Ogłoszenia o zamówieniach i kwalifikacjach

PGE Energia Odnawialna S.A.
 

Pozycje / Items 1-25 z \ of 170  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/EOD/EOD/BM/04047/2018 Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu podczas realizacji Programu Kompleksowej Modernizacji Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar dla zadań realizowanych przez GRI1 i GRI2 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20122 Rb-ui inwestora zastępczego 14-12-2018 31-01-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00103/2019 Modernizacja Systemów Zabezpieczeń Technicznych w Oddziałach PGE Energia Odnawialna S.A. Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.30506 Systemy alarmowo-monitorujące 25-09-2019 23-10-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00390/2019 Wybór Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją uszczelnienia ściany odwodnej zapory Solina w ramach zadania pn.: "EW Solina - Ściana odwodna - wykonanie uszczelnienia ściany odwodnej" Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20126 Rb-ui usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego 22-11-2019 12-12-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00026/2020 ESP Porąbka-Żar - Serwis sterowania Zaworami Kulowymi Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 06-02-2020 24-02-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00030/2020 EW Porąbka - Remont turbiny HZ - 1 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.20502 Uk-ur związ.z maszynami 10-02-2020 21-02-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00034/2020 ZEW Solina - Myczkowce prace serwisowe automatyki zapór wodnych w zakresie systemów sterowania oraz aparatury kontrolnej, pomiarów i automatyki. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 12-02-2020 24-02-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00040/2020 EW Dychów - system diagnostyki drgań COMPASS Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.305 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 28-02-2020 01-04-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00056/2020 Ew Krapkowice, Krępna, Januszkowice - uzyskanie przedłużenia pozwoleń wodnoprawnych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. EKO.24999 Poz.elemen.grupy usł.ochrony środowiska 03-03-2020 17-03-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00050/2020 EW Dychów – Wymiana przekładników oraz ograniczników przepięć - Rozdzielnia 110 kV Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.30303 Rozdzielnie energetyczne 28-02-2020 18-03-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00080/2020 EW Żarnowiec - Odwrócenie łożyska dolnego dysku klapy motylowej i wymiana uszczelnień Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.20502 Uk-ur związ.z maszynami 17-03-2020 03-04-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00104/2020 EW Raduszec - odtworzenie krat wlotowych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.20517 Uk-ur związ.z konstrukcjami 15-04-2020 29-04-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00112/2020 EW Porąbka, EW Tresna - Przegląd układów wzbudzenia Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.20501 Uk-ur przeglady techniczne maszyn i instalacji 15-04-2020 29-04-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00135/2020 EW Porąbka - układ doprowadzania powietrza chłodzącego generatory Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20116 Rb-ui związ.z hydroturbinami 21-05-2020 02-06-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00146/2020 ESP Żarnowiec - Układ sterowania gaszeniem transformatorów blokowych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20112 Rb-ui związ.z transformatorami energet. 18-06-2020 03-07-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00142/2020 EW Raduszec - Remont cykliczny kapitalny HZ-2 - komponent Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20116 Rb-ui związ.z hydroturbinami 24-06-2020 03-08-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00156/2020 Modernizacja technologii centralnego ogrzewania [Oddział ZEW Dychów] Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 23-07-2020 19-08-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00161/2020 EW Dębe Projekt zagęszczenia gruntu przyczółka Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. FPD.24407 Usługi projektowania specjalistycznego 05-08-2020 20-08-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00166/2020 Pięcioletni przegląd infrastruktury elektroenergetycznej - GPZ FW Kisielice, GPZ FW Lotnisko (w 2 częściach) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.20520 Uk-ur związ. z utrzymaniem elektrowni wiatrowych 06-08-2020 21-08-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00174/2020 Modernizacja Systemu SPoRE – część serwerowa Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. INF.31403 Serwery 21-08-2020 02-09-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00173/2020 EW Dębe - Serwis systemu AKPiA Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.20503 Uk-ur związ.z instalacjami 25-08-2020 07-09-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00175/2020 Zakup zestawów ewakuacyjnych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. BHP.394 Środki ochrony osobistej, BHP, P.poż. 26-08-2020 14-09-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00189/2020 CW Wyspa zagospodarowanie i utwardzenie terenu przy nowych domkach i CW Wyspa zagospodarowanie i utwardzenie terenu przy nowym polu campingowym Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 21-09-2020 25-09-2020 14:00
BR/EOD/EOD/BM/00199/2020 Zapytanie o informację (RFI) - Zakup samochodów dostawczych dla Spółek GK PGE Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. TRS.345 Pojazdy 28-09-2020 09-10-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00200/2020 ZEW Solina – Środki ochrony osobistej oraz odzież i obuwie robocze Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. BHP.394 Środki ochrony osobistej, BHP, P.poż. 07-10-2020 16-10-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00201/2020 ESP Żarnowiec - Modernizacja przyłączy olejowych siłowników AK Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.20503 Uk-ur związ.z instalacjami 12-10-2020 22-10-2020 14:00