Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE

PGE Energia Odnawialna S.A.
 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 146  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
GKP/EOD/0083/2018 EW Dychów - Wymiana zabezpieczenia elektrycznego generatora nr 2 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Hydroenergetyki PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 12-04-2018 27-04-2018 14:00
GKP/EOD/0082/2018 ESP Żarnowiec - Remont układu hamowania mechanicznego Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Hydroenergetyki PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 16-05-2018 08-06-2018 14:00
GKP/EOD/0155/2018 Wybór Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zabezpieczenia skarpy lewego przyczółka zapory w ramach zadania pn.: "EW Solina - Zabezpieczenie skarpy przy lewym przyczółku zapory" Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Departament Hydroenergetyki PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 13-06-2018 06-07-2018 14:00
GKP/EOD/0181/2018 ESP Porąbka-Żar - Projekt dostosowania zasilania potrzeb własnych do świadczenia usługi odbudowy napięcia w systemie elektroenergetycznym Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Hydroenergetyki PGE Energia Odnawialna S.A. FPD.244 Usługi projektowe 14-06-2018 20-07-2018 14:00
GKP/EOD/0186/2018 Przegląd 5 letni GPZ na FW Resko Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Eksploatacji Energetyki Wiatrowej PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 27-06-2018 11-07-2018 14:15
GKP/EOD/0190/2018 ESP Żarnowiec - Budowa systemu monitorowania pracy rurociągów derywacyjnych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Hydroenergetyki PGE Energia Odnawialna S.A. MCH.332 Maszyny i urządzenia 03-07-2018 20-07-2018 14:00
POST/EOD/EOD/BM/03039/2018 EW Raduszec Stary - Modernizacja jazu Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 05-11-2018 15-11-2018 14:00
POST/EOD/EOD/BM/04518/2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji farm wiatrowych wchodzących w skład projektu Klaster (FW Starza; FW Rybice; FW Karnice II) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20126 Rb-ui usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego 13-12-2018 07-01-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/04047/2018 Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu podczas realizacji Programu Kompleksowej Modernizacji Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar dla zadań realizowanych przez GRI1 i GRI2 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20122 Rb-ui inwestora zastępczego 14-12-2018 31-01-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/03994/2018 Usługi porządkowe i pielęgnacja zieleni w Centrali i Oddziałach PGE Energia Odnawialna S.A.(w 5 częściach) Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ADM.228 Usługi obsługi obiektów i nieruchomości 06-11-2018 21-12-2018 14:00
POST/EOD/EOD/BM/05919/2018 ZEW Porąbka-Żar - Konserwacja urządzeń dźwigowych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. TRS.34712 Poz.urządzenia dźwigowe 16-01-2019 25-01-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00002/2019 EW Dychów - Modernizacja skarpy zachodniej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 12-02-2019 27-02-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00022/2019 ESP Porąbka-Żar - Modernizacja śluzy ewakuacyjnej wraz z układem wentylacji nadciśnieniowej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 01-03-2019 13-03-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00001/2019 EW Dychów - Remont kapitalny cykliczny hydrozespołu HZ-2- komponent oraz modernizacja zasuwy wlotowej nr 2 na Zamku Wodnym Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 13-02-2019 18-03-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00001/2019 EW Dychów - Remont kapitalny cykliczny hydrozespołu HZ-2- komponent oraz modernizacja zasuwy wlotowej nr 2 na Zamku Wodnym Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 13-02-2019 --
POST/EOD/EOD/BM/00037/2019 ESP Porąbka-Żar - Serwis sterowania Zaworami Kulowymi Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 20-03-2019 29-03-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00040/2019 EW Bukówka - remont cykliczny HZ 1 komponent - Weryfikacja Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20123 Rb-ui techniczne 27-03-2019 10-04-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00051/2019 EW Solina - Rozdzielnie niskiego napięcia oraz rozdzielnie potrzeb własnych – wymiana aparatury rozdzielczej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK. Materiały elektryczne 29-03-2019 12-04-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00054/2019 EW Solina - Remont instalacji wody chłodzącej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 12-04-2019 24-04-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00063/2019 EW Porąbka - Remont cykliczny HZ-2 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 16-04-2019 07-05-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00071/2019 EW Tresna – Modernizacja układu odprowadzenia wody przeciekowej – projekt Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. FPD.244 Usługi projektowe 18-04-2019 06-05-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00081/2019 EW Myczkowce - Modernizacja rurociągu derywacyjnego wraz z komorą uderzeń Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20117 Rb-ui związ.z konstrukcjami 19-04-2019 07-05-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00108/2019 ESP Porąbka-Żar – Regeneracja ubytków kawitacyjnych na powierzchni kierownicy spirali i opływki wirnika turbiny spirali i łopat Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 25-04-2019 08-05-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00041/2019 EW Solina - Modernizacja ekranu betonowego zapory zbiornika wyrównania dobowego dla ESP Solina - Prace projektowe Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. FPD.244 Usługi projektowe 18-04-2019 13-05-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00066/2019 EW Dychów - wprowadzenie do stacyjek regulatorów turbin w systemie sterowania i nadzoru prezentacji zadanej wartości prędkości obrotowej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. INF.23304 Usługi utrzymania infrastruktury oprogramowania 16-04-2019 17-05-2019 14:00