Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE

PGE Obrót S.A.
 

Pozycje \ Items 1-7 z \ of 7  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/OBR/OBR/BI/00054/2019 Zapewnienie hostess/hostów na obsługę wydarzeń eventowych. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. REK. Usługi reprezentacyjne i reklamowe 2019-06-12 2019-06-24 12:00
POST/OBR/OBR/BI/00042/2019 Dostawa i montaż krzeseł oraz foteli biurowych dla PGE Obrót S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. WPW.38707 Fotele 2019-05-24 2019-06-07 12:00
POST/OBR/OBR/BI/00041/2019 Platforma świadczenia usług sieci partnerskiej (SPEC) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. POZ.258 Usługi pozostałe 2019-05-29 2019-06-05 12:00
POST/OBR/OBR/OL/00043/2019 Usługa kompleksowego sprzątania w Biurze Obsługi Klienta Al. Witosa 16 w Lublinie Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Oddział z siedzibą w Lublinie PGE Obrót S.A. ADM. Usługi obsługi obiektów i nieruchomości 2019-05-21 2019-05-27 13:00
POST/OBR/OBR/BI/00045/2019 Usługa transportowa – transport materiałów wystawienniczych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. REK. Usługi reprezentacyjne i reklamowe 2019-05-20 2019-05-24 12:00
POST/OBR/OBR/BI/00027/2019 Wykonanie przeglądów pogwarancyjnych i gwarancyjnych, wymiana i przechowywanie opon oraz naprawy samochodów służbowych. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. POZ. Usługi pozostałe 2019-04-08 2019-05-15 12:00
POST/OBR/OBR/BI/00016/2019 Zaprojektowanie, wykonanie prototypów (damskiego i męskiego), zwymiarowania, uszycia i dostarczenia strojów firmowych dla pracowników Biur Obsługi Klienta PGE Obrót S.A Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. BHP.39401 Odzież robocza i ochronna 2019-03-05 2019-04-05 13:00