Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE

PGE Obrót S.A.
 

Pozycje \ Items 1-4 z \ of 4  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/OBR/OBR/BI/00086/2019 Dostarczanie danych meteorologicznych i produktów na nich bazujących Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. FPD.241 Usługi doradcze 19-09-2019 07-10-2019 12:00
POST/OBR/OBR/BI/00080/2019 Dostawa samochodu typu mobilne Biuro Obsługi Klienta Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. TRS.345 Pojazdy 28-08-2019 09-09-2019 12:00
POST/OBR/OBR/BI/00071/2019 Zakup usługi pozyskania zasobów pracowniczych Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. POZ. Usługi pozostałe 31-07-2019 02-09-2019 12:00
POST/OBR/OBR/BI/00077/2019 Dostawa foteli oraz mebli biurowych wraz z montażem dla filii Contact Center PGE Obrót S.A. w Przemyślu. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. WPW.387 Meble 13-08-2019 26-08-2019 13:00