Ogłoszenia o zamówieniach i kwalifikacjach

PGE Energia Odnawialna S.A.
 

Pozycje / Items 1-25 z \ of 166  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/EOD/EOD/BM/04047/2018 Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu podczas realizacji Programu Kompleksowej Modernizacji Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar dla zadań realizowanych przez GRI1 i GRI2 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20122 Rb-ui inwestora zastępczego 14-12-2018 31-01-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00103/2019 Modernizacja Systemów Zabezpieczeń Technicznych w Oddziałach PGE Energia Odnawialna S.A. Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.30506 Systemy alarmowo-monitorujące 25-09-2019 23-10-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00390/2019 Wybór Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją uszczelnienia ściany odwodnej zapory Solina w ramach zadania pn.: "EW Solina - Ściana odwodna - wykonanie uszczelnienia ściany odwodnej" Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20126 Rb-ui usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego 22-11-2019 12-12-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00040/2020 EW Dychów - system diagnostyki drgań COMPASS Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.305 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 28-02-2020 01-04-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00056/2020 Ew Krapkowice, Krępna, Januszkowice - uzyskanie przedłużenia pozwoleń wodnoprawnych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. EKO.24999 Poz.elemen.grupy usł.ochrony środowiska 03-03-2020 17-03-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00104/2020 EW Raduszec - odtworzenie krat wlotowych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.20517 Uk-ur związ.z konstrukcjami 15-04-2020 29-04-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00112/2020 EW Porąbka, EW Tresna - Przegląd układów wzbudzenia Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.20501 Uk-ur przeglady techniczne maszyn i instalacji 15-04-2020 29-04-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00156/2020 Modernizacja technologii centralnego ogrzewania [Oddział ZEW Dychów] Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 23-07-2020 19-08-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00166/2020 Pięcioletni przegląd infrastruktury elektroenergetycznej - GPZ FW Kisielice, GPZ FW Lotnisko (w 2 częściach) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.20520 Uk-ur związ. z utrzymaniem elektrowni wiatrowych 06-08-2020 21-08-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00174/2020 Modernizacja Systemu SPoRE – część serwerowa Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. INF.31403 Serwery 21-08-2020 02-09-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00200/2020 ZEW Solina – Środki ochrony osobistej oraz odzież i obuwie robocze Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. BHP.394 Środki ochrony osobistej, BHP, P.poż. 07-10-2020 16-10-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00179/2020 Wykonanie w trybie Generalnego Realizatora Inwestycji modernizacji zbiornika górnego ESP Porąbka Żar - zadanie nr 1 Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 29-09-2020 23-11-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00178/2020 Wykonanie w trybie generalnego realizatora inwestycji modernizacji części technologicznej ESP Porąbka-Żar Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 21-09-2020 15-12-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00221/2020 Usługa wsparcia eksploatacji elektrowni wodnych (w 4 częściach) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 13-11-2020 27-11-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00211/2020 Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na farmy wiatrowe Resko 1, Resko 2, Lake Ostrowo, Kisielice 1, Malbork, Lotnisko oraz Skoczykłody (w 7 częściach) Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. MCH.32506 Turbiny wiatrowe - części 28-10-2020 10-12-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00224/2020 Zaprojektowanie i budowa pod klucz instalacji PV - PV Koszoły 1, PV Brzeźnik, PV Kaleń 1, PV Wrzeszczewice 1, PV Wrzeszczewice 2, PV Adamów, PV Dąbrówka Osiedczyzna 1 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 06-11-2020 23-11-2020 13:00
POST/EOD/EOD/BM/00204/2020 Zaprojektowanie i budowa pod klucz instalacji PV (PV Górzyn 2, PV Kłodzin 1, PV Kłodzin 2, PV Sędzinko 1, PV Sędzinko 2, PV Niedysz 1, PV Niedysz 2) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 15-10-2020 23-11-2020 13:00
POST/EOD/EOD/BM/00250/2020 Monitoring wibracji na Farmie Wiatrowej Resko 2 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20123 Rb-ui techniczne 22-12-2020 22-01-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00011/2021 EW Porąbka, EW Tresna - Serwis Układu Nadzoru i Sterowania Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. INF.23503 Usługi utrzymania/wsparcia IT 03-02-2021 12-02-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00252/2020 Porealizacyjny monitoring przyrodniczy na farmach wiatrowych Starza, Rybice, i Karnice II, wchodzących w skład projektu Klaster. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. EKO.249 Usługi ochrony środowiska 23-12-2020 12-02-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00026/2021 ESP Porąbka-Żar - Serwis sprężarek 4MPa Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.20501 Uk-ur przeglady techniczne maszyn i instalacji 09-02-2021 23-02-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00004/2021 Usługa ochrony osób i mienia w Centrali i Oddziałach PGE Energia Odnawialna S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ADM.22803 Usługi ochrony fizycznej 20-01-2021 18-02-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00008/2021 EW Dychów - Odtworzenie śluzy nr 2 (uszczelnienia zasuw, szafy sterownicze) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 12-02-2021 26-02-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00028/2021 ESP Porąbka-Żar - Wymiana oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego w sztolni komunikacyjnej oraz na płaszczyźnie montażowej – projekt Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. FPD.24407 Usługi projektowania specjalistycznego 16-02-2021 03-03-2021 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00036/2021 EW Solina - przegląd sprężarek Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 19-02-2021 01-03-2021 12:00