Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 

Pozycje \ Items 1-15 z \ of 15  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/PGE/PGE/DZ/00074/2019 Sukcesywne dostawy komputerów, monitorów oraz stacji dokujących dla Spółek GK PGE Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. INF.314 Sprzęt komputerowy, peryferia 2019-05-21 2019-06-26 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00228/2019 Opracowanie modeli matematycznych systemu energetycznego zawierającego sezonowy magazyn ciepła służący do ogrzewania pomieszczeń w zimie energią cieplną pozyskiwaną z OZE w okresie letnim oraz opracowanie wytycznych do konstrukcji instalacji pilotażowej tego systemu Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD.24601 Usługi badawczo-rozwojowe 2019-06-03 2019-06-26 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00179/2019 Zakup licencji i wsparcia VMWare. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. INF. Materiały, oprogramowanie i usługi IT 2019-05-17 2019-06-26 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00232/2019 Realizacja magazynu wewnętrznego "Pod Parasolem” Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów -- POZ.25806 Usługi poligraficzne i introligatorskie 2019-05-29 2019-06-25 13:00
POST/PGE/PGE/DZ/00212/2019 Zaprojektowanie i wymiana oszklenia dwóch świetlików dachowych wraz z modernizacją wyłazów dachowych oraz zaprojektowanie i wykonanie punktów kotwiczących do robót alpinistycznych na dachu budynku PGE S.A. przy ul. Mysiej 2 w Warszawie Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Roboty budowlane Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2019-05-29 2019-06-24 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00244/2019 Wybór agencji reklamowej ATL i BTL Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów -- REK.254 Usługi reprezentacyjne i reklamowe 2019-05-21 2019-06-10 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00133/2019 Studium wykonalności zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na potrzeby przygotowania placu budowy na etapie prowadzenia prac przygotowawczych oraz na potrzeby samej budowy elektrowni jądrowej Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE EJ 1 Sp. z o.o. FPD.24499 Poz.elemen.grupy usługi projektowe i doradcze 2019-04-09 2019-05-09 10:00
POST/PGE/PGE/DZ/00101/2019 Podłączenie Systemu Sygnalizacji Pożarowej wraz z Systemem lokalizacji wycieku i zalania do stacji wizualizacyjnej w pomieszczeniu wartowni Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. POZ. Usługi pozostałe 2019-03-20 2019-04-04 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00072/2019 Zakup ekspresów oraz świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. POZ. Usługi pozostałe 2019-03-05 2019-03-21 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/05396/2018 Dostawa samochodów osobowych dla Spółek GK PGE Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. TRS.34501 Samochody osobowe i autobusy 2018-12-13 2019-02-04 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/05053/2018 Umowy ramowe na udzielenie linii gwarancyjnych Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD.242 Usługi finansowe 2018-11-27 2019-01-18 12:00
DT/PGE/PGE/DZ/03612/2018 Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie Opracowanie: 1. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: Raport OOŚ); 2. raportu lokalizacyjnego dla obiektu energetyki jądrowej (dalej: Raport Lokalizacyjny) wraz z opcjonalnym uzyskaniem decyzji administracyjnych Dialog techniczny / Konkurs / RFX Dialog techniczny z Ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD.24199 Pozostałe elementy grupy usługi doradcze 2018-12-21 2019-01-18 11:00
GKP/PGE/0004/2018 Zamówienie Współne - Dostawa wraz z utrzymaniem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-function Printer) dla Spółek GK PGE. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. INF.314 Sprzęt komputerowy, peryferia 2018-10-16 2019-01-03 12:00
GKP/PGE/0148/2018 Aprowizacja biura dla Spółek GK PGE na okres 36 miesięcy Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. MBR.391 Materiały biurowe 2018-10-16 2018-12-12 10:00
GKP/PGE/0151/2018 Dostawa materiałów reklamowych dla Spółek GK PGE Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów -- MBR.39116 Materiały reklamowe 2018-09-12 2018-09-24 12:00