Ogłoszenia o zamówieniach i kwalifikacjach

PGE Obrót S.A.
 

Pozycje / Items 1-17 z \ of 17  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/OBR/OBR/DZZ/00025/2022 Wdrożenie, integracja z obecnymi systemami Zamawiającego i świadczenie usługi kompleksowej Wirtualnego Asystenta w modelu Software as a Service Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Obrót S.A. INF.235 Usługi IT 29-04-2022 18-05-2022 13:00
POST/OBR/OBR/DZZ/00047/2022 Wykonanie i dostawy kopert z poddrukiem dla PGE Obrót S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Obrót S.A. MBR. Materiały biurowe 07-07-2022 21-07-2022 13:00
POST/OBR/OBR/DZZ/00050/2022 Wsparcie usługi realizującej proces wyceny dla klientów PGE Obrót S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Obrót S.A. INF. Materiały, oprogramowanie i usługi IT 11-07-2022 25-07-2022 12:00
POST/OBR/OBR/DZZ/00054/2022 Przygotowanie i realizacja kampanii jesiennej PGE Obrót S.A. w mediach internetowych. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Obrót S.A. REK. Usługi reprezentacyjne i reklamowe 15-07-2022 05-08-2022 12:00
POST/OBR/OBR/DZZ/00043/2022 Dostawa samochodów osobowych dla PGE Obrót S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Obrót S.A. TRS.34501 Samochody osobowe i autobusy 01-07-2022 02-08-2022 13:00
POST/OBR/OBR/DZZ/00049/2022 Umowa serwisowa na System Zarządzania Ruchem Klientów w BOK Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Obrót S.A. INF.23503 Usługi utrzymania/wsparcia IT 05-08-2022 19-08-2022 12:00
POST/OBR/OBR/DZZ/00060/2022 Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie terenu PGE Obrót S.A. w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 12. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Obrót S.A. ADM. Usługi obsługi obiektów i nieruchomości 23-08-2022 05-09-2022 11:00
POST/OBR/OBR/DZZ/00058/2022 Usługa prowadzenia bieżącej konserwacji, remontów, przeglądów oraz usuwanie awarii w budynku będącego siedzibą Spółki PGE Obrót S.A., zlokalizowanego w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 12. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Obrót S.A. ADM. Usługi obsługi obiektów i nieruchomości 29-08-2022 08-09-2022 13:00
POST/OBR/OBR/DZZ/00057/2022 Usługi recepcyjne oraz ochrona obiektu PGE Obrót S.A. zlokalizowanego w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 12. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Obrót S.A. ADM.228 Usługi obsługi obiektów i nieruchomości 05-09-2022 16-09-2022 12:00
POST/OBR/OBR/DZZ/00066/2022 Wydruk i dostawa teczek na dokumenty. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Dostawy Biuro Zakupów PGE Obrót S.A. REK. Usługi reprezentacyjne i reklamowe 08-09-2022 21-09-2022 12:00
POST/OBR/OBR/DZZ/00067/2022 Monitoring, serwis oraz konserwacja systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu SWiN w lokalizacjach PGE Obrót S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Obrót S.A. ADM. Usługi obsługi obiektów i nieruchomości 05-09-2022 26-09-2022 13:00
BR/OBR/OBR/DZZ/00078/2022 Zapytanie o informację (RFI) – Wdrożenie usługi automatyzującej proces wprowadzania umów Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Zakupów PGE Obrót S.A. INF. Materiały, oprogramowanie i usługi IT 15-09-2022 23-09-2022 13:00
POST/OBR/OBR/DZZ/00075/2022 Modernizacja systemu Kontroli Dostępu w PGE Obrót S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Obrót S.A. REM. Usługi konserwacyjne i remontowe 20-09-2022 29-09-2022 13:00
POST/OBR/OBR/DZZ/00063/2022 Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w lokalizacji Garwolin Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Obrót S.A. ADM.22805 Usługi roboty bud./remontowe obiektów 20-09-2022 04-10-2022 11:00
POST/OBR/OBR/DZZ/00055/2022 Serwis samochodów floty PGE Obrót S.A. (przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne) Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Obrót S.A. REM.20505 Uk-ur związ.z pojazdami 30-08-2022 07-10-2022 12:00
POST/OBR/OBR/DZZ/00046/2022 „Stała współpraca z agencją digital na potrzeby działań promocyjno-reklamowych PGE Obrót S.A.” Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Obrót S.A. REK. Usługi reprezentacyjne i reklamowe 21-09-2022 14-10-2022 12:00
POST/OBR/OBR/DZZ/00080/2022 Serwis i konserwacja dźwigów zainstalowanych w budynku Centrali PGE Obrót S.A. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Obrót S.A. TRS.34706 Windy 23-09-2022 10-10-2022 10:00