Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Wstępne konsultacje rynkowe/Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE

PGE Obrót S.A.
 

Pozycje \ Items 1-4 z \ of 4  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/OBR/OBR/BI/00090/2020 Zakup usługi pozyskania zasobów pracowniczych Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. POZ.258 Usługi pozostałe 24-12-2020 29-01-2021 10:00
POST/OBR/OBR/BI/00106/2020 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii dla platformy PGE eSklep Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. REK. Usługi reprezentacyjne i reklamowe 29-12-2020 15-01-2021 11:00
DT/OBR/OBR/BI/00006/2021 Wstępne Konsultacje Rynkowe dotyczące zakupu dostępu do systemu informacji gospodarczej Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. FPD. Usługi finansowe, prawne, doradcze i szkoleniowe 12-02-2021 22-02-2021 12:00
POST/OBR/OBR/BI/00010/2021 Remont pokoi biurowych w budynku Oddziału w Skarżysku -Kam i Grójcu. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 25-02-2021 10-03-2021 13:00