 11-01-2023 11:07
BR/GEK/KWB/KWB/04655/2023 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa rur GRP do zabudowy w studniach odwadniających dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- PGE GiEK SA - O KWB Bełchatów PGE GiEK S.A. BUD.36901 Rury 12-06-2023 22-06-2023 12:00
BR/GEK/GEK/PMS/07104/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa wahaczy małych do pojazdów gąsienicowych dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. MCH.324 Elementy układu KTZ 29-07-2020 07-08-2020 10:00
BR/GEK/GEK/PMO/09039/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Wykonanie nowego transformatora zaczepowego 25 MVA 15,75/6,3/6,3 kV wraz z jego zabudową na bloku nr 5 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Usługi Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20515 Uk-ur związ.z transformatorami 28-09-2020 13-10-2020 12:00
BR/GEK/GEK/PMO/00289/2021 Zapytanie o informację (RFI) - „Odtworzenie systemu zabezpieczeń i regulatora turbiny na bloku nr 6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów" Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. INF. Materiały, oprogramowanie i usługi IT 03-02-2021 05-02-2021 10:37
BR/GEK/CSS/PMO/01522/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Remont kapitalny Turbiny bloku A w Elektrociepłowni Pomorzany dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 18-03-2021 06-04-2021 12:00
BR/GEK/CSS/PMO/04163/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Bieżące utrzymanie urządzeń gospodarki sprężonego powietrza oraz układów i sieci ciepłowniczych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 09-06-2021 18-06-2021 15:00
BR/GEK/CSS/PMO/05534/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Wykonanie zestawów krążnikowych dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. MCH.32404 Krążniki 29-07-2021 05-08-2021 14:00
POST/GEK/CSS/IZO/03276/2024 Zakup okularów ochronnych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. BHP.39406 Sprzęt ochrony indywidualnej 07-05-2024 14-05-2024 12:00
POST/GEK/CSS/IZO/03478/2024 Przeprowadzenie inwentaryzacji ilości mazutu dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 16-05-2024 22-05-2024 12:00
POST/GEK/CSS/IZO/03497/2024 Zakup rękawic jednorazowych i wielorazowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. BHP.39405 Rękawice ochronne 15-05-2024 22-05-2024 10:00
POST/GEK/CSS/IZO/03596/2024 Zakup wózków warsztatowych i narzędziowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. TRS.34504 Poj.transportu wewnętrznego (wózki…) 17-05-2024 21-05-2024 08:00
POST/GEK/CSS/IZO/03739/2024 Wykonanie legalizacji liczników ciepła i czujników temperatury dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 22-05-2024 28-05-2024 10:00
POST/GEK/CSS/IZO/03778/2024 Zakup baterii i akumulatorów dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. ELK.31001 Baterie 23-05-2024 29-05-2024 10:00
POST/GEK/CSS/IZO/03785/2024 Usługa inspekcji dronem podwodnym elementów infrastruktury obiektu hydrotechnicznego pompowni wody surowej W-4 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. POZ.25899 Elemen.grupy usł. 23-05-2024 29-05-2024 12:00
DT/GEK/GEK/PMR-CSS/03753/2020 Dialog techniczny w sprawie dostaw ręczników frotte dla pracowników Oddziałów PGE GiEK S.A. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. BHP.394 Środki ochrony osobistej, BHP, P.poż. 19-05-2020 28-05-2020 12:00
BR/GEK/CSS/PMO/00842/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Wykonanie stołu załadowczego na podwoziu szynowym przenośnika TZ-11 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20502 Uk-ur związ.z maszynami 22-02-2021 02-03-2021 13:00
BR/GEK/CSS/PMO/00917/2021 Remont odtworzeniowy wirnika generatora z bloku nr 11 i nr 3 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 25-02-2021 04-03-2021 13:00
BR/GEK/CSS/PMO/01808/2021 Zapytanie o informację (RFI) - "Świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów" Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK S.A. TRS. Usługi transportowe 26-03-2021 01-04-2021 23:00