Ogłoszenia o zamówieniach i kwalifikacjach

PGE Baltica sp. z o.o.
 

Pozycje / Items 1-6 z \ of 6  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/BAL/BAL/ORBI/00002/2020 Wykonanie wstępnego badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica - 2 sp. z o.o. i Elektrowni Wiatrowej Baltica 3 - sp. z o.o. Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Usługi Obszar Rozwoju Biznesu PGE Baltica sp. z o.o. GOR.21401 Usługi wiertnicze i górnicze 11-08-2020 07-10-2020 12:00
DT/BAL/BAL/ORBI/00007/2020 Budowa wyprowadzenia mocy w obszarze lądowym dla morskich farm wiatrowych Baltica – 2 oraz Baltica – 3 Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem Roboty budowlane Obszar Rozwoju Biznesu PGE Baltica sp. z o.o. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 29-12-2020 10-02-2021 15:00
POST/BAL/BAL/ORBI/00001/2021 Najem krótkoterminowy floty samochodowej dla PGE Baltica sp. z o.o. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Obszar Rozwoju Biznesu PGE Baltica sp. z o.o. TRS.345 Pojazdy 19-01-2021 26-01-2021 14:00
POST/BAL/BAL/ORBI/00002/2021 Wykonanie badań dna morskiego pod kabel eksportowy i stacje transformatorowe dla morskich farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3 Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Usługi Obszar Rozwoju Biznesu PGE Baltica sp. z o.o. GOR.21401 Usługi wiertnicze i górnicze 10-02-2021 12-03-2021 13:00
POST/BAL/CEO/ORBI/00004/2021 Kampania pomiarowa wiatru w obrębie morskiej farmy wiatrowej Baltica-1 Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Usługi Obszar Rozwoju Biznesu PGE Baltica sp. z o.o. ELK.30502 Urządzenia pomiarowe pozostałych wielkości fizycznych 09-04-2021 06-05-2021 12:00
POST/BAL/CEO/ORBI/00005/2021 „Przeprowadzenie badań środowiskowych wraz ze sporządzeniem Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzyskaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia obejmującego budowę na Morzu Bałtyckim farmy wiatrowej Baltica 1 wraz z morską i lądową infrastrukturą przyłączeniową” Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Usługi Obszar Rozwoju Biznesu PGE Baltica sp. z o.o. GOR.21303 GOR.BADANIA GEOFIZYCZNE I GEOTECHNICZNE 28-05-2021 16-07-2021 12:00