Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE

PGE Obrót S.A.
 

Pozycje 1-4 z 4  pokazuj  pozycji

Kategoria
POST/OBR/OBR/BI/00027/2019 Wykonanie przeglądów pogwarancyjnych i gwarancyjnych, wymiana i przechowywanie opon oraz naprawy samochodów służbowych. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. POZ. Usługi pozostałe 2019-04-08 2019-04-26 13:00
POST/OBR/OBR/BI/00016/2019 Zaprojektowanie, wykonanie prototypów (damskiego i męskiego), zwymiarowania, uszycia i dostarczenia strojów firmowych dla pracowników Biur Obsługi Klienta PGE Obrót S.A Postępowanie niepubliczne Negocjacje (w formule otwartej) Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. BHP.39401 Odzież robocza i ochronna 2019-03-05 2019-04-05 13:00
POST/OBR/OBR/OL/00028/2019 Zakup usługi konserwacji i usuwania awarii w pomieszczeniach PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Łodzi Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Oddział z siedzibą w Łodzi PGE Obrót S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 2019-03-21 2019-03-28 14:00
POST/OBR/OBR/BI/00001/2019 Zakup, dostawa, montaż i serwis gwarancyjny klimatyzatorów w lokalizacjach PGE Obrót S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. WPW.38904 Klimatyzatory lokalne 2019-01-18 2019-02-05 13:00