Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE

PGE Energia Odnawialna S.A.
 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 115  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
GKP/EOD/0083/2018 EW Dychów - Wymiana zabezpieczenia elektrycznego generatora nr 2 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Hydroenergetyki PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 12-04-2018 27-04-2018 14:00
GKP/EOD/0082/2018 ESP Żarnowiec - Remont układu hamowania mechanicznego Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Hydroenergetyki PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 16-05-2018 08-06-2018 14:00
GKP/EOD/0155/2018 Wybór Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zabezpieczenia skarpy lewego przyczółka zapory w ramach zadania pn.: "EW Solina - Zabezpieczenie skarpy przy lewym przyczółku zapory" Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Departament Hydroenergetyki PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 13-06-2018 06-07-2018 14:00
GKP/EOD/0181/2018 ESP Porąbka-Żar - Projekt dostosowania zasilania potrzeb własnych do świadczenia usługi odbudowy napięcia w systemie elektroenergetycznym Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Hydroenergetyki PGE Energia Odnawialna S.A. FPD.244 Usługi projektowe 14-06-2018 20-07-2018 14:00
GKP/EOD/0190/2018 ESP Żarnowiec - Budowa systemu monitorowania pracy rurociągów derywacyjnych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Hydroenergetyki PGE Energia Odnawialna S.A. MCH.332 Maszyny i urządzenia 03-07-2018 20-07-2018 14:00
POST/EOD/EOD/BM/04047/2018 Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu podczas realizacji Programu Kompleksowej Modernizacji Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar dla zadań realizowanych przez GRI1 i GRI2 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20122 Rb-ui inwestora zastępczego 14-12-2018 31-01-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00022/2019 ESP Porąbka-Żar - Modernizacja śluzy ewakuacyjnej wraz z układem wentylacji nadciśnieniowej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 01-03-2019 13-03-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00037/2019 ESP Porąbka-Żar - Serwis sterowania Zaworami Kulowymi Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 20-03-2019 29-03-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00054/2019 EW Solina - Remont instalacji wody chłodzącej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 12-04-2019 24-04-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00041/2019 EW Solina - Modernizacja ekranu betonowego zapory zbiornika wyrównania dobowego dla ESP Solina - Prace projektowe Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. FPD.244 Usługi projektowe 18-04-2019 13-05-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00085/2019 ESP Porąbka-Żar - Remont cewki generatora Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 08-05-2019 21-05-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00139/2019 EW Solina - Modernizacja układu prądu stałego Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK. Materiały elektryczne 23-05-2019 05-06-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00082/2019 EW Dychów - Wykonanie ekspertyzy stanu rurociągów technologicznych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20123 Rb-ui techniczne 24-05-2019 07-06-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00133/2019 ESP Żarnowiec - Modernizacja przegród przeciwerozyjnych przy podporach stałych RD - Opracowanie dokumentacji technicznej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. FPD.244 Usługi projektowe 31-05-2019 21-06-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00207/2019 Prace agrotechniczne (ZEW Dychów) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. EKO.24901 Usługi rekultywacji 11-07-2019 23-07-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00250/2019 Modernizacja budynku administracyjnego EW Dychów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ADM.22805 Usługi roboty bud./remontowe obiektów 05-08-2019 20-08-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00270/2019 Remont wewnątrz budynku magazynu - EW Dychów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ADM.22805 Usługi roboty bud./remontowe obiektów 13-08-2019 03-09-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00103/2019 Modernizacja Systemów Zabezpieczeń Technicznych w Oddziałach PGE Energia Odnawialna S.A. Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.30506 Systemy alarmowo-monitorujące 25-09-2019 23-10-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00352/2019 ZEW Porąbka-Żar – Modernizacja pomieszczeń Działu Automatyków w Budynku Usług Technicznych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 23-10-2019 06-11-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00356/2019 Dostawa platformy do naprawy łopat Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. MCH.332 Maszyny i urządzenia 28-10-2019 12-11-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00364/2019 Wybór Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem nowej czyszczarki krat w ramach zadania pn.: "EW Myczkowce - Wykonanie czyszczarki krat przedsiębiernej" Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20126 Rb-ui usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego 29-10-2019 12-11-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00363/2019 CW Wyspa - Wykonanie drogi - nadzór inwestorski Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20126 Rb-ui usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego 05-11-2019 13-11-2019 13:00
POST/EOD/EOD/BM/00354/2019 CW Wyspa - wykonanie pola campingowego - nadzór inwestorski Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20126 Rb-ui usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego 05-11-2019 14-11-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00380/2019 Dostawa urządzeń do monitorowania stanu łopat Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. MCH.332 Maszyny i urządzenia 13-11-2019 26-11-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00372/2019 Usługa monitoringu wibracji na Farmach Wiatrowych Lake Ostrowo oraz Wojciechowo (w dwóch częściach) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20123 Rb-ui techniczne 12-11-2019 04-12-2019 14:00