Ogłoszenia o zamówieniach i kwalifikacjach

PGE GiEK SA
 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 363  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/14824/2019 Zakup materiałów ogniotrwałych na lata 2020-2021 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów PGE GiEK SA BUD.36804 Wyroby ogniotrwałe 11-05-2020 25-06-2020 12:00
DT/GEK/GEK/PMR-CSS/03753/2020 Dialog techniczny w sprawie dostaw ręczników frotte dla pracowników Oddziałów PGE GiEK S.A. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA BHP.394 Środki ochrony osobistej, BHP, P.poż. 19-05-2020 28-05-2020 12:00
BR/GEK/GEK/PMO/05218/2020 Zapytanie o informację (RFI)- Zakup oryginalnych części do samochodów Land Rover na okres 18 miesięcy dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA TRS.34520 Części - Land Rover 22-05-2020 04-06-2020 10:00
BR/GEK/GEK/PMS/05308/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa taśm przenośnikowych dla PGE GiEK S.A. w okresie 2021/2022 Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA GUM.36102 Taśmy przenośnikowe 26-05-2020 10-06-2020 14:00
BR/GEK/GEK/PMO/05665/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa węzłów łożyskowych oraz uszczelnień labiryntowych do produkcji krążników w 2021 r. dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA MCH.324 Elementy układu KTZ 08-06-2020 16-06-2020 10:00
BR/GEK/GEK/PMO/05678/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa pokryw zewnętrznych do produkcji krążników w 2021 r. dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA MCH.324 Elementy układu KTZ 08-06-2020 16-06-2020 10:00
DT/GEK/GEK/PMR-KWT/04116/2020 Dialog techniczny dotyczący dostawy szybko wymiennych zębów do czerpaków dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB Turów PGE GiEK SA MCH.324 Elementy układu KTZ 20-07-2020 12-08-2020 12:00
BR/GEK/GEK/PMS/07019/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa oleju napędowego dla GK PGE w latach 2021-2022 Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA PAL.37401 Oleje napędowe 20-07-2020 30-07-2020 12:00
BR/GEK/GEK/PMS/07104/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa wahaczy małych do pojazdów gąsienicowych dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA MCH.324 Elementy układu KTZ 29-07-2020 07-08-2020 10:00
DT/GEK/GEK/PMR-ELB/07744/2020 Dialog techniczny dotyczący dostaw środka antypiennego wykorzystywanego do usuwania piany oraz zapobiegającego zjawisku tworzenia się piany w absorberach Instalacji Odsiarczania Spalin bloków 2-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów PGE GiEK SA CHM.35399 Poz.elemen.grupy wyroby chemiczne 02-09-2020 09-09-2020 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/04308/2020 Dostawa wapna hydratyzowanego dla Oddziałów PGE GiEK S.A. w latach 2021-2022 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów PGE GiEK SA CHM.35307 Wapno hydratyzowane 29-09-2020 30-10-2020 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-CSS/14124/2019 Zawarcie umowy ramowej na dostawę taśm przenośnikowych na lata 2020-2022 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów Linii Wydobycie PGE GiEK SA GUM.36102 Taśmy przenośnikowe 04-05-2020 01-10-2020 12:00
BR/GEK/GEK/PMO/09084/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Dostosowanie monitoringu ekologicznego spalin EC Szczecin do BAT dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Usługi Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 29-09-2020 12-10-2020 14:00
BR/GEK/GEK/PMO/09039/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Wykonanie nowego transformatora zaczepowego 25 MVA 15,75/6,3/6,3 kV wraz z jego zabudową na bloku nr 5 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Usługi Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA REM.20515 Uk-ur związ.z transformatorami 28-09-2020 13-10-2020 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/05287/2020 Dostawa roztworów kwasu solnego, mrówkowego, wodorotlenku sodu oraz kwasu adypinowego na okres 12 miesięcy dla Oddziałów PGE GiEK S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów PGE GiEK SA CHM.35301 Wzorce chemiczne (cda) 20-10-2020 19-11-2020 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/02747/2020 Usługa zagospodarowania, odbioru, transportu odpadów w 2020 r. dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB Bełchatów PGE GiEK SA EKO.24903 Usługi zagospodarowywania odpadów stałych 29-10-2020 30-11-2020 12:00
BR/GEK/GEK/PMO/09749/2020 Zapytanie o informację (RFI) -Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na urządzeniach ciśnieniowych kotłów K1-8 w w PGE GiEK S.A. oddział Elektrownia Rybnik. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Usługi Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 14-10-2020 30-10-2020 14:00
BR/GEK/GEK/PMS/10358/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Zakup usługi polegającej na realizacji prac odtworzeniowo-remontowych w ramach rozszerzonego remontu średniego bloku nr 6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 02-11-2020 06-11-2020 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/07472/2020 Zakup usługi przewozowej do transportu pracowników dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB Bełchatów PGE GiEK SA TRS.21801 Transport osób z i do pracy zorganizowany 23-11-2020 30-12-2020 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELT/04564/2020 Dostawa technicznych roztworów mocznika i wody amoniakalnej dla Oddziałów PGE GiEK S.A. w latach 2021-2022 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Turów PGE GiEK SA CHM.35302 Odczynniki chemiczne 02-11-2020 04-12-2020 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELD/08324/2020 Remont południowo – wschodniej ściany dawnej kotłowni nr 2 w budynku głównym Elektrociepłowni Szczecin - 1 ETAP dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Dolna Odra PGE GiEK SA RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 27-11-2020 21-12-2020 11:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/07718/2020 Nakładanie powłok poliuretanowych na płaszcze krążników dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB Bełchatów PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 31-12-2020 04-02-2021 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/03078/2020 Dostosowanie do wymogów emisyjnych systemów monitoringu SO2 i O2 w spalinach przed IOS bloki 2 - 12, 14 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów PGE GiEK SA EKO.24999 Poz.elemen.grupy usł.ochrony środowiska 24-12-2020 09-02-2021 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-CSS/08407/2020 Dostawa oleju napędowego dla GK PGE w latach 2021-2022 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów Linii Wydobycie PGE GiEK SA PAL.37401 Oleje napędowe 29-12-2020 11-02-2021 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/10115/2020 Czyszczenie wężownic przegrzewaczy oraz ścian ekranowych kotłów na blokach nr 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 31-12-2020 14-01-2021 12:00