Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 40  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
DT/PGE/PGE/DZ/03612/2018 Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie Opracowanie: 1. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: Raport OOŚ); 2. raportu lokalizacyjnego dla obiektu energetyki jądrowej (dalej: Raport Lokalizacyjny) wraz z opcjonalnym uzyskaniem decyzji administracyjnych Dialog techniczny / Konkurs / RFX Dialog techniczny z Ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD.24199 Pozostałe elementy grupy usługi doradcze 21-12-2018 18-01-2019 11:00
POST/PGE/PGE/DZ/05053/2018 Umowy ramowe na udzielenie linii gwarancyjnych Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD.242 Usługi finansowe 27-11-2018 18-01-2019 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00232/2019 Realizacja magazynu wewnętrznego "Pod Parasolem” Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. POZ.25806 Usługi poligraficzne i introligatorskie 29-05-2019 25-06-2019 13:00
DT/PGE/PGE/DZ/00313/2019 Weryfikacja parametrów jakościowych urządzeń wielofunkcyjnych opartych o technologię atramentową” poprzedzający postępowanie publiczne na dostawę wraz z utrzymaniem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer) dla Spółek GK PGE Dialog techniczny / Konkurs / RFX Dialog techniczny z Ogłoszeniem Dostawy Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF. Materiały, oprogramowanie i usługi IT 02-07-2019 10-07-2019 13:00
POST/PGE/PGE/DZ/00485/2019 Wsparcie utrzymania wydruku i skanu na urządzeniach z CSW1 na lata 2020-2022. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. INF.23503 Usługi utrzymania/wsparcia IT 27-09-2019 29-10-2019 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00257/2019 Świadczenie usług logistycznych - podróże służbowe dla spółek GK PGE Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. TRS.218 Usługi transportu osób 03-09-2019 04-11-2019 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00381/2019 Dostawa samochodów dostawczych i terenowych dla Spółek GK PGE w latach 2019-2020 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. TRS.345 Pojazdy 04-10-2019 25-11-2019 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00663/2019 Wymiana okablowania SSP i DSO etap I w budynku PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Roboty budowlane Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 24-12-2019 27-01-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00249/2019 Wybór domu mediowego dla Spółek GK PGE Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. REK.254 Usługi reprezentacyjne i reklamowe 11-12-2019 30-01-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00625/2019 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej dla budynku PGE S.A. Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ADM.22799 Poz.elemen.grupy usł.zarządz.obiektami/nieruch. 22-01-2020 07-02-2020 14:00
POST/PGE/PGE/DZ/00635/2019 Studium meteorologiczno-oceanograficzne na Obszarach Morskich Farm Wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3, w ramach realizacji inwestycji budowy Zespołu Morskich Farm Wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy 2550 MW Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów -- FPD.244 Usługi projektowe 14-02-2020 17-03-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00076/2020 Dostawa sorbentu ultradrobnego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w latach 2020 – 2022 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ODP.381 Sorbenty 28-02-2020 01-04-2020 10:00
POST/PGE/PGE/DZ/00063/2020 Wykonanie studium wykonalności, projektów budowlanych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica-3 i studium wykonalności przyłącza Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica-2. Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Usługi Departament Zakupów -- FPD.244 Usługi projektowe 14-02-2020 31-03-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00077/2020 Zakup okablowania do CPD Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF.31801 Wyposażenie serwerowni (szafy, okabl.) 02-03-2020 23-03-2020 14:00
POST/PGE/PGE/DZ/00065/2020 Wybór agencji interaktywnej/social media dla PGE Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. REK.25402 Usługi reklamowe 06-03-2020 25-03-2020 10:00
POST/PGE/PGE/DZ/00100/2020 Sukcesywna dostawa paliw w systemie bezgotówkowym dla Spółek GK PGE - Karta Flotowa Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PAL.374 Paliwa eksploatacyjne 30-03-2020 29-04-2020 14:00
POST/PGE/PGE/DZ/00435/2019 Wykonanie wstępnego badania geotechnicznego dna morskiego (Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o. o. i Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o. o. ) / Performance of preliminary geotechnical seabed investigation for the Elektrownia Wiatrowa Baltica - 2 sp. z o.o. and Elektrownia Wiatrowa Baltica - 3 sp. z o.o. wind farms Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów -- GOR.21401 Usługi wiertnicze i górnicze 06-09-2019 09-04-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00013/2020 Wykonanie dodatkowych badań geologicznych na morzu Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE EJ 1 Sp. z o.o. POZ. Usługi pozostałe 19-02-2020 27-04-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00054/2020 Monitoring hydrologiczny wód morskich Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE EJ 1 Sp. z o.o. POZ. Usługi pozostałe 27-02-2020 21-04-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00099/2020 Pełnieniu nadzoru geologicznego w imieniu Zamawiającego nad robotami geologicznymi wykonywanymi na lądzie i morzu Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE EJ 1 Sp. z o.o. POZ. Usługi pozostałe 27-03-2020 27-04-2020 14:00
POST/PGE/PGE/DZ/00170/2020 Zakup plotera A0 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF.31407 Urządzenia wydruku 15-05-2020 27-05-2020 14:00
POST/PGE/PGE/DZ/00158/2020 Zakup projektorów na potrzeby PGE GiEK SA Oddział Opole Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF.315 Sprzęt telekomunikacyjny 27-05-2020 01-06-2020 14:00
POST/PGE/PGE/DZ/00098/2020 Przeprowadzenie badań i testów FAT i SAT przy modernizacji zasilania w PGE SA. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 29-05-2020 10-06-2020 16:00
POST/PGE/PGE/DZ/00177/2020 Zakup miernika certyfikowanego Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF.31801 Wyposażenie serwerowni (szafy, okabl.) 03-06-2020 10-06-2020 13:00
POST/PGE/PGE/DZ/00192/2020 Zakup sprzętu telekomunikacyjnego VoIP. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF.31502 Telefony stacjonarne, faksy 10-06-2020 19-06-2020 13:00