Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE

PGE Energia Odnawialna S.A.
 

Pozycje 1-25 z 103  pokazuj  pozycji

Kategoria
POST/EOD/EOD/BM/00060/2019 Dostawa, instalacja oraz uruchomienie Stacjonarnego Bateryjnego Zasobnika Energii (BZE) elektrycznej Góra Żar umożliwiającego świadczenie usług systemowych na rzecz OSD i OSP Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.310 Baterie i akumulatory 2019-04-17 2019-05-23 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00055/2019 EW Żarnowiec Modernizacja układu chłodzenia transformatorów blokowych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20112 Rb-ui związ.z transformatorami energet. 2019-04-09 2019-05-10 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00069/2019 ESP Porąbka - Żar - Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie ESP - projekt Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. FPD.244 Usługi projektowe 2019-04-23 2019-05-09 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00063/2019 EW Porąbka - Remont cykliczny HZ-2 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2019-04-16 2019-05-07 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00068/2019 EW Solina – Modernizacja żaluzji układu chłodzenia HZ-1, HZ-2, HZ-3, HZ-4 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20116 Rb-ui związ.z hydroturbinami 2019-04-19 2019-05-07 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00081/2019 EW Myczkowce - Modernizacja rurociągu derywacyjnego wraz z komorą uderzeń Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20117 Rb-ui związ.z konstrukcjami 2019-04-19 2019-05-07 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00049/2019 EW Dychów – Wymiana podstawowej baterii akumulatorów 220 VDC Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.310 Baterie i akumulatory 2019-04-10 2019-05-07 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00066/2019 EW Dychów - wprowadzenie do stacyjek regulatorów turbin w systemie sterowania i nadzoru prezentacji zadanej wartości prędkości obrotowej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. INF.23304 Usługi utrzymania infrastruktury oprogramowania 2019-04-16 2019-05-06 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00071/2019 EW Tresna – Modernizacja układu odprowadzenia wody przeciekowej – projekt Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. FPD.244 Usługi projektowe 2019-04-18 2019-05-06 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2018 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla farm wiatrowych: Karnice, Karwice, Wojciechowo, Kisielice 2, Galicja oraz Kamieńsk ( w 6 częściach). Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. MCH.32506 Turbiny wiatrowe - części 2019-03-01 2019-04-30 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00041/2019 EW Solina - Modernizacja ekranu betonowego zapory zbiornika wyrównania dobowego dla ESP Solina - Prace projektowe Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. FPD.244 Usługi projektowe 2019-04-18 2019-04-29 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00070/2019 EW Tresna – Rozbudowa sygnalizacji pożaru oraz zapewnienie komunikacji EWT przez położenie nowego światłowodu – opracowanie dokumentacji technicznej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. FPD.244 Usługi projektowe 2019-04-11 2019-04-29 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00074/2019 ESP Porąbka-Żar - Serwis instalacji centralnego smarowania hydrozespołów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 2019-04-16 2019-04-25 13:00
POST/EOD/EOD/BM/00054/2019 EW Solina - Remont instalacji wody chłodzącej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 2019-04-12 2019-04-24 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00064/2019 ZEW Solina-Myczkowce - Zakup materiałów remontowo-eksploatacyjnych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK. Materiały elektryczne 2019-04-09 2019-04-19 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00076/2019 ESP Porąbka-Żar - Regeneracja zużytych podzespołów napędów łączników w rozdzielni 220 kV Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 2019-04-11 2019-04-18 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00057/2019 Dostawa osuszaczy w turbinach wiatrowych na FW Resko. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.305 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 2019-04-03 2019-04-17 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00058/2019 EW Bukówka remont cykliczny HZ 1 komponent - Nadzór Inwestorski Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20126 Rb-ui usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego 2019-04-11 2019-04-17 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00051/2019 EW Solina - Rozdzielnie niskiego napięcia oraz rozdzielnie potrzeb własnych – wymiana aparatury rozdzielczej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK. Materiały elektryczne 2019-03-29 2019-04-12 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00062/2019 EW Solina - Przegląd wyłączników liniowych LTB 145 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 2019-04-03 2019-04-12 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00061/2019 EW Solina - Przegląd układu prądu stałego Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 2019-04-03 2019-04-11 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00040/2019 EW Bukówka - remont cykliczny HZ 1 komponent - Weryfikacja Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20123 Rb-ui techniczne 2019-03-27 2019-04-10 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00042/2019 ESP Porąbka-Żar - Wykonanie systemu monitoringu zjawisk filtracyjnych pod zbiornikiem górnym - projekt Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. FPD.244 Usługi projektowe 2019-03-22 2019-04-08 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00027/2019 ESP Żarnowiec - Remont uzwojenia stojana generatora + mycie uzwojeń stojana generatora Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe 2019-03-20 2019-04-05 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00043/2019 ESP Porąbka-Żar - Przegląd i konserwacja układu chłodzenia oleju łożyska turbiny. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 2019-03-20 2019-04-05 14:00