Ogłoszenia o zamówieniach i kwalifikacjach

PGE Obrót S.A.
 

Pozycje / Items 1-11 z \ of 11  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/OBR/OBR/BI/00017/2021 Zakup usługi dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej dla Klientów PGE Obrót S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Departament Zakupów i Administracji PGE Obrót S.A. MCH.32699 Poz.elemen.grupy elemen.układu wytwarzania energii 22-03-2021 14-04-2021 12:00
POST/OBR/OBR/BI/00031/2021 Serwisowanie, konserwacja i bieżące naprawy urządzeń klimatyzacyjnych w lokalizacjach PGE Obrót S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów i Administracji -- ADM.22899 Poz.elemen.grupy usł.roboty bud.obiektów/nieruchom. 01-06-2021 16-06-2021 13:00
POST/OBR/OBR/BI/00034/2021 Wykonanie i dostarczenie strojów firmowych dla pracowników Biur Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. zgodnie z projektem przedstawionym w SWZ. Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Dostawy Departament Zakupów i Administracji -- BHP.39403 Ubiory reprezentacyjne 01-06-2021 28-06-2021 13:00
POST/OBR/OBR/BI/00022/2021 Usługa drukowania, nadawania i dostarczania do Klientów faktur i innej korespondencji PGE Obrót S.A. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów i Administracji PGE Obrót S.A. POZ.25807 Usługi wydruków masowych 07-07-2021 23-08-2021 11:00
POST/OBR/OBR/DZZ/00062/2021 Serwisowanie i konserwacja systemów CCTV w PGE Obrót S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów -- ADM.22899 Poz.elemen.grupy usł.roboty bud.obiektów/nieruchom. 12-08-2021 27-08-2021 13:00
POST/OBR/OBR/DZ/00054/2021 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii produktowej w internecie. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów i Administracji -- REK. Usługi reprezentacyjne i reklamowe 06-08-2021 25-08-2021 12:00
POST/OBR/OBR/DZZ/00065/2021 Serwisowanie urządzeń UPS w lokalizacjach PGE Obrót S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów -- ADM. Usługi obsługi obiektów i nieruchomości 24-08-2021 07-09-2021 13:00
POST/OBR/OBR/DZ/00066/2021 Modernizacja pomieszczeń back office w lokalizacji Zamawiającego w Konstancinie Jeziorna. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Departament Zakupów i Administracji PGE Obrót S.A. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 06-09-2021 17-09-2021 12:00
POST/OBR/OBR/DZZ/00069/2021 Zakup, dostawa, montaż i serwis gwarancyjny klimatyzatorów w lokalizacjach PGE Obrót S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Obrót S.A. WPW.38904 Klimatyzatory lokalne 15-09-2021 27-09-2021 13:00
POST/OBR/OBR/DZZ/00079/2021 Dostawa oraz montaż foteli do lokalizacji PGE Obrót S.A Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów -- WPW.38707 Fotele 20-09-2021 30-09-2021 13:00
POST/OBR/OBR/DZZ/00081/2021 Dostarczanie danych meteorologicznych i produktów na nich bazujących Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów -- FPD.241 Usługi doradcze 21-10-2021 29-10-2021 13:00