Ogłoszenia o zamówieniach i kwalifikacjach

PGE Baltica sp. z o.o.
 

Pozycje / Items 1-17 z \ of 17  Pokazuj \ show  pozycji \ Items

Kategoria
POST/BAL/CEO/BZ/00010/2023 Wstępna kampania geotechniczna w ramach projektów Baltica 1 i Baltica 1+ Postępowanie publiczne Sektorowe negocjacje z ogłoszeniem Usługi Biuro Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. GOR.21303 Badania geofizyczne i geotechniczne 04-04-2023 30-05-2023 12:00
POST/BAL/IPT/PROC/00024/2023 BAL02(03) 3D UHRS 2024 Postępowanie publiczne Sektorowe negocjacje z ogłoszeniem Usługi Zakupy / Procurement PGE Baltica sp. z o.o. GOR.21303 Badania geofizyczne i geotechniczne 14-07-2023 23-08-2023 12:00
POST/BAL/CEO/BZ/00019/2023 Świadczenie usług doradztwa technicznego i biznesowego w zakresie prowadzenia fazy przygotowania i realizacji projektów budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim w ramach Programu Offshore realizowanego przez Grupę Kapitałową PGE. Postępowanie publiczne Przetarg ograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. FPD. Usługi finansowe, prawne, doradcze i szkoleniowe 25-08-2023 25-10-2023 14:00
POST/BAL/CEO/BZ/00020/2023 Opracowanie modelu kompetencji PGE Baltica Sp. z o.o. oraz modelu biznesowego Centrum Kompetencyjnego Morskiej Energetyki Wiatrowej. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. FPD.24105 Usługi doradcze biznesowe 18-10-2023 17-11-2023 12:00
BR/BAL/IPT/PROC/00041/2023 WYKONANIE BADAŃ ŚRODOWISKA I SPORZĄDZENIA RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA MORSKIEJ FARMY WIATROWEJ BALTICA 2+ WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Zakupy / Procurement PGE Baltica sp. z o.o. EKO. Usługi ochrony środowiska i gospodarki rolnej 18-12-2023 24-01-2024 15:00
POST/BAL/CEO/BZ/00002/2024 Offshore Wind Farm Baltica – 1 grid connection conceptual design / Projekt podstawowy wraz z wykonaniem analiz systemowych dla morskiej farmy wiatrowej wraz z układem wyprowadzenia mocy Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. KW.002 Offshore - Usługi 02-02-2024 28-03-2024 14:00
POST/BAL/CEO/BZ/00003/2024 Koncepcja Programowo-Przestrzenna dla działek znajdujących się na terenie Portu morskiego w Ustce. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. FPD.244 Usługi projektowe 06-03-2024 28-03-2024 12:00
POST/BAL/CEO/BZ/00007/2024 Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych Spółki PGE Baltica w Warszaw Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. ADM.22802 Usługi utrzymania porządku/sprzątania 03-04-2024 15-04-2024 12:00
POST/BAL/IPT/PROC/00004/2024 Przeprowadzenie monitoringu morświnów przed rozpoczęciem budowy MFW Baltica oraz monitoringu obecności morświnów na etapie budowy MFW Baltica wraz z prawem opcji, dalej: Opcja. Opcja obejmuje: Opcję nr 1, Opcję nr 2, Opcję nr 3, Opcję nr 4 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Zakupy / Procurement PGE Baltica sp. z o.o. EKO.24999 Poz.elemen.grupy usł.ochrony środowiska 27-02-2024 22-04-2024 12:00
BR/BAL/CEO/BZ/00009/2024 Zapytanie o informację dla Symulacji szkoleniowych z zakresu nawigacji jednostką CTV Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Biuro Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. INF. Materiały, oprogramowanie i usługi IT 24-04-2024 30-04-2024 14:00
BR/BAL/IPT/PROC/00012/2024 wykonanie dokumentacji środowiskowa na potrzeby Baltica 2, Baltica 3, Baltica 2+ oraz stref buforowych Baltica 3 Wstępne konsultacje rynkowe/ Dialog techniczny / Konkurs / RFX RFX Otwarty -- Zakupy / Procurement PGE Baltica sp. z o.o. EKO. Usługi ochrony środowiska i gospodarki rolnej 07-05-2024 23-05-2024 15:00
POST/BAL/CEO/BZ/00005/2024 Usługi doradztwa technicznego związane z realizacją inwestycji na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej na terenach portowych Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. FPD.24407 Usługi projektowania specjalistycznego 02-04-2024 22-05-2024 12:00
POST/BAL/CEO/BZ/00013/2024 Przegląd techniczny nabrzeży w Porcie Ustka Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. ADM.22899 Poz.elemen.grupy usł.roboty bud.obiektów/nieruchom. 20-05-2024 17-06-2024 12:00
POST/BAL/IPT/PROC/00014/2024 Przeprowadzenie badań środowiskowych w zakresie ptaków migrujących, lokalnych przemieszczeń ptaków oraz chiropterofauny na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu Baltica 2+ oraz dla stref buforowych Baltica 3 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Zakupy / Procurement PGE Baltica sp. z o.o. EKO.24999 Poz.elemen.grupy usł.ochrony środowiska 28-05-2024 01-07-2024 13:00
POST/BAL/CEO/BZ/00011/2024 Dostawa wraz z usługą aranżacji oraz pielęgnacji zieleni w biurach PGE Baltica Sp. z o.o. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. POZ.25899 Elemen.grupy usł. 13-06-2024 05-07-2024 10:00
POST/BAL/CEO/BZ/00015/2024 Świadczenie usług ochrony osób i mienia w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości znajdujących się w Ustce przy ul. Bohaterów Westerplatte 4. Postępowanie niepubliczne Przetarg nieograniczony Usługi Biuro Zakupów PGE Baltica sp. z o.o. ADM.22803 Usługi ochrony fizycznej 04-07-2024 18-07-2024 12:00
POST/BAL/IPT/PROC/00016/2024 Przeprowadzenie badań środowiskowych ichtiofauna oraz badań fizykochemicznych wody w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla MFW Baltica 2+ oraz dla Stref buforowych MFW Baltica 3 Postępowanie publiczne Przetarg nieograniczony Usługi Zakupy / Procurement PGE Baltica sp. z o.o. EKO.24999 Poz.elemen.grupy usł.ochrony środowiska 05-07-2024 09-08-2024 14:00