Treść noty prawnej

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.


PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA 2, WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, KRS: 0000059307, NIP: 526-025-05-41, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 19.165.048.497,25 ZŁ, KAPITAŁ WPŁACONY: 19.165.048.497,25 ZŁ, KONTO BANKOWE: PKO BANK POLSKI S.A. VI O. WARSZAWA, NR 88 1020 1068 0000 1802 0000 3335, www.gkpge.pl

PGE Dystrybucja S.A.


PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony.

PGE Energia Odnawialna S.A.


PGE ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, 00-876 WARSZAWA, UL. OGRODOWA 59a, WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, KRS: 0000044915, NIP: 527-001-95-32, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 929 218 930 ZŁ, KAPITAŁ WPŁACONY: 929 218 930 ZŁ KONTO BANKOWE: BANK PKO BP S.A. NR 59 1020 1026 0000 1002 0248 6173, WWW.PGEEO.PL

PGE GiEK S.A.


PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów ul. Węglowa 5, woj. Łódzkie, NIP: 769-050-24-95 REGON: 000560207, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy w Łodzi KRS: 0000032334 kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 6 936 865 700 zł, www.pgegiek.pl

PGE Obrót S.A.


PGE OBRÓT S.A. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE, 35-959 RZESZÓW, UL. 8-GO MARCA 6, WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY POD NUMEREM KRS: 0000030499, NIP: 813-02-68-082, REGON: 690254559, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 529 923 900 ZŁ, KAPITAŁ WPŁACONY: 529 923 900 ZŁ, KONTO BANKOWE: PEKAO S.A., NR 03 1240 4764 1111 0000 4866 8613, WWW.PGE-OBROT.PL

PGE Systemy S.A.


PGE Systemy S.A., Adres: 00-833 Warszawa, ul. Sienna 75, NIP: 526-253-31-54, REGON: 017278446, Dane kontaktowe: 22 340 1609 Recepcja, KRS: 0000007353, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 125 000 000,00 PLN, Ogólna liczba wyemitowanych akcji/udziałów: 12 500 000, Numer konta bankowego: 85 1240 5963 1111 0010 2487 0154

PGE EJ1 Sp. z o.o.


PGE EJ 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, 00-542 WARSZAWA, UL. MOKOTOWSKA 49, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY POD NUMEREM KRS: 0000347416, NIP 701-021-82-99, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 310.858.470,00 ZŁ, KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A., NR: 21 1240 6292 1111 0010 2943 7844, www.pgeej1.pl

PGE Synergia Sp. z o.o.


PGE Synergia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 59a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000334428, NIP 701-019-49-66, REGON: 141960191 Kapitał zakładowy: 6 050 000 zł, Kapitał wpłacony: 6 050 000 zł www.gkpge.pl

PGE Centrum


PGE CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA 2, WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS: 0000521210, NIP: 701-04-36-932, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 8 320 000,00 ZŁ, KONTO BANKOWE: PKO BP S.A., NR 05 1020 1026 0000 1102 0305 3576

PGE Ventures


PGE VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA 2, WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS: 0000521936, NIP: 701-043-79-72, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 21 400 000.00 ZŁ, KONTO BANKOWE: BNP PARIBAS, NR 67 1600 1127 1842 8055 0000 0001, www.pgeventures.pl

PGE Nowa Energia


PGE Nowa Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000520596, NIP: 701-043-79-95, wysokość kapitału zakładowego 15.220.00,00 zł

PGE Dom Maklerski


PGE DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA 2, WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, KRS: 0000418162, NIP: 7010340014, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 37 000 000,00 ZŁ, KAPITAŁ WPŁACONY: 37 000 000,00 ZŁ, KONTO BANKOWE: ING BANK ŚLĄSKI S.A., NR 65 1050 0086 1000 0023 6287 4899 www.dmpge.pl