Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE

PGE Obrót S.A.
 

Pozycje 1-6 z 6  pokazuj  pozycji

Kategoria
POST/OBR/OBR/BI/00014/2019 Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych PGE Obrót S.A. w Warszawie ul. Murmańska 25 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE Obrót S.A. Biuro Administracji ADM.22802 Usługi utrzymania porządku/sprzątania 2019-02-20 2019-03-01 12:00
POST/OBR/OBR/BI/00017/2019 Dostawa foteli oraz mebli biurowych wraz z montażem dla PGE Obrót S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE Obrót S.A. Biuro Administracji WPW.387 Meble 2019-02-20 2019-02-28 13:00
POST/OBR/OBR/OL/00010/2019 Zakup usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w Biurach Obsługi Klienta w Zgierzu, Pabianicach, Łodzi: Plac Niepodległości 4, ul. Kościuszki 123, Radomsku oraz pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego w Łodzi przy ul. Kilińskiego 76 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE Obrót S.A. Zespół Obsługi Oddziału ADM.22802 Usługi utrzymania porządku/sprzątania 2019-01-30 2019-02-08 14:00
POST/OBR/OBR/BI/00001/2019 Zakup, dostawa, montaż i serwis gwarancyjny klimatyzatorów w lokalizacjach PGE Obrót S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy PGE Obrót S.A. Biuro Administracji WPW.38904 Klimatyzatory lokalne 2019-01-18 2019-02-05 13:00
POST/OBR/OBR/BI/05307/2018 Adaptacja lokalu dla potrzeb Biura Obsługi Klienta w Radomsku przy ul. Berka Joselewicza 6. Realizacja prac budowlanych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane PGE Obrót S.A. Zespół Obsługi Oddziału RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 2018-12-24 2019-01-21 14:00
POST/OBR/OBR/BI/05216/2018 Umowa ramowa na wykonanie usług w zakresie prac projektowo - kosztorysowych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi PGE Obrót S.A. Biuro Administracji FPD.24404 Usługi projektowania architektonicznego 2018-11-30 2018-12-11 13:00