Ogłoszenia o zamówieniach i kwalifikacjach

PGE Baltica sp. z o.o.
 

Pozycje / Items 1-10 z \ of 10  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
DT/BAL/CEO/BZ/00004/2023 Zaprojektowanie i budowa bazy operacyjno-serwisowej Morskich Farm Wiatrowych w Porcie Ustka Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX Wstępne konsultacje rynkowe z ogłoszeniem / Dialog techniczny z Ogłoszeniem -- Biuro Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. RBI. Roboty budowlane i usługi instalacyjne 23-01-2023 17-02-2023 15:00
POST/BAL/CEO/BZ/00010/2023 Wstępna kampania geotechniczna w ramach projektów Baltica 1 i Baltica 1+ Postępowanie publiczne Sektorowe negocjacje z ogłoszeniem Usługi Biuro Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. GOR.21303 GOR.BADANIA GEOFIZYCZNE I GEOTECHNICZNE 04-04-2023 30-05-2023 12:00
POST/BAL/IPT/PROC/00024/2023 BAL02(03) 3D UHRS 2024 Postępowanie publiczne Sektorowe negocjacje z ogłoszeniem Usługi Zakupy / Procurement PGE Baltica sp. z o.o. GOR.21303 GOR.BADANIA GEOFIZYCZNE I GEOTECHNICZNE 14-07-2023 23-08-2023 12:00
POST/BAL/CEO/BZ/00022/2023 Wykonanie badań geologicznych oraz dokumentacji wynikowej dla zakresu części lądowej wyprowadzenia mocy (teren ławy kablowej oraz lądowej stacji transformatorowej) dla MFW Baltica-1 Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. GOR. Usługi górnicze, geodezyjne oraz wodne 14-07-2023 31-08-2023 12:00
POST/BAL/IPT/PROC/00035/2023 Monitoring stanu zerowego ptaków na obszarze morskiej farmy wiatrowej Baltica. Zero bird monitoring in the area of the Baltica offshore wind farm. Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Zakupy / Procurement PGE Baltica sp. z o.o. EKO. Usługi ochrony środowiska i gospodarki rolnej 06-10-2023 10-11-2023 14:00
POST/BAL/CEO/BZ/00026/2023 Wybór Projektanta geotechnicznego dla etapu rozpoznania podłoża inwestycji EWB1 w ramach Projektu Baltica 1 na obszarze farmy wiatrowej i trasie kabla eksportowego w tym bezpośredniego dozoru prac na morzu. Postępowanie publiczne Sektorowe negocjacje z ogłoszeniem Usługi Biuro Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. KW.002 Offshore - Usługi 06-09-2023 23-10-2023 12:00
POST/BAL/CEO/BZ/00019/2023 Świadczenie usług doradztwa technicznego i biznesowego w zakresie prowadzenia fazy przygotowania i realizacji projektów budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim w ramach Programu Offshore realizowanego przez Grupę Kapitałową PGE. Postępowanie publiczne Przetarg ograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. FPD. Usługi finansowe, prawne, doradcze i szkoleniowe 25-08-2023 25-10-2023 14:00
POST/BAL/CEO/BZ/00025/2023 Wykonanie badań geologicznych (w tym geotechnicznych i geofizycznych) oraz dokumentacji wynikowej dla zakresu przewiertu ląd – morze dla MFW Baltica-1 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. GOR.21401 Usługi wiertnicze i górnicze 11-09-2023 15-11-2023 14:00
POST/BAL/CEO/BZ/00020/2023 Opracowanie modelu kompetencji PGE Baltica Sp. z o.o. oraz modelu biznesowego Centrum Kompetencyjnego Morskiej Energetyki Wiatrowej. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. FPD.24105 Usługi doradcze biznesowe 18-10-2023 17-11-2023 12:00
POST/BAL/CEO/BZ/00027/2023 Offshore Wind Farm Baltica – 1 grid connection conceptual design / Projekt podstawowy wraz z wykonaniem analiz systemowych dla morskiej farmy wiatrowej wraz z układem wyprowadzenia mocy Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. KW.002 Offshore - Usługi 08-09-2023 21-11-2023 12:00