Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE

PGE Energia Odnawialna S.A.
 

Pozycje 1-25 z 57  pokazuj  pozycji

Kategoria
POST/EOD/EOD/BM/04047/2018 Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu podczas realizacji Programu Kompleksowej Modernizacji Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar dla zadań realizowanych przez GRI1 i GRI2 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE Energia Odnawialna S.A. Departament Hydroenergetyki RBI.20122 Rb-ui inwestora zastępczego 2018-12-14 2019-01-31 14:00
POST/EOD/EOD/BM/06185/2018 Dostawa przekładni do turbiny wiatrowej. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE Energia Odnawialna S.A. Departament Eksploatacji Energetyki Wiatrowej MCH.323 Przekładnie i elementy napędowe 2018-12-18 2019-01-14 14:00
POST/EOD/EOD/BM/04518/2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji farm wiatrowych wchodzących w skład projektu Klaster (FW Starza; FW Rybice; FW Karnice II) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE Energia Odnawialna S.A. Departament Inwestycji OZE RBI.20126 Rb-ui usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego 2018-12-13 2019-01-07 14:00
POST/EOD/EOD/BM/06184/2018 ESP Żarnowiec- Zakup przyrządów pomiarowych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE Energia Odnawialna S.A. Departament Hydroenergetyki ELK.30501 Urządzenia pomiarowe wielkości elektrycznych 2018-12-14 2019-01-04 12:00
POST/EOD/EOD/BM/03994/2018 Usługi porządkowe i pielęgnacja zieleni w Centrali i Oddziałach PGE Energia Odnawialna S.A.(w 5 częściach) Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE Energia Odnawialna S.A. Biuro Administracji ADM.228 Usługi obsługi obiektów i nieruchomości 2018-11-06 2018-12-21 14:00
POST/EOD/EOD/BM/02446/2018 EW Dychów - Układ sprężonego powietrza UOC - 3 komplety Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE Energia Odnawialna S.A. Departament Hydroenergetyki MCH.321 Armatura technologiczna 2018-12-14 2018-12-21 14:00
GKP/DW/0236/2018 Przegląd i konserwacje separatorów substancji olejowych zlokalizowanych na GPZ Farm Wiatrowych należących do PGE Energia Odnawialna S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE Energia Odnawialna S.A. Departament Eksploatacji Energetyki Wiatrowej REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 2018-12-10 2018-12-21 14:00
POST/EOD/EOD/BM/04517/2018 ESP Porąbka-Żar - Instalacja ścieków w komorze - wybór wykonawcy inwestycji Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane PGE Energia Odnawialna S.A. Departament Hydroenergetyki RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2018-11-30 2018-12-14 14:00
POST/EOD/EOD/BM/05287/2018 Operat szacunkowy trzech małych elektrowni wodnych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE Energia Odnawialna S.A. Biuro Analiz i Inwestycji Kapitałowych FPD.24105 Usługi konsultingowe biznesowe i transakcyjne 2018-11-27 2018-12-11 14:00
POST/EOD/EOD/BM/05271/2018 ZEW Dychów System SPED - prace projektowe Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE Energia Odnawialna S.A. Biuro Eksploatacji Elektrowni Wodnych Przepływowych FPD.244 Usługi projektowe 2018-12-03 2018-12-10 14:00
POST/EOD/EOD/BM/04853/2018 MEW Odtworzenie dyżurek elektroenergetycznych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane PGE Energia Odnawialna S.A. Biuro Eksploatacji Elektrowni Wodnych Przepływowych RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2018-11-26 2018-12-07 12:00
POST/EOD/EOD/BM/04685/2018 CW Wyspa - Zakup kontenera sanitarnego (Oddział ZEW Solina-Myczkowce) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE Energia Odnawialna S.A. Biuro Administracji BUD. Materiały budowlane 2018-11-22 2018-11-30 12:00
POST/EOD/EOD/BM/04852/2018 EW Smardzewice - Remont zastawek remontowych wlotów turbiny nr 2 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE Energia Odnawialna S.A. Biuro Eksploatacji Elektrowni Wodnych Przepływowych REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 2018-11-22 2018-11-28 14:00
POST/EOD/EOD/BM/04774/2018 ESP Porąbka-Żar - Zakup narzędzi eksploatacyjnych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE Energia Odnawialna S.A. Departament Hydroenergetyki MCH.332 Maszyny i urządzenia 2018-11-21 2018-11-26 14:00
POST/EOD/EOD/BM/03293/2018 Wykonanie wstępnego badania geotechnicznego dna morskiego (na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica 2 sp. zo.o. i Elektrowni Wiatrowej Baltica 3 sp. z o.o.) Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Usługi PGE Energia Odnawialna S.A. Biuro Morskiej Energetyki Wiatrowej GOR.214 Usługi wiertniczo-górnicze 2018-10-31 2018-11-26 13:00
POST/EOD/EOD/BM/03838/2018 Budynek Hotelowy - zakup paliw Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE Energia Odnawialna S.A. Biuro Administracji PAL. Paliwa, oleje i gazy techniczne 2018-11-06 2018-11-16 14:00
POST/EOD/EOD/BM/03039/2018 EW Raduszec Stary - Modernizacja jazu Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane PGE Energia Odnawialna S.A. Departament Hydroenergetyki RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2018-11-05 2018-11-15 14:00
POST/EOD/EOD/BM/03678/2018 ESP Porąbka-Żar - Wymiana kabli na górę Żar - Wybór Wykonawcy wielobranżowego nadzoru inwestorskiego Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE Energia Odnawialna S.A. Departament Hydroenergetyki RBI.20126 Rb-ui usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego 2018-11-02 2018-11-13 14:00
POST/EOD/EOD/BM/02682/2018 Dostawa przekładni do turbiny wiatrowej (PGE Energia Odnawialna S.A.) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE Energia Odnawialna S.A. Departament Eksploatacji Energetyki Wiatrowej MCH.323 Przekładnie i elementy napędowe 2018-10-22 2018-11-08 14:00
POST/EOD/EOD/BM/02684/2018 Zakup dronów (PGE Energia Odnawialna S.A.) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE Energia Odnawialna S.A. Departament Eksploatacji Energetyki Wiatrowej MCH.332 Maszyny i urządzenia 2018-10-25 2018-11-07 14:00
POST/EOD/EOD/BM/03037/2018 ZEW Porąbka–Żar – Zakup uniwersalnej maszyny wieloczynnościowej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE Energia Odnawialna S.A. Departament Hydroenergetyki MCH.33299 Poz.elemen.grupy maszyny i urządzenia 2018-10-17 2018-10-30 12:00
POST/EOD/EOD/BM/02364/2018 ESP Żarnowiec - Zakup urządzeń (w 3 częściach) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE Energia Odnawialna S.A. Departament Hydroenergetyki MCH.332 Maszyny i urządzenia 2018-10-15 2018-10-30 12:00
POST/EOD/EOD/BM/02432/2018 Dostawa urządzenia typu LIDAR horyzontalny Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE Energia Odnawialna S.A. Departament Eksploatacji Energetyki Wiatrowej MCH.332 Maszyny i urządzenia 2018-10-09 2018-10-26 14:00
POST/EOD/EOD/BM/01161/2018 ESP Żarnowiec - Instalacje przyturbinowe Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE Energia Odnawialna S.A. Departament Hydroenergetyki MCH.325 Turbiny 2018-10-03 2018-10-23 14:00
POST/EOD/EOD/BM/01321/2018 EW Smardzewice - Układ zabezpieczeń bloku HZ-1 oraz HZ-2 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane PGE Energia Odnawialna S.A. Biuro Eksploatacji Elektrowni Wodnych Przepływowych RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2018-10-04 2018-10-22 14:00