Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE

PGE Energia Odnawialna S.A.
 

Pozycje \ Items 1-25 z \ of 153  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/EOD/EOD/BM/00228/2019 Wykonanie robót budowlanych w zakresie uszczelnienia ściany odwodnej zapory w ramach zadania pn.: "EW Solina - Ściana odwodna - wykonanie uszczelnienia ściany odwodnej" Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 02-08-2019 11-10-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00091/2019 Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja zbiornika górnego GRI2 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 14-05-2019 10-10-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00109/2019 Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja technologiczna elektrowni GRI1 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 16-05-2019 10-10-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00252/2019 Dostawa, instalacja oraz uruchomienie Stacjonarnego Bateryjnego Zasobnika Energii (BZE) elektrycznej Góra Żar umożliwiającego świadczenie usług systemowych na rzecz OSD i OSP Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ELK.310 Baterie i akumulatory 02-08-2019 06-09-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00247/2019 Modernizacja budynku warsztatów - EW Dychów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 13-08-2019 02-09-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00237/2019 Wybór Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją uszczelnienia ściany odwodnej zapory Solina w ramach zadania pn.: "EW Solina - Ściana odwodna - wykonanie uszczelnienia ściany odwodnej" Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20126 Rb-ui usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego 08-08-2019 30-08-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00256/2019 CW Wyspa - Wykonanie ciągów pieszych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20103 Rb-ui związ.z robotami ziemnymi (także kaskad…) 13-08-2019 30-08-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00254/2019 ZEW Porąbka-Żar - Modernizacja Budynku Administracyjno-Socjalnego TRHB, garaży i wiaty stalowej oraz modernizacja wykuszu w Budynku Usług Technicznych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 13-08-2019 30-08-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00270/2019 Remont wewnątrz budynku magazynu - EW Dychów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ADM.22805 Usługi roboty bud./remontowe obiektów 13-08-2019 29-08-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00259/2019 EW Solina – Modernizacja żaluzji układu chłodzenia HZ-1, HZ-2, HZ-3, HZ-4 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20116 Rb-ui związ.z hydroturbinami 13-08-2019 27-08-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00241/2019 Modernizacja wejścia do budynku administracyjnego (Oddział EW Żarnowiec) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne 09-08-2019 27-08-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00272/2019 EW Porąbka - Podwyższenie wlotów wentylacyjnych na stropodachu i odtworzenia pokrycia dachowego Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ADM.22805 Usługi roboty bud./remontowe obiektów 13-08-2019 26-08-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00220/2019 ZEW Porąbka-Żar – Wykonanie ekspertyzy technicznej wieży stalowej na górze Żar Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20123 Rb-ui techniczne 07-08-2019 21-08-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00233/2019 EW Gorzupia I - Modernizacja układu zasprzęglenia hydrozespół-generator Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 07-08-2019 21-08-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00250/2019 Modernizacja budynku administracyjnego EW Dychów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. ADM.22805 Usługi roboty bud./remontowe obiektów 05-08-2019 20-08-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00249/2019 Dostawa elementów wyposażenia zapleczy i magazynów Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. WPW.384 Wyposażenie drobne 05-08-2019 20-08-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00240/2019 CW Wyspa - budowa składu segregowanych śmieci Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 07-08-2019 20-08-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00211/2019 EW Żagań II – MT5 z budową bariery zanieczyszczeń Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. FPD.24499 Poz.elemen.grupy usługi projektowe i doradcze 05-08-2019 19-08-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00251/2019 Rozbudowa ciągów komunikacyjnych (drogi i place) [Oddział ZEW Dychów] Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20103 Rb-ui związ.z robotami ziemnymi (także kaskad…) 30-07-2019 12-08-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00262/2019 ESP Porąbka-Żar - Doraźne naprawy instalacji wodno olejowych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.20503 Uk-ur związ.z instalacjami 06-08-2019 12-08-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00246/2019 EW Myczkowce - Remont łazienki Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 26-07-2019 12-08-2019 12:00
POST/EOD/EOD/BM/00239/2019 EW Solina - Remont elewacji zewnętrznej i wewnętrznej hali maszyn oraz remont balkonów od strony transformatorów blokowych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.201 Roboty budowlane i usługi instalacyjne 25-07-2019 06-08-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00167/2019 Konserwacja urządzeń transportu bliskiego w turbinach na FW Wojciechowo i FW Lotnisko Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 17-07-2019 30-07-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00234/2019 EW Żarnowiec - Modernizacja układu chłodzenia transformatorów blokowych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. RBI.20112 Rb-ui związ.z transformatorami energet. 12-07-2019 30-07-2019 14:00
POST/EOD/EOD/BM/00236/2019 EW Dychów - Modernizacja instalacji wody technicznej i odwodnienia sztolni RT Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. REM.205 Usługi konserwacyjne i remontowe 18-07-2019 30-07-2019 14:00