Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 44  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
DT/PGE/PGE/DZ/03612/2018 Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie Opracowanie: 1. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: Raport OOŚ); 2. raportu lokalizacyjnego dla obiektu energetyki jądrowej (dalej: Raport Lokalizacyjny) wraz z opcjonalnym uzyskaniem decyzji administracyjnych Dialog techniczny / Konkurs / RFX Dialog techniczny z Ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD.24199 Pozostałe elementy grupy usługi doradcze 21-12-2018 18-01-2019 11:00
DT/PGE/PGE/DZ/00313/2019 Weryfikacja parametrów jakościowych urządzeń wielofunkcyjnych opartych o technologię atramentową” poprzedzający postępowanie publiczne na dostawę wraz z utrzymaniem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer) dla Spółek GK PGE Dialog techniczny / Konkurs / RFX Dialog techniczny z Ogłoszeniem Dostawy Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF. Materiały, oprogramowanie i usługi IT 02-07-2019 10-07-2019 13:00
POST/PGE/PGE/DZ/00485/2019 Wsparcie utrzymania wydruku i skanu na urządzeniach z CSW1 na lata 2020-2022. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. INF.23503 Usługi utrzymania/wsparcia IT 27-09-2019 29-10-2019 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00257/2019 Świadczenie usług logistycznych - podróże służbowe dla spółek GK PGE Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. TRS.218 Usługi transportu osób 03-09-2019 04-11-2019 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00249/2019 Wybór domu mediowego dla Spółek GK PGE Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. REK.254 Usługi reprezentacyjne i reklamowe 11-12-2019 30-01-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00635/2019 Studium meteorologiczno-oceanograficzne na Obszarach Morskich Farm Wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3, w ramach realizacji inwestycji budowy Zespołu Morskich Farm Wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy 2550 MW Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów -- FPD.244 Usługi projektowe 14-02-2020 17-03-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00063/2020 Wykonanie studium wykonalności, projektów budowlanych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica-3 i studium wykonalności przyłącza Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica-2. Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Usługi Departament Zakupów -- FPD.244 Usługi projektowe 14-02-2020 31-03-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00065/2020 Wybór agencji interaktywnej/social media dla PGE Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. REK.25402 Usługi reklamowe 06-03-2020 25-03-2020 10:00
POST/PGE/PGE/DZ/00013/2020 Wykonanie dodatkowych badań geologicznych na morzu Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE EJ 1 Sp. z o.o. POZ. Usługi pozostałe 19-02-2020 27-04-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00054/2020 Monitoring hydrologiczny wód morskich Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE EJ 1 Sp. z o.o. POZ. Usługi pozostałe 27-02-2020 21-04-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00099/2020 Pełnieniu nadzoru geologicznego w imieniu Zamawiającego nad robotami geologicznymi wykonywanymi na lądzie i morzu Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE EJ 1 Sp. z o.o. POZ. Usługi pozostałe 27-03-2020 27-04-2020 14:00
POST/PGE/PGE/DZ/00188/2020 Zakup i dostawa niszczarek Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. WPW.38803 Niszczarki 15-06-2020 29-06-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00214/2020 Szkolenie - Analityka z wykorzystaniem języka Python Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD. Usługi finansowe, prawne, doradcze i szkoleniowe 29-06-2020 08-07-2020 15:00
POST/PGE/PGE/DZ/00217/2020 Udostępnienie przez bank linii gwarancyjnej w wysokości 250 mln zł. Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD.242 Usługi finansowe 30-06-2020 03-08-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00196/2020 Zakup dodatkowych licencji do zarządzania danymi geograficznymi wraz z usługami dla PGE Baltica Sp. z o.o. w ramach rozszerzenia aktualnej usługi SLA Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF.235 Usługi IT 02-07-2020 10-07-2020 15:00
POST/PGE/PGE/DZ/00226/2020 Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz transmisji danych. Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE Systemy S.A. TEL.239 Usługi telekomunikacyjne 03-07-2020 13-07-2020 14:00
POST/PGE/PGE/DZ/00178/2020 Usługa przewozowa TAXI na terenie Warszawy dla Spółek GK PGE Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. TRS.21802 Taksówki 13-07-2020 23-07-2020 13:00
POST/PGE/PGE/DZ/00202/2020 Aktualizacja stawek czynszu najmu w budynku przy ul. Mysiej 2 w Warszawie Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. POZ. Usługi pozostałe 30-06-2020 03-08-2020 15:00
POST/PGE/PGE/DZ/00205/2020 Zakup licencji, maintenance i szkoleń dla oprogramowania Oracle Primavera P6 EPPM, Primavera Risk Analysis Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF.235 Usługi IT 02-07-2020 27-07-2020 17:00
POST/PGE/PGE/DZ/00213/2020 Zakup wyposażenia kuchennego dla stołówki i pomieszczeń socjalnych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. WPW. Wyposażenie wnętrz 20-07-2020 28-07-2020 14:00
POST/PGE/PGE/DZ/00254/2020 Dostawa sorbentów wapiennych dla jednostek wytwórczych GK PGE w 2021 roku Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów -- ODP.381 Sorbenty 24-07-2020 07-09-2020 10:00
POST/PGE/PGE/DZ/00194/2020 Wykonanie pionowego otworu badawczego LUBIATOWO PGEEJ1-1 wraz z wykonaniem badań geofizyki otworowej oraz badań laboratoryjnych Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE EJ 1 Sp. z o.o. GOR.21401 Usługi wiertnicze i górnicze 22-07-2020 24-08-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00235/2020 Archiwizacja systemu Selfcare Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF.23503 Usługi utrzymania/wsparcia IT 13-07-2020 28-07-2020 14:00
POST/PGE/PGE/DZ/00248/2020 Sieć obsługi wymian i przechowywania opon samochodowych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. POZ.258 Usługi pozostałe 29-07-2020 07-08-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00253/2020 Zakup wsparcia dla dwóch mostków wideokonferencyjnych RMX1830 bez karty ISDN Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF.23302 Usługi serwisu oprogramowania 29-07-2020 18-08-2020 13:00