Zamówienia publiczne i niepubliczne oraz Dialog techniczny/Konkurs/RFX, Dynamiczny System Zakupów Spółek GK PGE

PGE Baltica sp. z o.o.
 

Pozycje \ Items 1-1 z \ of 1  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/BAL/BAL/ORBI/00002/2020 Wykonanie wstępnego badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica - 2 sp. z o.o. i Elektrowni Wiatrowej Baltica 3 - sp. z o.o. Postępowanie publiczne Dialog konkurencyjny Usługi Obszar Rozwoju Biznesu PGE Baltica sp. z o.o. GOR.21401 Usługi wiertnicze i górnicze 11-08-2020 07-10-2020 12:00