Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE

PGE Obrót S.A.
 

Pozycje \ Items 1-16 z \ of 16  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/OBR/OBR/BI/00026/2020 Zakup, dostawa, montaż i serwis gwarancyjny klimatyzatorów w lokalizacjach PGE Obrót S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. WPW.38904 Klimatyzatory lokalne 17-04-2020 08-05-2020 13:00
POST/OBR/OBR/BI/00059/2020 Zakup usługi ochrony fizycznej pomieszczeń i terenu przy ul. Kilińskiego 76 w Łodzi Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. ADM.22803 Usługi ochrony fizycznej 10-08-2020 24-08-2020 12:00
POST/OBR/OBR/BI/00072/2020 Zakup usługi konserwacji i usuwania awarii w pomieszczeniach PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Łodzi Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 06-10-2020 15-10-2020 11:00
POST/OBR/OBR/OB/00078/2020 Usługi recepcyjne oraz ochrona fizyczna obiektu PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 12. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Oddział z siedzibą w Białymstoku PGE Obrót S.A. ADM. Usługi obsługi obiektów i nieruchomości 23-10-2020 30-10-2020 13:00
POST/OBR/OBR/BI/00081/2020 Monitoring, serwis oraz konserwacja systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu SWiN w lokalizacjach PGE Obrót S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. ADM. Usługi obsługi obiektów i nieruchomości 23-10-2020 10-11-2020 11:00
POST/OBR/OBR/BI/00084/2020 Zapewnienie hostess/hostów na obsługę wydarzeń eventowych w ramach umowy ramowej. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. REK. Usługi reprezentacyjne i reklamowe 26-10-2020 03-11-2020 12:00
POST/OBR/OBR/OB/00077/2020 Usługa prac konserwatorskich i drobnych remontów na potrzeby PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Oddział z siedzibą w Białymstoku PGE Obrót S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 29-10-2020 06-11-2020 13:00
POST/OBR/OBR/OB/00079/2020 Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku oraz utrzymanie terenu PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 12. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Oddział z siedzibą w Białymstoku PGE Obrót S.A. ADM. Usługi obsługi obiektów i nieruchomości 30-10-2020 09-11-2020 13:00
POST/OBR/OBR/BI/00085/2020 Modernizacja pomieszczeń biurowych w Krośnie, ul. Podwale 16 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. ADM.22805 Usługi roboty bud./remontowe obiektów 30-10-2020 16-11-2020 10:00
POST/OBR/OBR/BI/00087/2020 Wydruk i dostawa teczek na dokumenty Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. REK. Usługi reprezentacyjne i reklamowe 03-11-2020 13-11-2020 11:00
POST/OBR/OBR/BI/00092/2020 Dostawa mebli biurowych oraz foteli wraz z montażem do lokalizacji PGE Obrót S.A. w Krośnie ul. Podwale 16 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. WPW.387 Meble 16-11-2020 30-11-2020 11:00
POST/OBR/OBR/BI/00070/2020 Zakup usług medycznych dla Pracowników PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Łodzi. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. POZ.25810 Usługi opieki zdrowotnej, medyczne 03-11-2020 19-11-2020 11:00
POST/OBR/OBR/BI/00075/2020 Stała współpraca z drukarniami na rok 2021 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. REK. Usługi reprezentacyjne i reklamowe 17-11-2020 25-11-2020 11:00
POST/OBR/OBR/BI/00086/2020 Świadczenie usług kurierskich dla PGE Obrót S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. TEL.23802 Usługi kurierskie 16-11-2020 30-11-2020 12:00
POST/OBR/OBR/BI/00080/2020 „Serwis samochodów floty PGE Obrót S.A. (przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne)” Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. POZ.258 Usługi pozostałe 24-11-2020 07-12-2020 11:00
POST/OBR/OBR/BI/00094/2020 Wsparcie utrzymania wydruku i skanu na urządzeniach CSW 1 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. INF.23503 Usługi utrzymania/wsparcia IT 25-11-2020 02-12-2020 12:00