Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE

PGE Obrót S.A.
 

Pozycje \ Items 1-10 z \ of 10  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/OBR/OBR/BI/00026/2020 Zakup, dostawa, montaż i serwis gwarancyjny klimatyzatorów w lokalizacjach PGE Obrót S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. WPW.38904 Klimatyzatory lokalne 17-04-2020 08-05-2020 13:00
POST/OBR/OBR/OS/00048/2020 Modernizacja pokoi biurowych w lokalizacjach PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysko-Kamiennej. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej PGE Obrót S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 18-06-2020 02-07-2020 12:00
POST/OBR/OBR/BI/00051/2020 Kontynuacja usługi platformy wymiany raportów REMIT Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. INF.235 Usługi IT 02-07-2020 13-07-2020 12:00
POST/OBR/OBR/BI/00046/2020 Utrzymanie i rozwój platformy sprzedażowej PGE Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. POZ. Usługi pozostałe 06-07-2020 23-07-2020 13:00
POST/OBR/OBR/BI/00044/2020 Zakup usługi pozyskania zasobów pracowniczych Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. POZ.258 Usługi pozostałe 13-07-2020 17-08-2020 10:00
POST/OBR/OBR/BI/00059/2020 Zakup usługi ochrony fizycznej pomieszczeń i terenu przy ul. Kilińskiego 76 w Łodzi Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. ADM.22803 Usługi ochrony fizycznej 10-08-2020 24-08-2020 12:00
POST/OBR/OBR/BI/00061/2020 Modernizacja pomieszczeń Biura Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. oraz back office w Sanoku Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. ADM.22805 Usługi roboty bud./remontowe obiektów 18-08-2020 01-09-2020 12:00
POST/OBR/OBR/BI/00066/2020 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii dla platformy Fachowcy.gkpge.pl w 4 kwartale 2020 roku. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. REK. Usługi reprezentacyjne i reklamowe 02-09-2020 16-09-2020 11:00
POST/OBR/OBR/BI/00065/2020 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii dla platformy PGE eSklep w 4 kwartale 2020 roku. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. REK. Usługi reprezentacyjne i reklamowe 02-09-2020 18-09-2020 11:00
POST/OBR/OBR/BI/00069/2020 "Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów sprzedażowych dla Departamentu Klientów Korporacyjnych, Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klientów Biznesowych i Masowych, Departamentu Produktów i Rozwoju Biznesu oraz Departamentu Wsparcia Sprzedaży jak również konkursów pozyskiwania zgód na PGE eFakturę dla pracowników Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klientów Biznesowych i Masowych." Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów i Inwestycji PGE Obrót S.A. POZ.258 Usługi pozostałe 15-09-2020 29-09-2020 11:00