Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE

PGE Energia Odnawialna S.A.
 

Pozycje 1-25 z 82  pokazuj  pozycji

Kategoria
POST/EOD/EOD/BM/06341/2018 EW Porąbka – Modernizacja pompowni wody przeciekowej - wybór wykonawcy inwestycji Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane -- Departament Hydroenergetyki RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2019-02-21 2019-03-08 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00024/2019 ZEW Solina-Myczkowce - Prace podwodne hydrozespołów i eksploatacyjne Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi -- Departament Hydroenergetyki REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 2019-02-19 2019-03-06 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00010/2019 ESP Żarnowiec - Materiały elektryczne Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy -- Departament Hydroenergetyki ELK.30898 Osprzęt instalacyjny - poz.części 2019-02-21 2019-03-04 14:00
POST/EOD/EOD/BM/03038/2018 Modernizacja układu nadzoru i sterowania EW Dychów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy -- Departament Hydroenergetyki INF.314 Sprzęt komputerowy, peryferia 2019-02-11 2019-03-01 14:00
POST/EOD/EOD/BM/05195/2018 ESP Żarnowiec - Wymiana prostowników i baterii 48 VDC Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi -- Departament Hydroenergetyki REM.20503 Uk-ur związ.z instalacjami 2019-02-13 2019-02-28 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00001/2019 EW Dychów - Remont kapitalny cykliczny hydrozespołu HZ-2- komponent oraz modernizacja zasuwy wlotowej nr 2 na Zamku Wodnym Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane -- Departament Hydroenergetyki RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2019-02-13 2019-02-28 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00017/2019 EW Tresna - Konserwacja wsporczych konstrukcji stalowych wyprowadzenia mocy. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi -- Departament Hydroenergetyki REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 2019-02-20 2019-02-28 12:30
POST/EOD/EOD/BM/00002/2019 EW Dychów - Modernizacja skarpy zachodniej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane -- Departament Hydroenergetyki RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2019-02-12 2019-02-27 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00003/2019 EW Dychów - Zwiększenie retencyjności SW Krzywaniec Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane -- Departament Hydroenergetyki RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2019-02-13 2019-02-27 14:00
POST/EOD/EOD/BM/01858/2018 Bieżąca naprawa łopat na farmach wiatrowych Resko 1, Resko 2 i Karnice (w 2 częściach) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi -- Departament Eksploatacji Energetyki Wiatrowej REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 2019-02-08 2019-02-26 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00009/2019 ESP Żarnowiec - Materiały chemiczne Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy -- Departament Hydroenergetyki CHM.35299 Poz.elemen.grupy farby, lakiery, rozpuszczalniki 2019-02-12 2019-02-25 14:00
POST/EOD/EOD/BM/05922/2018 Naprawa przejść ppoż w budynku PGE Energia Odnawialna S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane -- Biuro Administracji RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2019-02-04 2019-02-25 14:00
POST/EOD/EOD/BM/06701/2018 EW Oława - modernizacja stanowiska górnego Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi -- Biuro Eksploatacji Elektrowni Wodnych Przepływowych RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2019-02-05 2019-02-22 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00008/2019 ESP Żarnowiec - części zamienne do maszyn i urządzeń Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy -- Departament Hydroenergetyki MCH.33299 Poz.elemen.grupy maszyny i urządzenia 2019-02-07 2019-02-21 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00014/2019 EW Tresna - Prace związane z układami automatyki, sterowania i zabezpieczeń wymagające wykonania przez firmy specjalistyczne Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi -- Departament Hydroenergetyki REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 2019-02-12 2019-02-21 12:30
POST/EOD/EOD/BM/04854/2018 EW Żagań II - Modernizacja jazu Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane -- Biuro Eksploatacji Elektrowni Wodnych Przepływowych RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2019-02-06 2019-02-20 14:00
POST/EOD/EOD/BM/05923/2018 Naprawa cokołów i posadzki w garażu, naprawa dylatacji w budynku PGE Energia Odnawialna S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane -- Biuro Administracji RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2019-02-04 2019-02-20 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00011/2019 ESP Żarnowiec - Badanie wód Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi -- Departament Hydroenergetyki GOR.21599 Pozostałe elementy grupy usł.wodne 2019-02-07 2019-02-18 12:00
POST/EOD/EOD/BM/06690/2018 EW Tresna - Rozbudowa sygnalizacji pożaru oraz zapewnienie komunikacji EWT przez położenie nowego światłowodu - opracowanie dokumentacji technicznej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi -- Departament Hydroenergetyki FPD.24407 Usługi projektowania specjalistycznego 2019-02-08 2019-02-15 14:00
POST/EOD/EOD/BM/06688/2018 EW Porąbka - Rozbudowa sygnalizacji pożaru oraz zapewnienie komunikacji EWP przez położenie nowego światłowodu - opracowanie dokumentacji technicznej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi -- Departament Hydroenergetyki FPD.24407 Usługi projektowania specjalistycznego 2019-02-08 2019-02-15 14:00
POST/EOD/EOD/BM/02685/2018 Zakup narzędzi do obsługi infrastruktury elektroenergetycznej Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy -- Departament Eksploatacji Energetyki Wiatrowej MCH.331 Narzędzia ręczne mechaniczne 2019-01-29 2019-02-15 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00012/2019 ESP Porąbka-Żar - Wymiana elastomerów klap na rurach ssących Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi -- Departament Hydroenergetyki REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 2019-02-06 2019-02-15 12:30
POST/EOD/EOD/BM/06699/2018 Sukcesywna dostawa olejów i smarów do elektrowni wodnych PGE Energia Odnawialna S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy -- Departament Hydroenergetyki PAL.37604 Oleje turbinowe 2019-01-25 2019-02-12 14:00
GKP/EOD/0224/2018 ZEW Porąbka-Żar – Modernizacja Budynku Usług Technicznych – na poziomie warsztatu elektrycznego Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane PGE Energia Odnawialna S.A. Biuro Administracji RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2019-01-28 2019-02-12 13:00
POST/EOD/EOD/BM/05194/2018 Modernizacja systemu zabezpieczeń i SCADA na FW Malbork Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy -- Departament Eksploatacji Energetyki Wiatrowej INF.31603 Oprogramowanie systemów linii biznesowch 2019-01-15 2019-02-11 14:00