Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 

Pozycje 1-12 z 12  pokazuj  pozycji

Kategoria
POST/PGE/PGE/DZ/00048/2019 ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W BUDYNKU PGE S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Administracji REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 2019-02-11 2019-02-22 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/05396/2018 Dostawa samochodów osobowych dla Spółek GK PGE Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Administracji TRS.34501 Samochody osobowe i autobusy 2018-12-13 2019-02-04 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/05053/2018 Umowy ramowe na udzielenie linii gwarancyjnych Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Usługi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Skarbu i Relacji Inwestorskich FPD.242 Usługi finansowe 2018-11-27 2019-01-18 12:00
DT/PGE/PGE/DZ/03612/2018 Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie Opracowanie: 1. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: Raport OOŚ); 2. raportu lokalizacyjnego dla obiektu energetyki jądrowej (dalej: Raport Lokalizacyjny) wraz z opcjonalnym uzyskaniem decyzji administracyjnych Dialog techniczny / Konkurs / RFX Dialog techniczny z Ogłoszeniem Usługi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Zakupów FPD.24199 Pozostałe elementy grupy usługi doradcze 2018-12-21 2019-01-18 11:00
POST/PGE/PGE/DZ/05532/2018 Zakup dostępu do systemu informacji gospodarczej Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Zakupów POZ.258 Usługi pozostałe 2018-12-20 2019-01-09 11:00
GKP/PGE/0004/2018 Zamówienie Współne - Dostawa wraz z utrzymaniem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-function Printer) dla Spółek GK PGE. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Strategii IT GK PGE INF.314 Sprzęt komputerowy, peryferia 2018-10-16 2019-01-03 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/04330/2018 Opracowanie sposobu hydrometalurgicznej obróbki zużytych akumulatorów litowych oraz odzyskiwania zawartych w nich materiałów. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Rozwoju i Innowacji FPD.24601 Usługi badawczo-rozwojowe 2018-11-28 2018-12-18 15:00
GKP/PGE/0148/2018 Aprowizacja biura dla Spółek GK PGE na okres 36 miesięcy Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Administracji MBR.391 Materiały biurowe 2018-10-16 2018-12-12 10:00
POST/PGE/PGE/DZ/03323/2018 Usługa monitoringu mediów Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Komunikacji Korporacyjnej POZ. Usługi pozostałe 2018-11-19 2018-11-30 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00813/2018 Dostawa sorbentów wapiennych dla jednostek wytwórczych GK PGE Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych ODP.381 Sorbenty 2018-10-09 2018-11-13 11:00
POST/PGE/PGE/DZ/02681/2018 Dostawa produktów Microsoft w ramach umowy Enterprise Agreement Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Strategii IT GK PGE INF. Materiały, oprogramowanie i usługi IT 2018-10-16 2018-11-06 12:00
GKP/PGE/0151/2018 Dostawa materiałów reklamowych dla Spółek GK PGE Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Usługi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Marketingu MBR.39116 Materiały reklamowe 2018-09-12 2018-09-24 12:00