Ogłoszenia o zamówieniach i kwalifikacjach

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 

Pozycje / Items 1-25 z \ of 75  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
DT/PGE/PGE/DZ/03612/2018 Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie Opracowanie: 1. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: Raport OOŚ); 2. raportu lokalizacyjnego dla obiektu energetyki jądrowej (dalej: Raport Lokalizacyjny) wraz z opcjonalnym uzyskaniem decyzji administracyjnych Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD.24199 Pozostałe elementy grupy usługi doradcze 21-12-2018 18-01-2019 11:00
DT/PGE/PGE/DZ/00313/2019 Weryfikacja parametrów jakościowych urządzeń wielofunkcyjnych opartych o technologię atramentową” poprzedzający postępowanie publiczne na dostawę wraz z utrzymaniem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer) dla Spółek GK PGE Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Dostawy Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF. Materiały, oprogramowanie i usługi IT 02-07-2019 10-07-2019 13:00
POST/PGE/PGE/DZ/00485/2019 Wsparcie utrzymania wydruku i skanu na urządzeniach z CSW1 na lata 2020-2022. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów -- INF.23503 Usługi utrzymania/wsparcia IT 27-09-2019 29-10-2019 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00249/2019 Wybór domu mediowego dla Spółek GK PGE Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. REK.254 Usługi reprezentacyjne i reklamowe 11-12-2019 30-01-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00065/2020 Wybór agencji interaktywnej/social media dla PGE Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. REK.25402 Usługi reklamowe 06-03-2020 25-03-2020 10:00
POST/PGE/PGE/DZ/00296/2020 Prenumerata i dostawa prasy (czasopism, gazet, periodyków, magazynów) dla spółek GK PGE. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. MBR.39114 Czasopisma 23-09-2020 16-10-2020 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00294/2020 Usługi pocztowe dla wybranych spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. TEL.23801 Usługi pocztowe 02-10-2020 16-10-2020 11:00
BR/PGE/PGE/DZ/00360/2020 Kompleksowe rozwiązanie informatyczne wspierające obszar sprzedaży detalicznej i obsługi klientów w GK PGE Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Dostawy Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF. Materiały, oprogramowanie i usługi IT 06-11-2020 20-11-2020 23:59
POST/PGE/PGE/DZ/00390/2020 Zakup usług szkoleniowo-rozwojowych: przeprowadzania szkoleń rozwijających kompetencje interpersonalne oraz innych usług związanych z identyfikacją potrzeb rozwojowych, rozwojem pracowników i edukacją biznesową. Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD.245 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 10-12-2020 08-01-2021 10:00
POST/PGE/PGE/DZ/00413/2020 Modernizacja systemu wideokonferencyjnego. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF.315 Sprzęt telekomunikacyjny 30-12-2020 19-01-2021 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00402/2020 KB#1672 - Zakup usług Ethernet Line PGE EC Wrocław. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Systemy S.A. TEL. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne 18-12-2020 19-01-2021 10:00
POST/PGE/PGE/DZ/00363/2020 Dostawy urządzeń GSM Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF.31503 Telefony komórkowe 15-12-2020 27-01-2021 13:00
POST/PGE/PGE/DZ/00398/2020 Świadczenie usług utrzymania Centralnego Systemu Wydruku w Grupie Kapitałowej PGE. Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF.23503 Usługi utrzymania/wsparcia IT 31-12-2020 29-01-2021 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00325/2020 Wybór domu mediowego dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i PGE Obrót S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. REK.254 Usługi reprezentacyjne i reklamowe 21-12-2020 12-02-2021 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00418/2020 Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych wybranych spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za lata 2022-2024”, Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów -- FPD.24701 Audyty 23-12-2020 16-02-2021 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00022/2021 „Zaprojektowanie i wykonanie wymiany szklenia i izolacji termicznej trzech świetlików na dachu w budynku PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Roboty budowlane Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 23-02-2021 23-03-2021 14:00
POST/PGE/PGE/DZ/00030/2021 Instalacja trzech depozytorów kluczy Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 24-02-2021 11-03-2021 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00422/2020 Zakup uprawnień do oprogramowania Microsoft oraz usług z nim związanych Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF.31601 Oprogramowanie standardowe (nie wymagające wdrożenia) 23-12-2020 05-03-2021 12:00
DT/PGE/SYS/DZ/00037/2021 Sukcesywne dostawy komputerów, monitorów oraz stacji dokujących dla Spółek GK PGE Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem -- Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF.314 Sprzęt komputerowy, peryferia 25-02-2021 15-03-2021 13:00
POST/PGE/SYS/DZ/00002/2021 Zakup łącz WAN na potrzeby SD WAN Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF.23204 Usługi związ.z telekomunikacyjnymi linia.sieci IT 25-02-2021 26-03-2021 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00040/2021 „Zaprojektowanie i montaż systemu zaczepów do ochrony osób przed upadkiem z wysokości w budynku PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 18-03-2021 12-04-2021 14:00
POST/PGE/PGE/DZ/00430/2020 Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby PoC SD WAN Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF.23204 Usługi związ.z telekomunikacyjnymi linia.sieci IT 10-03-2021 01-04-2021 14:00
POST/PGE/PGE/DZ/00065/2021 Postępowanie testowe na potrzeby weryfikacji IT GK PGE Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ND Nie dotyczy 30-03-2021 28-04-2021 14:25
POST/PGE/SYS/DZ/00042/2021 Zakup urządzeń wraz z usługą wdrożenia na potrzeby SD-WAN Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Dostawy Departament Zakupów PGE Systemy S.A. INF.317 Sprzęt sieciowy i bezpieczeństwa 23-03-2021 12-04-2021 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00053/2021 Umowa Serwisowa SKD 2021-2023 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. INF.23302 Usługi serwisu oprogramowania 12-04-2021 07-05-2021 14:00