Ogłoszenia o zamówieniach i kwalifikacjach

PGE Obrót S.A.
 

Pozycje / Items 1-13 z \ of 13  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/OBR/OBR/BI/00090/2020 Zakup usługi pozyskania zasobów pracowniczych Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów i Administracji -- POZ.258 Usługi pozostałe 24-12-2020 29-01-2021 10:00
POST/OBR/OBR/BI/00009/2021 Wykonanie opinii eksperckiej dotyczącej montażu i serwisu systemu zarządzania energią cieplną w budynku Centrali PGE Obrót S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów i Administracji -- FPD.24107 Usługi doradcze techniczne 15-03-2021 23-03-2021 13:00
POST/OBR/OBR/BI/00017/2021 Zakup usługi dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej dla Klientów PGE Obrót S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów i Administracji PGE Obrót S.A. MCH.32699 Poz.elemen.grupy elemen.układu wytwarzania energii 22-03-2021 14-04-2021 12:00
POST/OBR/OBR/BI/00026/2021 Wsparcie usługi realizującej proces wyceny dla klientów PGE Obrót S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów i Administracji PGE Obrót S.A. INF.235 Usługi IT 23-04-2021 30-04-2021 12:00
POST/OBR/OBR/BI/00001/2021 Zakup oraz serwisowanie urządzeń UPS oraz agregatów prądotwórczych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów i Administracji -- ELK.30102 Generatory 21-05-2021 04-06-2021 13:00
POST/OBR/OBR/BI/00035/2021 Wydruk Plakatów do ofert na potrzeby Biur Obsługi Klienta. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów i Administracji PGE Obrót S.A. REK.254 Usługi reprezentacyjne i reklamowe 25-05-2021 01-06-2021 13:00
POST/OBR/OBR/BI/00031/2021 Serwisowanie, konserwacja i bieżące naprawy urządzeń klimatyzacyjnych w lokalizacjach PGE Obrót S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów i Administracji -- ADM.22899 Poz.elemen.grupy usł.roboty bud.obiektów/nieruchom. 01-06-2021 16-06-2021 13:00
POST/OBR/OBR/BI/00034/2021 Wykonanie i dostarczenie strojów firmowych dla pracowników Biur Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. zgodnie z projektem przedstawionym w SWZ. Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Dostawy Departament Zakupów i Administracji -- BHP.39403 Ubiory reprezentacyjne 01-06-2021 28-06-2021 13:00
POST/OBR/OBR/BI/00037/2021 Dostawa kalendarzy książkowych na lata 2022-2023 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów i Administracji PGE Obrót S.A. MBR.39110 Kalendarze 01-06-2021 11-06-2021 13:00
POST/OBR/OL/OL/00044/2021 Zakup usługi ochrony fizycznej w Biurach Obsługi Klienta w Łodzi przy Al. Kościuszki 123 oraz Pl. Niepodległości 4 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Oddział z siedzibą w Łodzi PGE Obrót S.A. ADM.22803 Usługi ochrony fizycznej 25-06-2021 09-07-2021 12:00
POST/OBR/OBR/BI/00022/2021 Usługa drukowania, nadawania i dostarczania do Klientów faktur i innej korespondencji PGE Obrót S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów i Administracji PGE Obrót S.A. POZ.25807 Usługi wydruków masowych 07-07-2021 16-08-2021 11:00
POST/OBR/OBR/BI/00045/2021 Dostawa, montaż i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Biura Zarząd w PGE Obrót S.A. z uwzględnieniem demontażu istniejących układów. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Departament Zakupów i Administracji -- WPW.38904 Klimatyzatory lokalne 07-07-2021 14-07-2021 12:00
POST/OBR/OBR/BI/00047/2021 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii na rzecz PGE eFaktury w internecie. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów i Administracji PGE Obrót S.A. REK. Usługi reprezentacyjne i reklamowe 15-07-2021 27-07-2021 11:00