Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE

PGE Energia Odnawialna S.A.
 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 117  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/EOD/EOD/BM/04047/2018 Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu podczas realizacji Programu Kompleksowej Modernizacji Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar dla zadań realizowanych przez GRI1 i GRI2 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20122 Rb-ui inwestora zastępczego 14-12-2018 31-01-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00022/2019 ESP Porąbka-Żar - Modernizacja śluzy ewakuacyjnej wraz z układem wentylacji nadciśnieniowej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 01-03-2019 13-03-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00037/2019 ESP Porąbka-Żar - Serwis sterowania Zaworami Kulowymi Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 20-03-2019 29-03-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00054/2019 EW Solina - Remont instalacji wody chłodzącej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 12-04-2019 24-04-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00041/2019 EW Solina - Modernizacja ekranu betonowego zapory zbiornika wyrównania dobowego dla ESP Solina - Prace projektowe Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. FPD.244 Usługi projektowe 18-04-2019 13-05-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00082/2019 EW Dychów - Wykonanie ekspertyzy stanu rurociągów technologicznych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20123 Rb-ui techniczne 24-05-2019 07-06-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00207/2019 Prace agrotechniczne (ZEW Dychów) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. EKO.24901 Usługi rekultywacji 11-07-2019 23-07-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00270/2019 Remont wewnątrz budynku magazynu - EW Dychów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ADM.22805 Usługi roboty bud./remontowe obiektów 13-08-2019 03-09-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00103/2019 Modernizacja Systemów Zabezpieczeń Technicznych w Oddziałach PGE Energia Odnawialna S.A. Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.30506 Systemy alarmowo-monitorujące 25-09-2019 23-10-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00352/2019 ZEW Porąbka-Żar – Modernizacja pomieszczeń Działu Automatyków w Budynku Usług Technicznych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 23-10-2019 06-11-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00356/2019 Dostawa platformy do naprawy łopat Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. MCH.332 Maszyny i urządzenia 28-10-2019 12-11-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00364/2019 Wybór Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem nowej czyszczarki krat w ramach zadania pn.: "EW Myczkowce - Wykonanie czyszczarki krat przedsiębiernej" Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20126 Rb-ui usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego 29-10-2019 12-11-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00363/2019 CW Wyspa - Wykonanie drogi - nadzór inwestorski Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20126 Rb-ui usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego 05-11-2019 13-11-2019 13:00
POST/EOD/EOD/BM/00354/2019 CW Wyspa - wykonanie pola campingowego - nadzór inwestorski Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20126 Rb-ui usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego 05-11-2019 14-11-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00380/2019 Dostawa urządzeń do monitorowania stanu łopat Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. MCH.332 Maszyny i urządzenia 13-11-2019 26-11-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00372/2019 Usługa monitoringu wibracji na Farmach Wiatrowych Lake Ostrowo oraz Wojciechowo (w dwóch częściach) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20123 Rb-ui techniczne 12-11-2019 04-12-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00373/2019 EW Porąbka- Modernizacja suwnicy 50T Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20123 Rb-ui techniczne 19-11-2019 29-11-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00390/2019 Wybór Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją uszczelnienia ściany odwodnej zapory Solina w ramach zadania pn.: "EW Solina - Ściana odwodna - wykonanie uszczelnienia ściany odwodnej" Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20126 Rb-ui usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego 22-11-2019 12-12-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00396/2019 Żarnowiec - System zabezpieczeń elektroenergetycznych (EAZ) rozdzielni potrzeb własnych RG 6kV Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.30306 Osprzęt energet.rozdzielni i stacji transformatorowych 10-12-2019 23-12-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00001/2020 ESP Porąbka-Żar - Serwis urządzenia klimatyzacyjnego IMKiUS MK 350 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 14-01-2020 22-01-2020 13:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2020 ESP Porąbka-Żar - Wsparcie specjalistyczne w zakresie automatyki podczas postoju remontowego Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 15-01-2020 23-01-2020 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00416/2019 Modernizacja wiaty na narzędzia specjalistyczne i sprzęt techniczny na zapleczu warsztatu mechanicznego (EW Żarnowiec ) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 09-01-2020 31-01-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00415/2019 Zakup paliwa opałowego EW Dychów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. PAL.37501 Oleje opałowe lekkie 03-01-2020 24-01-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00413/2019 CW Wyspa - Wykonanie drogi Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 02-01-2020 27-01-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00006/2020 EW Żarnowiec - Badanie przepustów GN transformatorów blokowych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.20501 Uk-ur przeglady techniczne maszyn i instalacji 20-01-2020 28-01-2020 12:00