Ogłoszenia o zamówieniach i kwalifikacjach

PGE GiEK SA
 

Pozycje / Items 1-25 z \ of 294  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
DT/GEK/GEK/PMR-CSS/03753/2020 Dialog techniczny w sprawie dostaw ręczników frotte dla pracowników Oddziałów PGE GiEK S.A. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA BHP.394 Środki ochrony osobistej, BHP, P.poż. 19-05-2020 28-05-2020 12:00
BR/GEK/GEK/PMO/05218/2020 Zapytanie o informację (RFI)- Zakup oryginalnych części do samochodów Land Rover na okres 18 miesięcy dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA TRS.34520 Części - Land Rover 22-05-2020 04-06-2020 10:00
BR/GEK/GEK/PMS/05308/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa taśm przenośnikowych dla PGE GiEK S.A. w okresie 2021/2022 Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA GUM.36102 Taśmy przenośnikowe 26-05-2020 10-06-2020 14:00
DT/GEK/GEK/PMR-KWT/04116/2020 Dialog techniczny dotyczący dostawy szybko wymiennych zębów do czerpaków dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB Turów PGE GiEK SA MCH.324 Elementy układu KTZ 20-07-2020 12-08-2020 12:00
BR/GEK/GEK/PMS/07019/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa oleju napędowego dla GK PGE w latach 2021-2022 Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA PAL.37401 Oleje napędowe 20-07-2020 30-07-2020 12:00
BR/GEK/GEK/PMS/07104/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa wahaczy małych do pojazdów gąsienicowych dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA MCH.324 Elementy układu KTZ 29-07-2020 07-08-2020 10:00
BR/GEK/GEK/PMO/09084/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Dostosowanie monitoringu ekologicznego spalin EC Szczecin do BAT dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Usługi Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 29-09-2020 12-10-2020 14:00
BR/GEK/GEK/PMO/09039/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Wykonanie nowego transformatora zaczepowego 25 MVA 15,75/6,3/6,3 kV wraz z jego zabudową na bloku nr 5 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Usługi Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA REM.20515 Uk-ur związ.z transformatorami 28-09-2020 13-10-2020 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/05287/2020 Dostawa roztworów kwasu solnego, mrówkowego, wodorotlenku sodu oraz kwasu adypinowego na okres 12 miesięcy dla Oddziałów PGE GiEK S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów PGE GiEK SA CHM.35301 Wzorce chemiczne (cda) 20-10-2020 19-11-2020 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/02747/2020 Usługa zagospodarowania, odbioru, transportu odpadów w 2020 r. dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB Bełchatów PGE GiEK SA EKO.24903 Usługi zagospodarowywania odpadów stałych 29-10-2020 30-11-2020 12:00
BR/GEK/GEK/PMO/09749/2020 Zapytanie o informację (RFI) -Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na urządzeniach ciśnieniowych kotłów K1-8 w w PGE GiEK S.A. oddział Elektrownia Rybnik. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Usługi Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 14-10-2020 30-10-2020 14:00
BR/GEK/GEK/PMS/10358/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Zakup usługi polegającej na realizacji prac odtworzeniowo-remontowych w ramach rozszerzonego remontu średniego bloku nr 6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Dostawy Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA REM.20511 Uk-ur związ.z blokami energet. 02-11-2020 06-11-2020 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/07472/2020 Zakup usługi przewozowej do transportu pracowników dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB Bełchatów PGE GiEK SA TRS.21801 Transport osób z i do pracy zorganizowany 23-11-2020 30-12-2020 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-KWB/07718/2020 Nakładanie powłok poliuretanowych na płaszcze krążników dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB Bełchatów PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 31-12-2020 04-02-2021 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/03078/2020 Dostosowanie do wymogów emisyjnych systemów monitoringu SO2 i O2 w spalinach przed IOS bloki 2 - 12, 14 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów PGE GiEK SA EKO.24999 Poz.elemen.grupy usł.ochrony środowiska 24-12-2020 09-02-2021 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/10115/2020 Czyszczenie wężownic przegrzewaczy oraz ścian ekranowych kotłów na blokach nr 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 31-12-2020 14-01-2021 12:00
POST/GEK/GEK/PMR-CSS/08913/2020 Dostawa naturalnej wody średniozmineralizowanej i źródlanej  dla Spółek PGE w okresie 12 miesięcy Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów Linii Wydobycie PGE GiEK SA BHP.39501 Woda mineralna i źródlana 31-12-2020 15-02-2021 12:00
BR/GEK/GEK/PMS/11950/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Opracowanie koncepcji zabudowy króćców rozruchowych wraz z potwierdzeniem możliwości uruchomienia bloku energetycznego dla PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Usługi Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 30-12-2020 18-01-2021 08:00
BR/GEK/GEK/PMO/00289/2021 Zapytanie o informację (RFI) - „Odtworzenie systemu zabezpieczeń i regulatora turbiny na bloku nr 6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów" Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA INF. Materiały, oprogramowanie i usługi IT 03-02-2021 05-02-2021 10:37
BR/GEK/GEK/PMO/00372/2021 Zapytanie o informację - Wykonanie prac odtworzeniowo-remontowych w ramach rozszerzonego remontu średniego bloku nr 6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 29-01-2021 05-02-2021 11:00
BR/GEK/GEK/PMO/00361/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Rekonstrukcja powłoki antykorozyjnej wirnika Regavo bl nr 4 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 29-01-2021 05-02-2021 13:00
BR/GEK/GEK/PMO/00354/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na urządzeniach ciśnieniowych kotłów K 3-8 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 01-02-2021 12-02-2021 10:00
BR/GEK/GEK/PMO/00319/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Usługi serwisu i wsparcia technicznego dla systemów Ovation w PGE GiEK S.A. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 27-01-2021 08-02-2021 14:00
BR/GEK/GEK/PMO/00476/2021 Zapytanie o informację (RFI) - Dostawy oleju turbinowego (REMIZ) dla Spółek GK PGE w okresie 12 miesięcy Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA PAL.37604 Oleje turbinowe 04-02-2021 11-02-2021 12:00
BR/GEK/GEK/PMO/00475/2021 Zapytanie o informację - Zabezpieczenie przed pyleniem składowiska suspensji popiołowej Lubień dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Optymalizacji Zakupów PGE GiEK SA REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 04-02-2021 12-02-2021 12:00