Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE

PGE Energia Odnawialna S.A.
 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 140  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/EOD/EOD/BM/00091/2019 Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja zbiornika górnego GRI2 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2019-05-14 2019-10-10 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00109/2019 Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja technologiczna elektrowni GRI1 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2019-05-16 2019-10-10 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00147/2019 ESP Porąbka-Żar - Remont bramy rolowanej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 2019-05-31 2019-07-10 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00130/2019 SW Żarki Wielkie - przepławka dla ryb oraz modernizacja jazu piętrzącego (prace projektowe i uzgodnienia) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. FPD.244 Usługi projektowe 2019-06-13 2019-07-05 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00193/2019 EW Myczkowce - Remont łazienki Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2019-06-18 2019-07-04 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00185/2019 Zakup ciągnika rolniczego (ZEW Dychów) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. TRS.34505 Ciągniki rolnicze 2019-06-17 2019-07-02 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00136/2019 Zakup narzędzi serwisowych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. MCH.330 Narzędzia ręczne 2019-06-17 2019-06-28 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00151/2019 Dostawa aparatury pomiarowej obwodów pierwotnych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.305 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 2019-06-17 2019-06-28 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00172/2019 EW Porąbka - Modernizacja układu pomiaru przepływu metodą Winter-Kennedy Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20116 Rb-ui związ.z hydroturbinami 2019-06-13 2019-06-28 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00152/2019 ESP Żarnowiec - Modernizacja pomiaru przepływu wody w rurociągach derywacyjnych. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.305 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 2019-06-07 2019-06-28 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00184/2019 Mechaniczne czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacji mechanicznej wraz z centralami klimatyzacyjnymi w budynku PGE EO S.A. w Warszawie ul. Ogrodowa 59A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 2019-06-17 2019-06-28 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00169/2019 ESP Żarnowiec - Rozbudowa systemu ASTKZ Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.305 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 2019-06-12 2019-06-27 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00161/2019 Regeneracja zestawów ewakuacyjnych na FW Karnice Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 2019-06-11 2019-06-26 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00123/2019 EW Dychów - remont cykliczny HZ-2 - komponent oraz modernizacja zasuwy wlotowej nr 2 Zamek Wodny - Nadzór Inwestorski Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20126 Rb-ui usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego 2019-06-13 2019-06-26 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00186/2019 EW Dychów - Modernizacja skarpy zachodniej - Wybór wykonawcy nadzoru inwestorskiego Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20126 Rb-ui usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego 2019-06-12 2019-06-26 13:30
POST/EOD/EOD/BM/00166/2019 Nożyce gilotynowe do blachy (EW Żarnowiec) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. MCH.33199 Poz.Elemen.Grupy Narzędzia Ręczne Mechaniczne 2019-06-12 2019-06-25 14:30
POST/EOD/EOD/BM/00178/2019 EW Porąbka – Wymiana baterii akumulatorów 110V oraz 24V wraz z modernizacją pomieszczenia akumulatorni oraz ogrzewania Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.31001 Baterie 2019-06-13 2019-06-25 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00117/2019 EW Dychów - Remont ścian budynku elektrowni Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 2019-05-31 2019-06-25 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00163/2019 EW Solina - Modernizacja drogi dojazdowej do magazynów EW Solina Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20117 Rb-ui związ.z konstrukcjami 2019-06-07 2019-06-25 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00160/2019 ESP Porąbka-Żar - Przegląd i konserwacja układu chłodzenia oleju łożyska turbiny. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 2019-06-07 2019-06-24 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00162/2019 EW Myczkowce - Droga dojazdowa do EW Myczkowce w Zwierzyniu Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20117 Rb-ui związ.z konstrukcjami 2019-06-07 2019-06-24 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00134/2019 EW Dychów - Modernizacja instalacji wody technicznej i odwodnienia sztolni RT Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 2019-06-05 2019-06-24 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00133/2019 ESP Żarnowiec - Modernizacja przegród przeciwerozyjnych przy podporach stałych RD - Opracowanie dokumentacji technicznej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. FPD.244 Usługi projektowe 2019-05-31 2019-06-21 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00173/2019 Dostawa wyposażenia GPZ Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. MCH.331 Narzędzia ręczne mechaniczne 2019-06-12 2019-06-21 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00165/2019 Przegląd układu zabezpieczeń elektrycznych EW Dębe Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.20501 Uk-ur przeglady techniczne maszyn i instalacji 2019-06-13 2019-06-21 12:00