Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 49  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
DT/PGE/PGE/DZ/03612/2018 Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie Opracowanie: 1. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: Raport OOŚ); 2. raportu lokalizacyjnego dla obiektu energetyki jądrowej (dalej: Raport Lokalizacyjny) wraz z opcjonalnym uzyskaniem decyzji administracyjnych Dialog techniczny / Konkurs / RFX Dialog techniczny z Ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD.24199 Pozostałe elementy grupy usługi doradcze 21-12-2018 18-01-2019 11:00
DT/PGE/PGE/DZ/00313/2019 Weryfikacja parametrów jakościowych urządzeń wielofunkcyjnych opartych o technologię atramentową” poprzedzający postępowanie publiczne na dostawę wraz z utrzymaniem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer) dla Spółek GK PGE Dialog techniczny / Konkurs / RFX Dialog techniczny z Ogłoszeniem Dostawy Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF. Materiały, oprogramowanie i usługi IT 02-07-2019 10-07-2019 13:00
POST/PGE/PGE/DZ/00485/2019 Wsparcie utrzymania wydruku i skanu na urządzeniach z CSW1 na lata 2020-2022. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. INF.23503 Usługi utrzymania/wsparcia IT 27-09-2019 29-10-2019 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00249/2019 Wybór domu mediowego dla Spółek GK PGE Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. REK.254 Usługi reprezentacyjne i reklamowe 11-12-2019 30-01-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00063/2020 Wykonanie studium wykonalności, projektów budowlanych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica-3 i studium wykonalności przyłącza Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica-2. Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Usługi Departament Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. FPD.244 Usługi projektowe 14-02-2020 31-03-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00065/2020 Wybór agencji interaktywnej/social media dla PGE Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. REK.25402 Usługi reklamowe 06-03-2020 25-03-2020 10:00
POST/PGE/PGE/DZ/00013/2020 Wykonanie dodatkowych badań geologicznych na morzu Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE EJ 1 Sp. z o.o. POZ. Usługi pozostałe 19-02-2020 27-04-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00054/2020 Monitoring hydrologiczny wód morskich Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE EJ 1 Sp. z o.o. POZ. Usługi pozostałe 27-02-2020 21-04-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00099/2020 Pełnieniu nadzoru geologicznego w imieniu Zamawiającego nad robotami geologicznymi wykonywanymi na lądzie i morzu Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE EJ 1 Sp. z o.o. POZ. Usługi pozostałe 27-03-2020 27-04-2020 14:00
POST/PGE/PGE/DZ/00217/2020 Udostępnienie przez bank linii gwarancyjnej w wysokości 250 mln zł. Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD.242 Usługi finansowe 30-06-2020 03-08-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00226/2020 Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz transmisji danych. Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE Systemy S.A. TEL.239 Usługi telekomunikacyjne 03-07-2020 13-07-2020 14:00
POST/PGE/PGE/DZ/00178/2020 Usługa przewozowa TAXI na terenie Warszawy dla Spółek GK PGE Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. TRS.21802 Taksówki 13-07-2020 23-07-2020 13:00
POST/PGE/PGE/DZ/00254/2020 Dostawa sorbentów wapiennych dla jednostek wytwórczych GK PGE w 2021 roku Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ODP.381 Sorbenty 24-07-2020 07-09-2020 10:00
POST/PGE/PGE/DZ/00194/2020 Wykonanie pionowego otworu badawczego LUBIATOWO PGEEJ1-1 wraz z wykonaniem badań geofizyki otworowej oraz badań laboratoryjnych Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE EJ 1 Sp. z o.o. GOR.21401 Usługi wiertnicze i górnicze 22-07-2020 24-08-2020 12:00
DT/PGE/PGE/DZ/00247/2020 Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi transportu kolejowego lub kolejowo-wodnego węgla kamiennego do ZEW KOGENERACJA S.A. Wrocław. Dialog techniczny / Konkurs / RFX Dialog techniczny z Ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. TRS.21903 Transport towarów kolejowy 30-07-2020 12-08-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00231/2020 Ubezpieczenie grupowe dla pracowników PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. UBZ. Usługi ubezpieczeniowe 27-07-2020 10-08-2020 10:00
POST/PGE/PGE/DZ/00260/2020 Wybór dwóch agencji reklamowych ATL i BTL Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. REK.25402 Usługi reklamowe 03-08-2020 25-08-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00272/2020 Zakup oprogramowania GAMS. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF.31601 Oprogramowanie standardowe (nie wymagające wdrożenia) 31-08-2020 11-09-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00261/2020 Wymiana okablowania SSP i DSO etap II w budynku PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Roboty budowlane Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 01-09-2020 22-09-2020 13:00
POST/PGE/PGE/DZ/00295/2020 Opracowanie koncepcji nowej strony www.gkpge.pl Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. REK.25402 Usługi reklamowe 10-09-2020 21-09-2020 11:00
POST/PGE/PGE/DZ/00267/2020 Wykonanie wentylacji mechanicznej ciągów komunikacyjnych w budynku biurowym PGE SA [realizacja prac budowlanych] Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Roboty budowlane Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 10-09-2020 12-10-2020 10:00
POST/PGE/PGE/DZ/00300/2020 Mobilne wymiany opon w Warszawie Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. POZ.258 Usługi pozostałe 17-09-2020 29-09-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00238/2020 Zakup serwisu HPE na potrzeby PGE EC Gorzów. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF.23503 Usługi utrzymania/wsparcia IT 07-09-2020 23-09-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00243/2020 Modernizacja powierzchni biurowej po KDM -opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej. Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 31-08-2020 30-09-2020 10:00
POST/PGE/PGE/DZ/00298/2020 Wybór agencji na świadczenie usług eventowych dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. REK. Usługi reprezentacyjne i reklamowe 30-09-2020 09-10-2020 15:00