Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 

Pozycje 1-11 z 11  pokazuj  pozycji

Kategoria
POST/PGE/PGE/DZ/05396/2018 Dostawa samochodów osobowych dla Spółek GK PGE Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Administracji TRS.34501 Samochody osobowe i autobusy 2018-12-13 2019-01-17 12:00
GKP/DZ/0004/2018 Zamówienie Współne - Dostawa wraz z utrzymaniem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-function Printer) dla Spółek GK PGE. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Strategii IT GK PGE INF.314 Sprzęt komputerowy, peryferia 2018-10-16 2019-01-03 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/05053/2018 Umowy ramowe na udzielenie linii gwarancyjnych Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Usługi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Skarbu i Relacji Inwestorskich FPD.242 Usługi finansowe 2018-11-27 2018-12-28 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/04330/2018 Opracowanie sposobu hydrometalurgicznej obróbki zużytych akumulatorów litowych oraz odzyskiwania zawartych w nich materiałów. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Rozwoju i Innowacji FPD.24601 Usługi badawczo-rozwojowe 2018-11-28 2018-12-18 15:00
GKP/DZ/0148/2018 Aprowizacja biura dla Spółek GK PGE na okres 36 miesięcy Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Administracji MBR.391 Materiały biurowe 2018-10-16 2018-12-12 10:00
GKP/DDSP/0035/2018 Przewóz transportem kolejowym węgla kamiennego dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Postępowanie publiczne Przetarg ograniczony Usługi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych TRS.219 Usługi transportu towarów 2018-12-06 2018-12-07 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/03323/2018 Usługa monitoringu mediów Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Komunikacji Korporacyjnej POZ. Usługi pozostałe 2018-11-19 2018-11-30 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00813/2018 Dostawa sorbentów wapiennych dla jednostek wytwórczych GK PGE Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych ODP.381 Sorbenty 2018-10-09 2018-11-13 11:00
POST/PGE/PGE/DZ/02681/2018 Dostawa produktów Microsoft w ramach umowy Enterprise Agreement Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Strategii IT GK PGE INF. Materiały, oprogramowanie i usługi IT 2018-10-16 2018-11-06 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/02161/2018 WYKONYWANIE REMONTÓW I KONSERWACJI SYSTEMÓW OCHRONY TECHNICZNEJ W BUDYNKU PGE S.A. PRZY UL. MYSIEJ 2 W WARSZAWIE Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Administracji ADM. Usługi obsługi obiektów i nieruchomości 2018-10-12 2018-10-29 12:00
GKP/PGE/0151/2018 Dostawa materiałów reklamowych dla Spółek GK PGE Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Usługi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Marketingu MBR.39116 Materiały reklamowe 2018-09-12 2018-09-24 12:00