Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 

Pozycje \ Items 1-18 z \ of 18  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/PGE/PGE/DZ/00332/2019 Dostawa sorbentów wapiennych dla jednostek wytwórczych GK PGE na lata 2019 – 2021 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ODP.381 Sorbenty 25-06-2019 02-08-2019 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00209/2019 Usługa suszenia mułu i/lub flotokoncentratu węglowego wraz z usługami opcjonalnymi dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Rybnik Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. POZ. Usługi pozostałe 19-06-2019 25-07-2019 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00358/2019 Umowa Serwisowa SKD 2019-2021 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ADM.228 Usługi obsługi obiektów i nieruchomości 15-07-2019 23-07-2019 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00074/2019 Sukcesywne dostawy komputerów, monitorów oraz stacji dokujących dla Spółek GK PGE Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. INF.314 Sprzęt komputerowy, peryferia 21-05-2019 11-07-2019 12:00
DT/PGE/PGE/DZ/00313/2019 Weryfikacja parametrów jakościowych urządzeń wielofunkcyjnych opartych o technologię atramentową” poprzedzający postępowanie publiczne na dostawę wraz z utrzymaniem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer) dla Spółek GK PGE Dialog techniczny / Konkurs / RFX Dialog techniczny z Ogłoszeniem Dostawy Departament Zakupów -- INF. Materiały, oprogramowanie i usługi IT 02-07-2019 10-07-2019 13:00
POST/PGE/PGE/DZ/00315/2019 Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług eventowo-marketingowych dla PGE S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów -- REK. Usługi reprezentacyjne i reklamowe 19-06-2019 02-07-2019 13:00
POST/PGE/PGE/DZ/00228/2019 Opracowanie modeli matematycznych systemu energetycznego zawierającego sezonowy magazyn ciepła służący do ogrzewania pomieszczeń w zimie energią cieplną pozyskiwaną z OZE w okresie letnim oraz opracowanie wytycznych do konstrukcji instalacji pilotażowej tego systemu Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD.24601 Usługi badawczo-rozwojowe 03-06-2019 02-07-2019 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00179/2019 Zakup licencji i wsparcia VMWare. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. INF. Materiały, oprogramowanie i usługi IT 17-05-2019 01-07-2019 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00232/2019 Realizacja magazynu wewnętrznego "Pod Parasolem” Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów -- POZ.25806 Usługi poligraficzne i introligatorskie 29-05-2019 25-06-2019 13:00
POST/PGE/PGE/DZ/00244/2019 Wybór agencji reklamowej ATL i BTL Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów -- REK.254 Usługi reprezentacyjne i reklamowe 21-05-2019 10-06-2019 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/00133/2019 Studium wykonalności zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na potrzeby przygotowania placu budowy na etapie prowadzenia prac przygotowawczych oraz na potrzeby samej budowy elektrowni jądrowej Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE EJ 1 Sp. z o.o. FPD.24499 Poz.elemen.grupy usługi projektowe i doradcze 09-04-2019 09-05-2019 10:00
POST/PGE/PGE/DZ/00101/2019 Podłączenie Systemu Sygnalizacji Pożarowej wraz z Systemem lokalizacji wycieku i zalania do stacji wizualizacyjnej w pomieszczeniu wartowni Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. POZ. Usługi pozostałe 20-03-2019 04-04-2019 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/05396/2018 Dostawa samochodów osobowych dla Spółek GK PGE Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. TRS.34501 Samochody osobowe i autobusy 13-12-2018 04-02-2019 12:00
POST/PGE/PGE/DZ/05053/2018 Umowy ramowe na udzielenie linii gwarancyjnych Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD.242 Usługi finansowe 27-11-2018 18-01-2019 12:00
DT/PGE/PGE/DZ/03612/2018 Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie Opracowanie: 1. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: Raport OOŚ); 2. raportu lokalizacyjnego dla obiektu energetyki jądrowej (dalej: Raport Lokalizacyjny) wraz z opcjonalnym uzyskaniem decyzji administracyjnych Dialog techniczny / Konkurs / RFX Dialog techniczny z Ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. FPD.24199 Pozostałe elementy grupy usługi doradcze 21-12-2018 18-01-2019 11:00
GKP/PGE/0004/2018 Zamówienie Współne - Dostawa wraz z utrzymaniem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-function Printer) dla Spółek GK PGE. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. INF.314 Sprzęt komputerowy, peryferia 16-10-2018 03-01-2019 12:00
GKP/PGE/0148/2018 Aprowizacja biura dla Spółek GK PGE na okres 36 miesięcy Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. MBR.391 Materiały biurowe 16-10-2018 12-12-2018 10:00
GKP/PGE/0151/2018 Dostawa materiałów reklamowych dla Spółek GK PGE Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Usługi Departament Zakupów -- MBR.39116 Materiały reklamowe 12-09-2018 24-09-2018 12:00