Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Wstępne konsultacje rynkowe/Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE

PGE Energia Odnawialna S.A.
 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 107  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/EOD/EOD/BM/04047/2018 Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu podczas realizacji Programu Kompleksowej Modernizacji Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar dla zadań realizowanych przez GRI1 i GRI2 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20122 Rb-ui inwestora zastępczego 14-12-2018 31-01-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00022/2019 ESP Porąbka-Żar - Modernizacja śluzy ewakuacyjnej wraz z układem wentylacji nadciśnieniowej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 01-03-2019 13-03-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00037/2019 ESP Porąbka-Żar - Serwis sterowania Zaworami Kulowymi Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 20-03-2019 29-03-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00054/2019 EW Solina - Remont instalacji wody chłodzącej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 12-04-2019 24-04-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00041/2019 EW Solina - Modernizacja ekranu betonowego zapory zbiornika wyrównania dobowego dla ESP Solina - Prace projektowe Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. FPD.244 Usługi projektowe 18-04-2019 13-05-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00082/2019 EW Dychów - Wykonanie ekspertyzy stanu rurociągów technologicznych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20123 Rb-ui techniczne 24-05-2019 07-06-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00103/2019 Modernizacja Systemów Zabezpieczeń Technicznych w Oddziałach PGE Energia Odnawialna S.A. Postępowanie publiczne Negocjacje z ogłoszeniem Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.30506 Systemy alarmowo-monitorujące 25-09-2019 23-10-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00352/2019 ZEW Porąbka-Żar – Modernizacja pomieszczeń Działu Automatyków w Budynku Usług Technicznych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 23-10-2019 06-11-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00356/2019 Dostawa platformy do naprawy łopat Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. MCH.332 Maszyny i urządzenia 28-10-2019 12-11-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00372/2019 Usługa monitoringu wibracji na Farmach Wiatrowych Lake Ostrowo oraz Wojciechowo (w dwóch częściach) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20123 Rb-ui techniczne 12-11-2019 04-12-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00373/2019 EW Porąbka- Modernizacja suwnicy 50T Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20123 Rb-ui techniczne 19-11-2019 29-11-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00390/2019 Wybór Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją uszczelnienia ściany odwodnej zapory Solina w ramach zadania pn.: "EW Solina - Ściana odwodna - wykonanie uszczelnienia ściany odwodnej" Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20126 Rb-ui usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego 22-11-2019 12-12-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00396/2019 Żarnowiec - System zabezpieczeń elektroenergetycznych (EAZ) rozdzielni potrzeb własnych RG 6kV Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.30306 Osprzęt energet.rozdzielni i stacji transformatorowych 10-12-2019 23-12-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00416/2019 Modernizacja wiaty na narzędzia specjalistyczne i sprzęt techniczny na zapleczu warsztatu mechanicznego (EW Żarnowiec ) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 09-01-2020 31-01-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00012/2020 EW Żarnowiec - Usuwanie ubytków kawitacji na elementach układu przepływowego turbiny Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.20502 Uk-ur związ.z maszynami 24-01-2020 03-02-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00026/2020 ESP Porąbka-Żar - Serwis sterowania Zaworami Kulowymi Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 06-02-2020 24-02-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00030/2020 EW Porąbka - Remont turbiny HZ - 1 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.20502 Uk-ur związ.z maszynami 10-02-2020 21-02-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00034/2020 ZEW Solina - Myczkowce prace serwisowe automatyki zapór wodnych w zakresie systemów sterowania oraz aparatury kontrolnej, pomiarów i automatyki. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 12-02-2020 24-02-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00040/2020 EW Dychów - system diagnostyki drgań COMPASS Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.305 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 28-02-2020 01-04-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00056/2020 Ew Krapkowice, Krępna, Januszkowice - uzyskanie przedłużenia pozwoleń wodnoprawnych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. EKO.24999 Poz.elemen.grupy usł.ochrony środowiska 03-03-2020 17-03-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00050/2020 EW Dychów – Wymiana przekładników oraz ograniczników przepięć - Rozdzielnia 110 kV Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.30303 Rozdzielnie energetyczne 28-02-2020 18-03-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00080/2020 EW Żarnowiec - Odwrócenie łożyska dolnego dysku klapy motylowej i wymiana uszczelnień Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.20502 Uk-ur związ.z maszynami 17-03-2020 03-04-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00104/2020 EW Raduszec - odtworzenie krat wlotowych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.20517 Uk-ur związ.z konstrukcjami 15-04-2020 29-04-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00112/2020 EW Porąbka, EW Tresna - Przegląd układów wzbudzenia Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.20501 Uk-ur przeglady techniczne maszyn i instalacji 15-04-2020 29-04-2020 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00135/2020 EW Porąbka - układ doprowadzania powietrza chłodzącego generatory Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20116 Rb-ui związ.z hydroturbinami 21-05-2020 02-06-2020 14:00